Göster nedir Göster; Eskrim alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince verilen komut. aday göstermek : bir iş veya bir görev için birini aday olarak belirlemek, na...

 
 
 

Göstereç nedir ne demek

Göstereç nedir Göstereç; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yaşam düzeyi, toplumsal konum gibi karmaşık bir olayı öçmek ya da göstermek üzere başvurulan, birden çok ölçekten oluşan gösterge. Göster : Gö...

Göstereçli ölçme nedir ne demek

Göstereçli ölçme nedir Göstereçli ölçme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir ölçüm konusunu, o konunun göstergesi sayılan bir süreklilik üzerinde ölçme işlemi. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılı...

Gösterge nedir ne demek

Gösterge nedir "Gösterge" ile ilgili cümle Bilişim alanındaki terim anlamı: (I) Bir çevre biriminde ya da işletmen masasında herhangi bir ışıklı uyarıcı ya da başka bir gösterici öğe. (II) Sayıyla ölçülmeye pek elverişli olmayan karmaşık...

Gösterge fiyat nedir ne demek

Gösterge fiyat nedir Gösterge fiyat; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Tarımsal ürünlerde, müdahalelere temel olacak temsili fiyat. Avrupa Birliği ortak tarım politikası çerçevesinde üçüncü ülkelere karşı uygula...

Gösterge lambası nedir ne demek

Gösterge lambası nedir Teknik terim anlamı: Otomobillerin göstergelerinin bölgelik aydınlatmasına yarayan ufak lamba. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince verilen komut Gösterge : Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, be...

Göstergeç nedir ne demek

Göstergeç nedir Göstergeç; fizik, teknik, Fiziksel, Fizik, Kimya, Metalürji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Fiziksel anlamı: Belirli bir kimyasal özdeğin var olup olmadığını, ör...

Gösteri nedir "Gösteri" ile ilgili cümle Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Olgu ya da olayları göstererek anlatma ve açıklama yöntemi. Belli olgu ve olaylara ilişkin ilkeleri açıklamak, birtakım teknik ve becerileri öğretmek amacıyla bir...

Gösteri cimnastiği nedir ne demek

Gösteri cimnastiği nedir Gösteri cimnastiği; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir kelimedir. Spor'daki anlamı: Çalıştırıcılıktan daha çok göz doyurucu devinimlerden oluşan cimnastik; giderek seyirciye beğendirme amacı güden alıştırmalard...

Gösterebilme nedir ne demek

Gösterebilme nedir Gösterebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince verilen komut Gösterebilmek : Gösterme imkânı veya olasılığı bulunmak. İngilizce'de Gö...

Gösterebilmek nedir ne demek

Gösterebilmek nedir Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince verilen komut Gösterebilme : Gösterebilmek işi. Gösterme : Göstermek işi. Teşhir, sergileme. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi b...

Göstereç çözümlemesi nedir ne demek

Göstereç çözümlemesi nedir Göstereç çözümlemesi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Verilerin oransal ve göstereçli ölçümler temeli üzerinde çözümlenmesi. Çözümleme : Çözümlemek işi. Bir cümledeki kelimelerin hang...

Gösteren nedir ne demek

Gösteren nedir Araba devrilince yol gösteren çok olur : "iş işten geçtikten sonra verilen öğüdün değeri yoktur" anlamında kullanılan bir söz. Tekerlek kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur : "sonucu kötü çıktıktan sonra bir davranış üz...

Gösterge bilimi nedir ne demek

Gösterge bilimi nedir Veterinerlik alanındaki anlamları: Semiyoloji. İngilizce'de Gösterge bilimi ne demek? Gösterge bilimi ingilizcesi nedir?: semiology Gösterge bilimi veya semiyotik; göstergelerin üretilmesini veya [#işaretleri anlama süreçl...

Gösterge ışığı nedir ne demek

Gösterge ışığı nedir Gösterge ışığı; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir çevirgeçte ya da karartıcıda bulunan, aygıta akım verildiğinde yanan ışık. Aygıtın kapalı mı açık mı olduğu bu ışıktan anlaşılır. Bazen ak...

Gösterge sayısı nedir ne demek

Gösterge sayısı nedir Gösterge sayısı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Doğrudan ölçülemeyen ya da gözlenemeyen bir niceliğin zaman ya da uzay içerisindeki değişimini bir temele göre gösteren. Göster : Gösteri...

Göstergelik nedir ne demek

Göstergelik nedir Göstergelik; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sürücünün önünde bulunan ve aracın tüm göstergelerini ve yönetme düğmelerini içeren bölüm. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyun...

Gösteri adamı nedir ne demek

Gösteri adamı nedir Gösteri : Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat. İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun. Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biç...

Gösteri evi nedir ne demek

Gösteri evi nedir Gösteri evi; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Dramatik oyunların çalışıldığı, kotarıldığı ve oynandığı yapı. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince verilen komut G...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim