Güven nedir "Güven" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Toprağın bitirme kuvveti, biteklik. Sevinç, mutluluk: Mektubunu okuyunca ne kadar güven...

 
 
 

Güven değiştirim nedir ne demek

Güven değiştirim nedir Güven değiştirim; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Özellikle okula başladıktan sonra çocukların, ...

Güven düzeyi nedir ne demek

Güven düzeyi nedir Güven düzeyi; İstatistik, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: [bkz: güven katsayısı]. Teknik t...

Güven ışığı nedir ne demek

Güven ışığı nedir Güven ışığı; sinema, tv alanlarında kullanılan bir terimdir. Güven : Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, iti...

Güven kapağı tıkacı nedir ne demek

Güven kapağı tıkacı nedir Teknik terim anlamı: Lastiklerdeki havanın kaçmasını önlemek için, güven kapağına konan tıkaç. Güven kapağı : Kasnak arasına geçirile...

Güven kuşağı nedir ne demek

Güven kuşağı nedir Güven kuşağı; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Alt ve üst güven sınırları arasındaki alan. Güve :...

Güven olasılığı nedir ne demek

Güven olasılığı nedir Güven olasılığı; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: [bkz: güven katsayısı]. Olasıl : İhtimâli Güve ...

Güven sınırları nedir ne demek

Güven sınırları nedir Güven sınırları; İstatistik, Kimya, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Güven aralığının en bü...

Reel kesim güven dizini nedir ne demek

Reel kesim güven dizini nedir Reel kesim güven dizini; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Reel kesim (üreticiler) açısından hesaplana...

Kendine güven nedir ne demek

Kendine güven nedir Kendine güven; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bireyin kendi yeteneğine, beceri ve yetilerine gü...

Güvenay nedir Güvenay; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Güvenay isminin anlamı, Güvenay ne demek: Güvenilen güzel. Güvenay ismi; Türkçe köken...

Güvence akçesi nedir ne demek

Güvence akçesi nedir Güvence akçesi; bir ekonomi terimidir. Güvence : Birinin şüphelerini dağıtmak için söylenen inandırıcı söz, teminat. Bir antlaşmada t...

Güvence karşılığı nedir ne demek

Güvence karşılığı nedir Güvence karşılığı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Güvencenin dokuncaları karşılamak amacıyla meydana ...

Güvence mektubu nedir ne demek

Güvence mektubu nedir Güvence mektubu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir işin yapılması, bir malın teslimi veya bir bor...

Güvence ödeği karşılığı öndelik nedir ne demek

Güvence ödeği karşılığı öndelik nedir Güvence ödeği karşılığı öndelik; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yaşam güvencesi karşılığı sağlanan p...

Güvence sınırı nedir ne demek

Güvence sınırı nedir Güvence sınırı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir güvence için belirtilen sınır. Sını : Ağaçtan yap...

Güvence veren nedir ne demek

Güvence veren nedir Güvence veren; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: (guarantor) Güvence sağlayan ve bunun gerçekleşmesin...

Güvencecilik nedir ne demek

Güvencecilik nedir Güvencecilik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Güvenceci : Garantör Güve : Kurtçuğu yapağı, yünlü kumaş ve doku...

Güvenceli belgesi nedir ne demek

Güvenceli belgesi nedir Güvenceli belgesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Güvencelenmiş olan kişiye toplumsal güvenceler kur...

Güvenceli fiyat nedir ne demek

Güvenceli fiyat nedir Güvenceli fiyat; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Devletin üreticileri korumak amacıyla malın piyasa ...

Güven aralığı nedir ne demek

Güven aralığı nedir Güven aralığı; İstatistik, Kimya, Veteriner, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: a önceden sap...

Güven bölgesi nedir ne demek

Güven bölgesi nedir Güven bölgesi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Kestirilecek birkaç evrendeğer olduğu zaman, evre...

Güven dizini nedir ne demek

Güven dizini nedir Güven dizini; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İktisadi karar birimlerinin ekonominin mevcut durumu h...

Güven fonu nedir ne demek

Güven fonu nedir Güven fonu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Uluslararası Para Fonu’nun altın satışları, üye ülkeler...

Güven kapağı nedir ne demek

Güven kapağı nedir Teknik terim anlamı: Kasnak arasına geçirilen, lastiğe hava verilmesini ve verilen havanın kaçmamasını sağlayan kapak. Kapağ : Kapak ...

Güven katsayısı nedir ne demek

Güven katsayısı nedir Güven katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Güven aralığının evrendeğeri içermesi olasılığı....

Güven mektubu nedir ne demek

Güven mektubu nedir Güven : Yüreklilik, cesaret. Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat. Devlet : Büyüklük, mevki. Bu tüzel ...

Güven oylaması nedir ne demek

Güven oylaması nedir Güven : Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat. Yüreklilik, cesaret. Oylama : Oy kullanma işi. Görev : B...

Güven yazısı nedir ne demek

Güven yazısı nedir Güven yazısı; bir ekonomi terimidir. Güven : Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat. Yüreklilik, cesaret...

Tüketici güven dizini nedir ne demek

Tüketici güven dizini nedir Tüketici güven dizini; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Tüketiciler açısından hesaplanan güven dizini...

Öz güven nedir ne demek

Öz güven nedir Güven : Yüreklilik, cesaret. Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat. İnsan : Huy ve ahlak yönünden üstün...

Güvence nedir Bir fizik terimi olarak tanımı: Bir elektrik çevrimine yerleştirilen ve çevrimden aşırı akım geçtiğinde, kavrularak çevrimi kesen düş...

Güvence belgesi nedir ne demek

Güvence belgesi nedir Güvence belgesi; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Belli bir süre içinde malın işlevini ye...

Güvence kolu nedir ne demek

Güvence kolu nedir Güvence kolu; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Toplumsal Güvenceler Kurumunun yetki ve sorumluluk sını...

Güvence ödeği nedir ne demek

Güvence ödeği nedir Güvence ödeği; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Değerlendirilmiş güvence ödegi. Güve : Kurtçuğu yapağı,...

Güvence ödentisi nedir ne demek

Güvence ödentisi nedir Güvence ödentisi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Güvenceci tarafından sağlanacak dokunca ödemeleri k...

Güvence tanıtlama belgesi nedir ne demek

Güvence tanıtlama belgesi nedir Güvence tanıtlama belgesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Güvence için ödenecek paranın saptamı; gem...

Güvenceci nedir ne demek

Güvenceci nedir Güvenceci; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Güve : Kurtçuğu yapağı, yünlü kumaş ve dokuma yiyen pul kanatlılar...

Güvenceli nedir ne demek

Güvenceli nedir Güvenceli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bilimsel terim anlamı: Toplumsal güvenceler kurumuna göre güvencel...

Güvenceli faiz arakazancı nedir ne demek

Güvenceli faiz arakazancı nedir Güvenceli faiz arakazancı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İki ülke ya da iki farklı para birimi ar...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim