Güzel duyu nedir ne demek

Güzel duyu nedir Güzel duyu; bir felsefe terimidir. Güzel duyuculuk : Estetikçilik. Güzel duyusal : Estetik. Estetik : Kusurlu bir organı düzeltmek veya güzelleştirmek amacıyla uygulanan (yöntemler). Güzellik duygusu ile ilgili olan. Güzel...

Güzel duyusal nedir ne demek

Güzel duyusal nedir Güzel duyusal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Duyusal : Duyu ile ilgili. Estetik : Sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimi, güzel duyu, bedii, bediiyat. G...

Güzel güzel nedir ne demek

Güzel güzel nedir Güzel güzel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Güzel güzel" ile ilgili cümle Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişk...

Güzel konuşma nedir ne demek

Güzel konuşma nedir Güzel konuşma; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Söz söylerken düşünceleri ve duyguları doğru, uygun bir biçimde anlatma sanatı. Sesin uyumunu, söyleyişi, hareketi, mimiği ve alınması gereken ...

Güzel nedenlemece nedir ne demek

Güzel nedenlemece nedir Güzel nedenlemece; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İçinde benzetme öğesi bulunan güzel nedenleme. bk. güzel nedenleme. Güze : Su kaynağı. Testi. Güzel. [bkz: Göze] Güzel nedenleme : Bir olgun...

Güzel sanatlar nedir ne demek

Güzel sanatlar nedir Güzel Sanatlar alanındaki anlamı: Edebi terim anlamı: Edebiyat, müzik, rakıs, heykelcilik ve mimarlık sanatlarının ortak adı. Bilimsel terim anlamı: Uygulamalı olmayıp yalnızca estetik yönden değerlendirilmesi gereken sana...

Güzel sanatlar iyeliği nedir ne demek

Güzel sanatlar iyeliği nedir Teknik terim anlamı: Güzel sanat ürünleri üzerindeki iyelik. Güze : Su kaynağı. Testi. Güzel. [bkz: Göze] Güzel : Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı. Güzellik kraliçesi. Görgü kurallarına uygun o...

Güzel yazı sanatı nedir ne demek

Güzel yazı sanatı nedir Güzel Sanatlar alanındaki anlamı: (Yun. (Kallos = güzellik; graphein = yazmak)) Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı. a. bk. elyazması. Bilimsel terim anlamı: Harflere güzel biçimler vererek yazı yazma sanatı. İngi...

Güzel nedir Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Güzel" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Güzel; güzel kimse. || gözel Felsefi anlamı: (Sözcüğün somut anlamı: Görmeyle ilgili, göze hoş görünen). Estetiğin te...

Güzel başlangıç nedir ne demek

Güzel başlangıç nedir Güzel başlangıç; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir yapıtın önsözünde, konusunu, savını, amacını sanatlıca sezdiren tümceler. Başla : Yönetmenin oyunculara bir çevirimin başında verdiği komut...

Güzel duyuculuk nedir ne demek

Güzel duyuculuk nedir Güzel duyuculuk; bir felsefe terimidir. Estetikçilik : Gerçeklik ve yarar kaygılarından sıyrılarak bir sanat veya felsefe konusunu salt güzelliği için sevme kuramı, güzel duyuculuk, estetizm. Estetikçilik...

Güzel düşmek nedir ne demek

Güzel düşmek nedir Teknik terim anlamı: Yakışmak. Güze : Su kaynağı. Testi. Güzel. [bkz: Göze] Düşme : Düşmek işi. Düşmek : Yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek. Fırsat çıkmak. Bazı deyimlerde "yürümek, birlikte gelmek" ...

Güzel kent akımı nedir ne demek

Güzel kent akımı nedir Güzel kent akımı; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: 1. yüzyıl sonu ve 2. yüzyıl başlarında ortaya çıkan ve kentsel çevreyi oluşturan önemli öğeler olarak, kent özeklerinin, anıtların ve deniz, ...

Güzel nedenleme nedir ne demek

Güzel nedenleme nedir Güzel nedenleme; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir olgunun gerçek etkenini bir yana bırakıp onu tatlı, güzel bir nedene bağlayış. Güze : Su kaynağı. Testi. Güzel. [bkz: Göze] Nede : Nerede....

Güzel sanat yapıtları nedir ne demek

Güzel sanat yapıtları nedir Teknik terim anlamı: Estetik nitelikte olan ve 5846 sayılı yasanın dördüncü maddesinde sayılarak koruma kapsamında bulunan yapıtlar, renkli ya da renksiz çizgilerle belirtilen estetik niteliği bulunan ürünler. Güze : Su ka...

Güzel sanatlar akademisi nedir ne demek

Güzel sanatlar akademisi nedir Güzel sanatlar akademisi; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim, Heykel, Mimarlık) Resim, heykel, mimarlık ve bunların dallarına değgin sanatların öğretildiği yüksek okul. Ak...

Güzel uzatım nedir ne demek

Güzel uzatım nedir Güzel uzatım; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Anlatımı güzelleştiren uzatım. bk. uzatım. Güze : Su kaynağı. Testi. Güzel. [bkz: Göze] Uzatı : (Söz sanatı terimi) Sözün boşuna uzaması hali (UZ...

Güzel yazılar nedir ne demek

Güzel yazılar nedir Teknik terim anlamı: Sanat yapıtı niteliğinde görülen ve yazana özgü özellikler taşıyan yazılar. Güze : Su kaynağı. Testi. Güzel. [bkz: Göze] Yazıl : Bir bütünü oluşturan alt öğelerden, bir dizelgenin alt başlıklarından he...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim