Gümrük nedir Gümrük; kökeni rumca dilinden gelmektedir. "Gümrük" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Küçük kulaklı koyun, keçi. Ağzı ve sapı ...

 
 
 

Gümrük antlaşması nedir ne demek

Gümrük antlaşması nedir Gümrük antlaşması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gümrük vergileriyle ilgili ülkeler arasında yapı...

Gümrük beyannamesi nedir ne demek

Gümrük beyannamesi nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Gümrük : Bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşya üzerinden alınan vergi. Bu verginin al...

Gümrük bildirimi nedir ne demek

Gümrük bildirimi nedir Gümrük bildirimi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Gümrük mevzuatınca belirlenen esas ve usûller çer...

Gümrük birliği nedir ne demek

Gümrük birliği nedir Gümrük bir ekonomi terimidir. Gümrük alanında kullanılan anlamı: İki ya da daha çok gümrük ülkesinin yerini alan tek bir gümrük ülkes...

Gümrük çizelgesi nedir ne demek

Gümrük çizelgesi nedir Gümrük çizelgesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Dış alımcı ve dış satımcı tarafından gümrük örgütün...

Gümrük dairesi başkanı nedir ne demek

Gümrük dairesi başkanı nedir Gümrük dairesi başkanı; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Osmanlı devletinde gümrük işlerine bakan...

Gümrük darüttalimi nedir ne demek

Gümrük darüttalimi nedir Gümrük darüttalimi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Meslekte uzmanlaşmış gümrük memuru yetiştirmek a...

Gümrük değeri nedir ne demek

Gümrük değeri nedir Gümrük değeri; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Malın değeri üzerinden gümrük vergisi alınırken,bu ver...

Gümrük deneti nedir ne demek

Gümrük deneti nedir Gümrük deneti; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gümrüğün uygulamakla görevli olduğu yasalara ilgililer...

Gümrük dışı sınır nedir ne demek

Gümrük dışı sınır nedir Gümrük dışı sınır; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Siyasi olarak ülkenin bir parçası olup gümrük me...

Gümrük geçiş belgesi nedir ne demek

Gümrük geçiş belgesi nedir Gümrük geçiş belgesi; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yurda geçici olarak kalmak için gelen belli yol...

Gümrük görevlisi nedir ne demek

Gümrük görevlisi nedir Gümrük görevlisi; Gümrük, İktisat alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gümrük işlemlerini yürütmekle görevlen...

Gümrük gözetimi nedir ne demek

Gümrük gözetimi nedir Gümrük gözetimi; Gümrük, İktisat alanlarında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Gümrük idareleri tarafından, gümrük mevz...

Gümrük idaresi nedir ne demek

Gümrük idaresi nedir Gümrük idaresi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Gümrük işlerinden sorumlu devlet dairesi. Gümrü : K...

Gümrük işlemi nedir ne demek

Gümrük işlemi nedir Gümrük işlemi; Gümrük alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Mal ve yolcuların yurda giriş çıkışlarında gümrüklerce ...

Gümrük kaçakçılığı nedir ne demek

Gümrük kaçakçılığı nedir Gümrük kaçakçılığı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Gümrüğe tabi yabancı malların vergisi ödenmeden ...

Gümrük kolculuğu nedir ne demek

Gümrük kolculuğu nedir Gümrük : Bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşya üzerinden alınan vergi. Bu verginin alınması işlemiyle uğraşan devlet ku...

Gümrük komisyoncusu nedir ne demek

Gümrük komisyoncusu nedir Gümrük komisyoncusu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir ücret karşılığında dışalım mallarının gümr...

Gümrük kontrolü altında işleme rejimi nedir ne demek

Gümrük kontrolü altında işleme rejimi nedir Gümrük kontrolü altında işleme rejimi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Serbest dolaşıma girmemiş eşy...

