Görsel nedir Görsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Görmeyle, görme duygusuyle ilgili. Bir fizik terimi olarak tanımı: Görme işlemi ile ilgili. Sinema ve Televizyon dünyasındaki...

 
 
 

Görsel etkileme nedir ne demek

Görsel etkileme nedir Görsel : Görme duyusuyla ilgili olan, görmeye dayanan. Etkileme : Etkilemek işi, tesir. Etki : Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim. Bir etken veya bi...

Görsel etmenler nedir ne demek

Görsel etmenler nedir Görsel etmenler; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Işıklama aygıtlarıyla yapılan sahne etmenleri. Göze yönelen, ışıklama ve izdüşüm yoluyla gerçekleştirilen etmenler. Etme : Etmek işi Etmenler...

Görsel ışıkölçer nedir ne demek

Görsel ışıkölçer nedir Teknik terim anlamı: İncelenecek (ölçülecek) ışınımla ölçüştürme ışınımının gözle (görerek) eşitleştirildiği ışıkölçer. En çok kullanılan yöntemler şunlardır: Yan yana iki alan parçasının parıltılarının eşitleştirilmesi ya...

Görsel işitsel nedir ne demek

Görsel işitsel nedir Görsel işitsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Görsel işitsel çağrışım : Görme ve işitme duyularına dayalı olarak oluşan çağrışım. Görsel işitsel eğitim : Basılı eğitim gereçlerinin yanında genelli...

Görsel işitsel çağrışım nedir ne demek

Görsel işitsel çağrışım nedir Görsel işitsel çağrışım; bir eğitim bilimi terimidir. Görsel : Görme duyusuyla ilgili olan, görmeye dayanan. İşitsel : İşitimle ilgili. Çağrışım : Davranışlar, düşünceler ve kavramlar arasında yer ve zaman birliğinin etkis...

Görsel işitsel eğitim gereçleri nedir ne demek

Görsel işitsel eğitim gereçleri nedir Görsel işitsel eğitim gereçleri; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Şerit-film, film, harita, resim, fotoğraf gibi görme ve işitme duyularına yönelik, eğitim ve öğretimde kendilerinden yar...

Görsel işitsel kurgu nedir ne demek

Görsel işitsel kurgu nedir Görsel işitsel kurgu; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Kurguda filmin yalnızca görüntü bölümünün ele alınmasıyla yetinilmeyerek, ses ile görüntü arasında, eşlemeden ayrı,...

Görsel parlaklık nedir ne demek

Görsel parlaklık nedir Görsel parlaklık; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: Gözle belirlenen ya da gözün duyarlığına özdeş bir alıcıyla ölçülen parlaklık. Görse : Göre Parla : “Işık saç, ışılda, ün kazan, ...

Görsel araçlar nedir ne demek

Görsel araçlar nedir Görsel araçlar; Eğitim, Sinema alanlarında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Eğitimde kullanılan afiş, film, şimşek kartı gibi göze seslenen araçlar. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Görsel-işit...

Görsel eğitim nedir ne demek

Görsel eğitim nedir Görsel eğitim; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Levha, model, devinimli ve devinimsiz film gibi doğrudan doğruya görme duyusuna ilişkin gereçlere dayanılarak yapılan eğitim. Eğit : Kemenç...

Görsel etkinlik nedir ne demek

Görsel etkinlik nedir Teknik terim anlamı: (karmaşık bir ışınımın)Karmaşık bir ışınımda ışık akısının, bu akıyı doğuran ışınım akısına oranı. bk. ışık etkinliği (bir ışınımın), görünür ışınımın görsel etkinliği, toplam ışınımın görsel etkinliği...

Görsel ışık ölçme nedir ne demek

Görsel ışık ölçme nedir Teknik terim anlamı: Ölçüştürmeler (karşılaştırmalar) için gözün kullanıldığı ışık ölçme yöntemi, bk. görsel ışık ölçer. Görse : Göre Işık ölçme : Benimsenmiş kimi esaslara dayalı olarak doğurdukları görsel izlenime göre d...

Görsel işitme nedir ne demek

Görsel işitme nedir Görsel işitme; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: İşitme özürü olanların, konuşulanı dudak hareketlerinden izleyerek anlaması. Görse : Göre İşit : Eşit, denk. Görsel : Görme duyusuyla ilgil...

Görsel işitsel araçlar nedir ne demek

Görsel işitsel araçlar nedir Görsel işitsel araçlar; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Hem görme hem işitme duyularını aynı zamanda etkileyen, görsel-işitsel eğitimde kullanılan araçlar; görsel araçla...

Görsel işitsel eğitim nedir ne demek

Görsel işitsel eğitim nedir Görsel işitsel eğitim; bir eğitim bilimi terimidir. Görsel : Görme duyusuyla ilgili olan, görmeye dayanan. İşitsel : İşitimle ilgili. Eğitim : Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilg...

Görsel işitsel karşısürüm nedir ne demek

Görsel işitsel karşısürüm nedir Görsel işitsel karşısürüm; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Filmin görsel öğeleriyle işitsel öğeleri arasında tam bir uyuşum, görsel etkiler ile müzik motifleri arasında ...

Görsel işitsel yöntem nedir ne demek

Görsel işitsel yöntem nedir Görsel işitsel yöntem; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Görsel-işitsel eğitimin gerçekleştirilmesinde başvurulan yollar. Görse : Göre İşit : Eşit, denk. Görsel : Görme du...

Görsel sanatlar nedir ne demek

Görsel sanatlar nedir Görsel sanatlar göze eden [#ürünler çıkaran sanatlardır. [#Seramik], resim, heykel, tasarım, fotoğrafçılık, çini ve mimarlık bu sanatlara örnek olarak verilebilir. Gösteri sanatları, kavramsal sanat ve dikiş gibi farklı sa...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim