Gösterim nedir ne demek

Gösterim nedir Gösterim; sinema, tiyatro alanlarında kullanılan bir terimdir. Bilişim alanındaki terim anlamı: Bir veri türünün, belli bir simgeler kümesi kullanılarak yazımı. Bir fizik terimi olarak tanımı: Bir niceliği, bir dizgeyi ya ...

 
 
 

Gösterim hakkı nedir ne demek

Gösterim hakkı nedir Gösterim hakkı; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Filmin gösterimini sağlayan hak. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince verilen komut Hakk : ...

Gösterim kılavuzu nedir ne demek

Gösterim kılavuzu nedir Gösterim kılavuzu; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Gösterimciye gösterimde yardımcı olacak bilgileri taşıyan kılavuz. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyu...

Gösterim odacığı nedir ne demek

Gösterim odacığı nedir Gösterim odacığı; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sinema salonunda görüntülüğün karşısındaki duvarın gerisinde yer alan, salona gösterim penceresiyle açılan, içinde göste...

Gösterim penceresi nedir ne demek

Gösterim penceresi nedir Gösterim penceresi; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Gösterim odacığının, görüntülüğün karşısına düşen ve göstericinin yansıttığı görüntülerin bu görüntülüğe düşmesini sağ...

Gösterim yönetmeliği nedir ne demek

Gösterim yönetmeliği nedir Gösterim yönetmeliği; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Gösterimin hangi koşullar içinde yapılacağını, izlencenin nasıl ve hangi filmlerden oluşacağını düzenleyen yönetmel...

Gösterimci yardımcısı nedir ne demek

Gösterimci yardımcısı nedir Gösterimci yardımcısı; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Gösterimciye çalışmalarında yardımcı olan kimse. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmeninc...

Gösterimsenmek nedir ne demek

Gösterimsenmek nedir Teknik terim anlamı: Temsil yollu göstermek. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince verilen komut Gösteri : İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun. Bir şeyi tan...

Gösterim ekseni nedir ne demek

Gösterim ekseni nedir Gösterim ekseni; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Gösterici merceği ekseninin görüntülük üzerine dek giden varsayımsal uzantısı. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması içi...

Gösterim eşlemi nedir ne demek

Gösterim eşlemi nedir Gösterim eşlemi; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Göstericide kullanılmak üzere hazırlanmış eşlem. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince veri...

Gösterim izni nedir ne demek

Gösterim izni nedir Gösterim izni; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir filmin gösterilebileceğini belirten belge. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince verilen k...

Gösterim makarası nedir ne demek

Gösterim makarası nedir Gösterim makarası; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Göstericiye takılmak üzere film sarılmış makara. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince ve...

Gösterim odası nedir ne demek

Gösterim odası nedir Gösterim odası; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: İşliklerde iş eşlemlerinin gösterilmesine ayrılmış oda. Gösterim için özel olarak hazırlanmış herhangi ufak salon. Göster...

Gösterim süresi nedir ne demek

Gösterim süresi nedir Gösterim süresi; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir filmin başından sonuna kadar geçen aralıksız gösterim zamanı. Filmin zaman birimiyle uzunluğu. Göster : Gösteriş eyle...

Gösterimci nedir ne demek

Gösterimci nedir Gösterimci; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Göstericiyi çalıştıran, gösterimlerin düzgün olarak yürüyüşünden, gösterim odasının, gösterim odacığmın yönetiminden sorumlu o...

Gösterimlik nedir ne demek

Gösterimlik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Örnek, göstermelik: Seni buraya gösterimlik diye mi gönderdiler. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince verilen komut Gösteri : İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk ön...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim