Gövde nedir "Gövde" ile ilgili cümle Biyoloji'deki anlamı: Bitkilerde yaprak ve üreme organlarını taşıyan genel olarak toprak üstünde olan yapılar. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. taban, türemiş kelime) Köklere yapım eklerinin g...

 
 
 

Gövde alıştırmaları nedir ne demek

Gövde alıştırmaları nedir Gövde alıştırmaları; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir terimdir. Spor'daki anlamı: Gövdenin işlekliğini ve güçlenmesini sağlamak için uygulanan özel alıştırmalar. Alış : Alma işi Alıştırma : Alıştırmak işi. Vü...

Gövde bağlamak nedir ne demek

Gövde bağlamak nedir Teknik terim anlamı: Semirmek, şişmanlamak. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağına benzeyen ve pişirilip yenilen bir bitki. Fasulye. Değirmen çarkını firenleyen...

Gövde bükünü nedir ne demek

Gövde bükünü nedir Gövde bükünü; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Hint-Avrupa dillerinde görüldüğü gibi takıları doğrudan doğruya köke değil de, gövdeye getiren bükün. Bükü : Büyü. Örülmüş kamış tornan. Esk...

Gövde döndürmek nedir ne demek

Gövde döndürmek nedir Gövde döndürmek; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Spor'daki anlamı: Gövdeyi, ayakların durumu değişmeden uzunluğuna ekseninde sağa - sola döndürmek. Döndü : Gittiği yerden geri gelen. Din değiştire...

Gövde et artığı nedir ne demek

Gövde et artığı nedir Gövde et artığı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Karkas kalıntısı. Gövde et : Kesilmiş hayvanın kanı akıtılıp yüzüldükten, deri, kuyruk ve bütün iç organları böbrek ve yağlar har...

Gövde hali nedir ne demek

Gövde hali nedir Teknik terim anlamı: (nominatif) bk. yalın durum. Hali : Boş, ıssız, tenha. Halı. Ahali Gövde : Bir şeyin asıl bölümü. Ad ve fiil köklerinden yapım ekleriyle türetilmiş kelime. Ağaç ve bitkilerin dallarının dışında kalan a...

Gövde indirmek nedir ne demek

Gövde indirmek nedir Gövde indirmek; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Spor'daki anlamı: Ayakta duruşta, gövdeyi, düz sırt üzerine kendi ağırlığıyla öne-aşağıya düşürmek, ya da sırtüstü, yüzüstü yatışlarda doğrultulan g...

Gövde katı nedir ne demek

Gövde katı nedir Gövde katı; Otomobil alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Dışlastiğin iskeletini oluşturan iplikten yapılma katların her biri. Gövde : Bir şeyin asıl bölümü. Ad ve fiil köklerinden yapım ekleriyle türet...

Gövde açınığı nedir ne demek

Gövde açınığı nedir Gövde açınığı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gövde yapmağa yarayan "açınık. Gövde : Bir şeyin asıl bölümü. Ad ve fiil köklerinden yapım ekleriyle türetilmiş kelime. Ağaç ve bitkilerin ...

Gövde ağırlığı nedir ne demek

Gövde ağırlığı nedir Gövde ağırlığı; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Dansçının gövde ağırlığı. Ağır : Tartıda çok çeken, hafif karşıtı. Değeri çok olan, gösterişli. Dokunaklı, insanın gücüne giden, kırıcı. Yoğun...

Gövde almaşımı nedir ne demek

Gövde almaşımı nedir Gövde almaşımı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İsim ve fiil çekimlerinde gövdenin eksiksiz veya eksikli olarak çeşitlenmesi (İSİM ÇEKİMİNDE ALMAŞIM, FİİL ÇEKİMİNDE ALMAŞIM, Al. de décli...

Gövde boyama nedir ne demek

Gövde boyama nedir Teknik terim anlamı: Temelinde dinsel ve büyüsel öğeler yatan ve yas, savaş, bayram, erginleme ve geçiş törenleri sırasında her renge başka bir anlam vererek gövdeyi boyama. Boyam : Meyan kökü. Badem Boya : Renk vermek, dı...

Gövde çevirmek nedir ne demek

Gövde çevirmek nedir Gövde çevirmek; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Spor'daki anlamı: Gövdeye, omurganın verdiği olanak oranında bileşik eksende çember devinimi yaptırmak. Çevirme : Çevirmek işi, tedvir. Çevrilmiş, t...

Gövde et nedir ne demek

Gövde et nedir Gövde et; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kesilmiş hayvanın kanı akıtılıp yüzüldükten, deri, kuyruk ve bütün iç organları böbrek ve yağlar hariç çıkarıldıktan sonra geriye kalan b...

Gövde gösterisi nedir ne demek

Gövde gösterisi nedir Gövde : Kesilmiş hayvanın, sakatatı alındıktan sonraki durumu. Bir şeyin asıl bölümü. Ağaç ve bitkilerin dallarının dışında kalan ana bölümü. Ad ve fiil köklerinden yapım ekleriyle türetilmiş kelime. Hayvanlarda baş, ayak ...

Gövde heykeli nedir ne demek

Gövde heykeli nedir Gövde heykeli; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir kelimedir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Heykel) Kollar, babacaklar ve baş dışında kalan insan gövdesinin heykeli. Heyke : Derince kap, kâse Gövde : Bir şeyin asıl bölü...

Gövde kaldırmak nedir ne demek

Gövde kaldırmak nedir Gövde kaldırmak; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir terimdir. Spor'daki anlamı: Bükülen ya da indirilen gövdeyi eski durumuna getirmek. Gövde : Bir şeyin asıl bölümü. Ad ve fiil köklerinden yapım ekleriyle türe...

Gövde özekli yapı nedir ne demek

Gövde özekli yapı nedir Gövde özekli yapı; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Köşelerinde olduğu gibi gövde özeğinde de örgüsü bulunan buzsul. Özekli : Diyarbakır kenti, Mermer bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi Gövde : Bi...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim