Günleme nedir Bilişim alanındaki terim anlamı: Bir kütüğü, bir veri tabanını ya da herhangi bir veri ya da bilgi kümesini, yeni tutanaklar, ilişkil...

 

Günlemek nedir ne demek

Günlemek nedir Belirlemek : Belirli duruma getirmek, belirli kılmak, tayin etmek. Bir kavramı, ayırıcı bir öge ekleyerek sınırlamak, kapsam bakımınd...

Ön günlemeç nedir ne demek

Ön günlemeç nedir Ön günlemeç; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir ödege ya da sözleşmeye düzenlendiği günden önceki bi...

Öngünleme nedir ne demek

Öngünleme nedir Öngünleme; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Önelinden önceki bir günlemi yazma. Öngü : O (nesne): Öngü...

Geçmişle günleme nedir ne demek

Geçmişle günleme nedir Geçmişle günleme; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir belgeyi geçmiş günlemiyle gösterme. Doğrusundan...

Günlemeç nedir ne demek

Günlemeç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tarih. Günlem : Bir gazete veya derginin günlük meselelerden kısaca bahseden köşesi (GÜNLEMCİ, Chroniqueur)...

Düzen öncesi günlemeçli çek nedir ne demek

Düzen öncesi günlemeçli çek nedir Düzen öncesi günlemeçli çek; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Üzerinde düzenlendiği günden önceki günl...

Düzgünleme çözeltisi nedir ne demek

Düzgünleme çözeltisi nedir Düzgünleme çözeltisi; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Elektrikli bırakım sonucu, ana metali...

Üçgünleme nedir ne demek

Üçgünleme nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yeni gelin, üç gün sonra el öpmeye gitme. Sonra : Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı. Arkadan...

Sosyal Medya'da paylaş