Gümrük alındısı nedir ne demek

Gümrük alındısı nedir Gümrük alındısı; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gümrük vergilerini ödeyene verilen alındı. Gümrü : K...

Gümrük ambarı nedir ne demek

Gümrük ambarı nedir Gümrük ambarı; Gümrük, İktisat alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gümrüğe gelen malların vergileri ödenene ...

Gümrük bağışıklığı nedir ne demek

Gümrük bağışıklığı nedir Gümrük bağışıklığı; Gümrük, İktisat alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bazı malların gümrük vergisine tabi ...

Gümrük bildirgesi nedir ne demek

Gümrük bildirgesi nedir Gümrük bildirgesi; Gümrük, İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: [bkz: gümrük bildirimi]. Tekn...

Gümrük bildirmeliği nedir ne demek

Gümrük bildirmeliği nedir Gümrük bildirmeliği; Gümrük, İktisat alanlarında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: [bkz: gümrük bildirimi]. Teknik teri...

Gümrük bölgesi nedir ne demek

Gümrük bölgesi nedir Gümrük bölgesi; Gümrük, İktisat alanlarında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Gümrük mevzuatının geçerli olduğu bölge. ...

Gümrük dairesi nedir ne demek

Gümrük dairesi nedir Gümrük dairesi; İktisat, Tarih alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: [bkz: gümrük idaresi]. Tarih terimi olara...

Gümrük damgası nedir ne demek

Gümrük damgası nedir Gümrük damgası; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gümrüklü malların özdeşliğini belirmek ya da bu malla...

Gümrük değer bildirim belgesi nedir ne demek

Gümrük değer bildirim belgesi nedir Gümrük değer bildirim belgesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Gümrük bildirimi amacıyla doldurulan,...

Gümrük değeri açıklama notları nedir ne demek

Gümrük değeri açıklama notları nedir Gümrük değeri açıklama notları; Gümrük alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gümrük İşbirliği Konseyi'nce yapılmış ...

Gümrük denetimi nedir ne demek

Gümrük denetimi nedir Gümrük denetimi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gümrük mevzuatına göre eşyanın muayenesinin, belge...

Gümrük duvarları nedir ne demek

Gümrük duvarları nedir Gümrük duvarları; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gümrük vergisinin, yabancı ülkelerden gelen malları...

Gümrük geliri nedir ne demek

Gümrük geliri nedir Gümrük geliri; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Devlet hazinesince, gümrük vergisinden elde edilen gel...

Gümrük gözetim bölgesi nedir ne demek

Gümrük gözetim bölgesi nedir Gümrük gözetim bölgesi; Gümrük alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kara sınırlarından içeriye ya da deniz kıyılar...

Gümrük hakem kurulu nedir ne demek

Gümrük hakem kurulu nedir Gümrük hakem kurulu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Gümrük yetkilileri tarafindan yapılan gümrük ve...

Gümrük işgüderi nedir ne demek

Gümrük işgüderi nedir Gümrük işgüderi; Gümrük, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Malların giriş, çıkış, düzgeçiş gümrük iş...

Gümrük işlemleri nedir ne demek

Gümrük işlemleri nedir Gümrük işlemleri; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yolcu, mal ve taşıtların yurda giriş, çıkış ya da d...

Gümrük kapısı nedir ne demek

Gümrük kapısı nedir Gümrük alanında kullanılan anlamı: Bir ülkenin gümrük yasaları uyarınca mal ve yolcu giriş ve çıkışlarına izin verilmiş yerler, a. bk...

Gümrük kolcusu nedir ne demek

Gümrük kolcusu nedir Gümrük kolcusu; bir hukuk terimidir. "Gümrük kolcusu" ile ilgili cümleler Gümrük : Bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşy...

Gümrük kontrolü altında işleme nedir ne demek

Gümrük kontrolü altında işleme nedir Gümrük kontrolü altında işleme; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gümrük kontrolü altında işleme reji...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim