Gaze nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Acun, evren, âlem. düşman düşmana gazel (veya yasin) okumaz : “düşmandan ancak kötülük beklenir” anlamında kullanılan bir söz. gazel okumak : gazel söylemek Mecaz anlamı oyalamak veya kandırmak üz...

 
 
 

Gaze on nedir : Dik dik bakmak. Gözünü dikme. Bakış. Gözünü dikmek. Dik bakış. Nazar. Sürekli bakış. Gözünü dikerek bakmak. On : Devrede. De. Üzerinde. E doğru. Civarında. Esnasında. Açık. Yanmak. Giyilmiş. [#Gaze at : Bir şeye dalıp gi...

Gaze up on nedir ne demek

Gaze up on nedir : Gözünü dikerek bakmak. Gözünü dikme. Sürekli bakış. [#Bakış. Dik dik bakmak. Gözünü dikmek. Dik bakış. On : Üstünde. İle. Üzerinde. Civarında. Açık. Yanmak. E doğru. Giyilmiş. Hazır. [#Gaze upon : Dalıp gitmek. Gözünü di...

Gazebi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tırpan. Gaze : Acun, evren, âlem Tırpan : Uzun bir sapın ucuna tutturulan, ot, ekin vb.ni biçmeye yarayan, hafifçe kıvrık, uzun çelik bıçak. Güreşte devirmek amacıyla rakibin ayak bileklerine hızl...

Gazeboes nedir : Manzaralı balkon. [#Teras. Bir yapının üzerindeki teras. Çardak. Taraça. Balkon. Manzaralı ev. Güzel manzaralı kameriye. Delikanlı. Bahçe köşkçüğü. Gazebos : Taraça. Kule. Balkon. Delikanlı. Bahçe köşkçüğü. Manzaralı bal...

Gazeçe nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kısa ceket, cepken. Gaze : Acun, evren, âlem Cepken : Kolları yırtmaçlı ve uzun, harçla işlenmiş bir tür kısa, yakasız üst giysisi. Ceket : Erkeklerin ve kadınların giydiği, genellikle önden düğme...

Gazed into the distance nedir ne demek

Gazed into the distance nedir : Bakış. Gözünü dikme. Gözünü dikerek bakmak. Sürekli bakış. Nazar. Gözünü dikmek. Dik bakış. Dik dik bakmak. Into : İçeriye. -e. Ye. Şekline. E. İçine. -in içine. -a. Haline. Biçimine. [#The : Belirli durumlarda isimden ö...

Gazeke nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kısa ceket, cepken. İşlemeli yelek. Teknik terim anlamı: Yakası açık, kısa etekli, kollu ve kenarları sırma işlemeli kadın giysisi. (Celiktaş Yalvaç Isparta). Gaze : Acun, evren, âlem Kadın giysis...

Gazekiye nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Mintan. Gaze : Acun, evren, âlem Gazeki : Cepken altına giyilen kolsuz bir tür giysi. Mintan : Yakasız, uzun kollu erkek gömleği. Gömlek üzerine giyilen kollu yelek. İngilizce'de Gazdüzenler meme ...

Gaze at nedir English: Ali and Mary gaze at each other. Turkish: Ali ve Mary birbirlerine dik dik bakıyor. : Nazar. Gözünü dikerek bakmak. Dik dik bakmak. Gözünü dikme. Sürekli bakış. Bakış. Dik bakış. Gözünü dikmek. At : Ya. Bir h...

Gaze hound nedir ne demek

Gaze hound nedir : Nazar. Bakış. Gözünü dikme. Gözünü dikerek bakmak. Dik dik bakmak. Dik bakış. Sürekli bakış. Gözünü dikmek. Hound : Tahrik etmek. İz sürmek. Hastası. Takip etmek. Peşini bırakmamak. [#İzlemek. Av köpeği. Tazı ile ava git...

Gaze round nedir ne demek

Gaze round nedir : Dik dik bakmak. Gözünü dikme. Gözünü dikmek. Gözünü dikerek bakmak. Dik bakış. Bakış. Nazar. Sürekli bakış. Round : Çevresinde. Dönmek. Yuvarlak. Toplamak. Etrafında. Perde kapanmadan ya da oyunun bir bölümü bitmeden sey...

Gaze upon nedir ne demek

Gaze upon nedir : Bakış. [#Nazar. Gözünü dikerek bakmak. Dik bakış. Dik dik bakmak. Gözünü dikme. Sürekli bakış. Gözünü dikmek. Upon : Üzerine. İle. Göre. Üzerinde. Üstünde. at : Gözü dalmak. Gözünü dikmek. Gözünü dikip bakmak. Bir şeye d...

Gazebo nedir Gazebo; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Gaze : Acun, evren, âlem Balkon : Bir yapının genellikle dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar ya da parmaklıkla çevrili bölümü. Vücudun göğüs veya göbek bölümü...

Gazebos nedir : Kule. Manzaralı ev. Manzaralı balkon. Teras. Çardak. Güzel manzaralı kameriye. Delikanlı. Balkon. Bir yapının üzerindeki teras. Bahçe köşkçüğü. Gazeboes : Taraça. Kule. Balkon. Manzaralı balkon. [#Gaze at : Dik dik bakma...

Gazed nedir English: At night, she gazed at the moon. Turkish: Gece, o aya baktı. English: He gazed at the ceiling for a long time. Turkish: Uzun süre tavana baktı. English: Ali gazed deeply into Mary's eyes. Turkish: A...

Gazehound nedir ne demek

Gazehound nedir Sözcükler, direkt olarak Gazehound ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. : [#Tazı ile ava gitmek. İz sürmek. Takip etmek. Tazı. Tahrik etmek. Hastası. Kışkırtmak. Peş...

Gazeki nedir Yerel Türkçe anlamı: 1.bk. gazeke- 'Zığva'nın üstüne giyilen kolsuz yelek; el tezgahında örülmüş özel bir kumaştan yapılırdı. günümüzde herhangi bir lacivert kumaştan yapılmaktadır Kısa ceket, cepken Cepken altına giyilen ...

Gazel nedir Gazel; bir edebiyat terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Gazel" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Dikenli ot. Kurumuş ağaç yaprağı (Çayağzı) Mısır koçanı yaprakları Edebi terim anlamı: (Divan edebiyatı te...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim