Göster nedir Göster; Eskrim alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince ver...

 
 
 

Göstereç nedir ne demek

Göstereç nedir Göstereç; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yaşam düzeyi, toplumsal konum gibi karmaşık bir olayı...

Göstereçli ölçme nedir ne demek

Göstereçli ölçme nedir Göstereçli ölçme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir ölçüm konusunu, o konunun göstergesi sayı...

Gösterge nedir ne demek

Gösterge nedir "Gösterge" ile ilgili cümle Bilişim alanındaki terim anlamı: (I) Bir çevre biriminde ya da işletmen masasında herhangi bir ışıklı uya...

Gösterge fiyat nedir ne demek

Gösterge fiyat nedir Gösterge fiyat; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Tarımsal ürünlerde, müdahalelere temel olacak temsi...

Gösterge lambası nedir ne demek

Gösterge lambası nedir Teknik terim anlamı: Otomobillerin göstergelerinin bölgelik aydınlatmasına yarayan ufak lamba. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması ...

Göstergeç nedir ne demek

Göstergeç nedir Göstergeç; fizik, teknik, Fiziksel, Fizik, Kimya, Metalürji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim...

Gösteri nedir "Gösteri" ile ilgili cümle Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Olgu ya da olayları göstererek anlatma ve açıklama yöntemi. Belli olgu ve...

Gösteri cimnastiği nedir ne demek

Gösteri cimnastiği nedir Gösteri cimnastiği; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir kelimedir. Spor'daki anlamı: Çalıştırıcılıktan daha çok göz doyuru...

Gösteri geçidi nedir ne demek

Gösteri geçidi nedir Gösteri geçidi; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sirk sanatçılarının kimi hayvanlar ve araçlarıyla ha...

Gösteri hayvanı nedir ne demek

Gösteri hayvanı nedir Gösteri hayvanı; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gösteri yapacak duruma gelmiş sirk hayvanı. Göster ...

Gösteri tutanağı nedir ne demek

Gösteri tutanağı nedir Gösteri tutanağı; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Her oyundan sonra sahne yetkilisinin düzenlediği, g...

Gösterici nedir ne demek

Gösterici nedir Bilişim alanındaki terim anlamı: Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Sinema filmi, slayt, fotoğraf camı ve benzeri ile saptanan görüntül...

Gösterici birim nedir ne demek

Gösterici birim nedir Gösterici birim; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Genellikle bir katod ışınlı ekrandan oluşan,...

Gösterici hızı nedir ne demek

Gösterici hızı nedir Gösterici hızı; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Göstericide filmin pencere önünd...

Gösterici merceği nedir ne demek

Gösterici merceği nedir Gösterici merceği; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Göstericinin, güçlü bir ışık ...

Gösterici penceresi nedir ne demek

Gösterici penceresi nedir Gösterici penceresi; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Göstericide bir yandan merc...

Gösterilebilme nedir ne demek

Gösterilebilme nedir Gösterilebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmen...

Gösterilen nedir ne demek

Gösterilen nedir Gösterilen; dil bilimi, Mantık alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Teknik te...

Gösterilme nedir ne demek

Gösterilme nedir Gösterilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. parmakla gösterilmek : bir şey az bulunmak seçkin, ünlü olmak. Gös...

Gösterebilme nedir ne demek

Gösterebilme nedir Gösterebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenin...

Gösterebilmek nedir ne demek

Gösterebilmek nedir Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince verilen komut Gösterebilme : Gösterebilmek işi. Gösterme : Gösterm...

Göstereç çözümlemesi nedir ne demek

Göstereç çözümlemesi nedir Göstereç çözümlemesi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Verilerin oransal ve göstereçli ölçümler...

Gösteren nedir ne demek

Gösteren nedir Araba devrilince yol gösteren çok olur : "iş işten geçtikten sonra verilen öğüdün değeri yoktur" anlamında kullanılan bir söz. Tekerl...

Gösterge bilimi nedir ne demek

Gösterge bilimi nedir Veterinerlik alanındaki anlamları: Semiyoloji. İngilizce'de Gösterge bilimi ne demek? Gösterge bilimi ingilizcesi nedir?: semiology G...

Gösterge ışığı nedir ne demek

Gösterge ışığı nedir Gösterge ışığı; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir çevirgeçte ya da karartıcıda bulunan, aygıta akım...

Gösterge sayısı nedir ne demek

Gösterge sayısı nedir Gösterge sayısı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Doğrudan ölçülemeyen ya da gözlenemeyen bir nice...

Göstergelik nedir ne demek

Göstergelik nedir Göstergelik; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sürücünün önünde bulunan ve aracın tüm göstergelerini ...

Gösteri adamı nedir ne demek

Gösteri adamı nedir Gösteri : Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat. İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önün...

Gösteri evi nedir ne demek

Gösteri evi nedir Gösteri evi; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Dramatik oyunların çalışıldığı, kotarıldığı ve oynandığı...

Gösteri görüşmesi nedir ne demek

Gösteri görüşmesi nedir Gösteri görüşmesi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Görüşmeci takımının kullanıldığı alan araşt...

Gösteri sorumlusu nedir ne demek

Gösteri sorumlusu nedir Gösteri sorumlusu; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gösterilerin, sırasından ve bunların düzenli bir ...

Gösteri yürüyüşü nedir ne demek

Gösteri yürüyüşü nedir Gösteri : Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat. Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgis...

Gösterici ayağı nedir ne demek

Gösterici ayağı nedir Gösterici ayağı; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Göstericinin, üzerine yerleştir...

Gösterici deyim nedir ne demek

Gösterici deyim nedir Gösterici deyim; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ad. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıç...

Gösterici kömürü nedir ne demek

Gösterici kömürü nedir Gösterici kömürü; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Göstericide ışık kaynağı olara...

Gösterici örtüsü nedir ne demek

Gösterici örtüsü nedir Gösterici örtüsü; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Çerçeve oranını değiştirmek üz...

Göstericilik nedir ne demek

Göstericilik nedir Gösterici : Gösteri yapan kimse, gösteri adamı, nümayişçi. Fotoğraf, film vb.ni bir yüzeye yansıtmaya yarayan araç, projektör. Göster...

Gösterilebilmek nedir ne demek

Gösterilebilmek nedir Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince verilen komut Gösterilebilme : Gösterilebilmek işi. Gösteri : İlgi...

Gösteriliş nedir ne demek

Gösteriliş nedir Gösteriliş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim