Güçlü nedir Güçlü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Güçlü" ile ilgili cümle örnekleri Diğer sözlük anlamları: Kuvvetli, zorlu. Güçlü isminin anlamı, Güçlü ne demek: Erkek ismi olarak; Gücü çok olan. Etkili, öne...

 
 
 

Güçlü bağlantılı bağıntı nedir ne demek

Güçlü bağlantılı bağıntı nedir Güçlü bağlantılı bağıntı; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir E kümesi üzerinde her için xBy ya da yBx koşulunu gerçekleyen B ikili bağıntısı. Bağı : Büyü. Hayvanların ayağının altın...

Güçlü elektrolit nedir ne demek

Güçlü elektrolit nedir Güçlü elektrolit; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sıvı çözeltide tamamen iyonlaşabilen bir madde. Elektro : Elektrokardiyografi. Elektrikle ilgili Elek : Taneli veya un gibi toz d...

Güçlü kuvvetli nedir ne demek

Güçlü kuvvetli nedir Güçlü kuvvetli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Güçlü kuvvetli" ile ilgili cümleler Güçlü : Gücü olan, kuvvetli, yavuz. Şiddeti çok olan. Etkisi, önemi büyük olan, sözü geçer, forslu. Nitelikleri i...

Güçlü noktalar nedir ne demek

Güçlü noktalar nedir Güçlü noktalar; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Güçlü çizgilerin kesiştikleri noktalar. Noktal : Formülü C10H13BrN2O3, mol kütlesi 189 g, e.n. 178 °C olan, beyaz toz hal...

Güçlü ses nedir ne demek

Güçlü ses nedir Güçlü ses; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Tiyatro konuşmasında, şiddet yönünden bir sesin güçlü olması. Teknik terim anlamı: Yeğinlik yönünden bir sesin güçlü olması. Güçlü : G...

Güçlübay nedir ne demek

Güçlübay nedir Güçlübay; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Güçlübay isminin anlamı, Güçlübay ne demek: Güçlü kimse. Güçlübay ismi; Türkçe kökenli olup bir Erkek ismidir. Güçlü : Gücü olan, kuvvetli, yavuz. Nitelikleri ile etki yarat...

Güçlühan nedir ne demek

Güçlühan nedir Güçlühan; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Güçlühan isminin anlamı, Güçlühan ne demek: Güçlü hükümdar. Güçlühan ismi; Türkçe kökenli olup bir Erkek ismidir. Güçlü : Gücü olan, kuvvetli, yavuz. Nitelikleri ile etki ya...

Güçlük değeri nedir ne demek

Güçlük değeri nedir Güçlük değeri; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir öğrenci topluluğuna örneğin belli bir yaşta ya da sınıftaki öğrencilere uygulanan testin herhangi bir maddesini doğru yanıtlayanların ...

Güçlü adam nedir ne demek

Güçlü adam nedir Güçlü adam; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Zor olan ve güç gerektiren hareketleri yapan becerili kişi. bk. zorbaz ya da zurbaz. Adam : İnsan. Birinin yararlandığı, kullandığı kimse. Birinin...

Güçlü ana ışık nedir ne demek

Güçlü ana ışık nedir Güçlü ana ışık; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ana ışığın, bir görünçlüğün aydınlatılmasında geniş bir alanı iyice aydınlatacak durumda olması. Ana ışık : Herhangi bir ...

Güçlü çizgiler nedir ne demek

Güçlü çizgiler nedir Güçlü çizgiler; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Çerçeveyi altın sayıya göre yatay ve düşey olarak kesen çizgiler. Çizgi : Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi...

Güçlü ilinge nedir ne demek

Güçlü ilinge nedir Güçlü ilinge; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: eşlek ikilimi verildiğinde; , F nin tüm arık sınırlı altkümelerinin takımım göstermek üzere E üzerindeki ilingesi. 2- Bir Banach uzayın...

Güçlü manyetik nedir ne demek

Güçlü manyetik nedir Güçlü manyetik; Gitar alanında kullanılan bir kelimedir. Gitar terimi olarak anlamı: Yapısından dolayı çıkış gücü yüksek ve sert karakterli manyetik. Güçlü : Gücü olan, kuvvetli, yavuz. Nitelikleri ile etki yaratan, etkil...

Güçlü para nedir ne demek

Güçlü para nedir Güçlü para; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Diğer ulusal paralar karşısındaki değeri sabit ve istikrarlı olan ve kolaylıkla diğer ulusal paralara çevrilebilen para. karşılığı rezerv para. ...

Güçlü yakınsaklık nedir ne demek

Güçlü yakınsaklık nedir Güçlü yakınsaklık; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Güçlü ilingeye göre yakınsaklık. Güçlü : Gücü olan, kuvvetli, yavuz. Nitelikleri ile etki yaratan, etkili. Etkisi, önemi büyük ola...

Güçlüer nedir ne demek

Güçlüer nedir Güçlüer; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Güçlüer isminin anlamı, Güçlüer ne demek: Güçlü kimse. Güçlüer ismi; Türkçe kökenli olup bir Erkek ismidir. Güçlü : Gücü olan, kuvvetli, yavuz. Nitelikleri ile etki yaratan, ...

Güçlük nedir ne demek

Güçlük nedir "Güçlük" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Ücret, bedel: Güçlük işe göre verilir. Ağrı, tıkanıklık: Yüreğime bir güçlük çöktü. Fransızca'da Güçlük ne demek?: gêne, embarras Güçlük çekmek : Zorlanmak. maddi açıdan sı...

Güçlükhan nedir ne demek

Güçlükhan nedir Güçlükhan; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Güçlükhan isminin anlamı, Güçlükhan ne demek: [bkz: Güçlühan]. Güçlükhan ismi; Türkçe kökenli olup bir Erkek ismidir. Güçlü : Gücü olan, kuvvetli, yavuz. Nitelikleri ile et...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim