Götürü nedir ne demek

Götürü nedir Götürü; bir ticaret terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Götürü" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Düğünde götürülen hediye, para. Alış verişte toptan yapılmış olan iş ya da paz...

 
 
 

Götürü gider eşleri nedir ne demek

Götürü gider eşleri nedir Götürü gider eşleri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Vergi yöntemi yasasına göre tarım kazancının saptanılmasında uygulanan bir ölçü sağlanacağı düşünülen üretim ortalaması tümdeğerinin satı...

Götürü iş nedir ne demek

Götürü iş nedir Bilimsel terim anlamı: Üzerinde inceden inceye ölçüp, biçme ve sayışıImaya yer verilmeden göz kararıyla bulunacak bir ederle bir işin yaptırılması. İngilizce'de Götürü iş ne demek? Götürü iş ingilizcesi nedir?: job work Gö...

Götürü pazarlık nedir ne demek

Götürü pazarlık nedir Götürü : Fiyatı veya ücreti toptan belirlenen (iş vb.). Fiyatını toptan belirleyerek. Pazarlık : Bir alışverişte tarafların kendileri için en elverişli fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıyla yaptıkları görüşme. Bazı...

Götürü tur nedir ne demek

Götürü tur nedir Götürü : Fiyatını toptan belirleyerek. Fiyatı veya ücreti toptan belirlenen (iş vb.). Fiyat : Bir mal veya iş gücü için uygun görülen para karşılığı. Bir değer ile para birimi arasındaki ilişki. Alım veya satımda bir şeyin...

Götürü ücret nedir ne demek

Götürü ücret nedir Götürü ücret; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İşin niteliği temel alınarak belirli bir süre içinde işçiye yapmış olduğu parça toplamına göre ödenen ücret. Götür : Gider Götürü : Fiyatı veya ...

Götürülme nedir ne demek

Götürülme nedir Götürü : Fiyatını toptan belirleyerek. Fiyatı veya ücreti toptan belirlenen (iş vb.). Götürülmek : Götürme işi yapılmak veya götürme işine konu olmak. Götürülmek işi Kız hayvanat bahçesine götürülme konusunda ısrar etti. B...

Götürüm nedir ne demek

Götürüm nedir Yerel Türkçe anlamı: Dayanma, tahammül. Fransızca'da Götürüm ne demek?: tolérance Götürü : Fiyatını toptan belirleyerek. Fiyatı veya ücreti toptan belirlenen (iş vb.). Götürümlü : Kendisinde götürüm özelliği bulunan. Götür...

Götürümsüz nedir ne demek

Götürümsüz nedir Götürümsüz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Başkalarının varlıklı oluşunu çekemeyen, bencil (kimse). Götürüm : Şaka kaldırma özelliği. Kötü ve güç durumlara karşı koyabilme gücü...

Götürü çalışma nedir ne demek

Götürü çalışma nedir Götürü çalışma; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İş sözleşmesinin günlük çalışma ücretine göre değil, belirli bir süre içinde yapılacak parça niceliğine göre yapılması ve işçinin bu temele gö...

Götürü fiyat nedir ne demek

Götürü fiyat nedir Götürü fiyat; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir satın almada ya da bir işin yapılmasında toptan belirlenen fiyat. Götür : Gider Fiyat : Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değ...

Götürü gider yöntemi nedir ne demek

Götürü gider yöntemi nedir Götürü gider yöntemi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yükümlünün bildirimde bulunacağı hasılattan götürü olarak hesaplanan gider tutarının indirilmesi biçimindeki vergi matrahı hesaplama y...

Götürü ödeme nedir ne demek

Götürü ödeme nedir Götürü ödeme; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir defalık ödeme. Götür : Gider Götürü : Fiyatı veya ücreti toptan belirlenen (iş vb.). Fiyatını toptan belirleyerek. Ödem : Dokularda genelli...

Götürü satış nedir ne demek

Götürü satış nedir Götürü satış; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ağırlık ya da sayıya bağlı olmadan toptan belirlenen fiyat karşılığında yapılan satış. Teknik terim anlamı: Ağırlığına, niceliğine,...

Götürü usulde vergileme nedir ne demek

Götürü usulde vergileme nedir Götürü usulde vergileme; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Küçük esnaf ve sanatkârın sattığı mal miktarı, malın satış değeri, kârlılık düzeyi ve gelir elde edip etmediğine bakılmaksızın önce...

Götürücü nedir ne demek

Götürücü nedir Götürücü; Tarih, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Hassa kuşbazlarının iki sınıfından, görevleri doğan, şahin ve atmaca gibi av kuşlarını yakalayıp, sağ olarak İstanbul'a getirmek o...

Götürülmek nedir ne demek

Götürülmek nedir Diğer sözlük anlamları: Götürü : Fiyatını toptan belirleyerek. Fiyatı veya ücreti toptan belirlenen (iş vb.). Götürme : Götürmek işi. Yapılmak : Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak. Yapma işine konu olmak. İngilizce'de Gö...

Götürümlü nedir ne demek

Götürümlü nedir Götürümlü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Dayanıklı, tahammüllü (kimse). Götürüm : Şaka kaldırma özelliği. Kötü ve güç durumlara karşı koyabilme gücü. Götürü : Fiyatını toptan ...

Götürüngü nedir ne demek

Götürüngü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dokuma tezgahında tefe denilen aracın üst tahtasını götüren ip ve çıtadan yapılan askı. Çocuk olması için, kadınların kullandıkları bir çeşit kocakarı ilâcı: Çocuk olsun diyi götürüngü ilâç fayda ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim