Geçmiş nedir Geçmiş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Geçmiş" ile ilgili cümle örnekleri Fransızca'da Geçmiş ne demek?: an...

 
 
 

Geçmiş öncesi nedir ne demek

Geçmiş öncesi nedir Geçmiş öncesi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Görmüştüm (-miş'li geçmiş öncesi, Hikâyei ma-zii n...

Geçmiş zaman nedir ne demek

Geçmiş zaman nedir Geçmiş zaman; bir dil terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Eylemin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunulan zamandan önceye ait...

Geçmiş zaman kipi nedir ne demek

Geçmiş zaman kipi nedir Teknik terim anlamı: [bkz: görülen geçmiş zaman kipi ve duyulan geçmiş zaman kipi]. Kipi : Uygun, tıpatıp gelen. Şık, zarif, biçimli....

Dili geçmiş öncesi nedir ne demek

Dili geçmiş öncesi nedir Dili geçmiş öncesi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Geldi idi suretindeki geçmiş zaman şekli. bk....

Duyulan geçmiş zaman eki nedir ne demek

Duyulan geçmiş zaman eki nedir Teknik terim anlamı: Duyulan geçmiş zamanda yapılan bir işi, bir hareketi haber veren şekil ve zaman eki: -mIş/-mUş: bil-miş, çalış-m...

Duyulan geçmiş zaman kipinin hikayesi nedir ne demek

Duyulan geçmiş zaman kipinin hikayesi nedir Teknik terim anlamı: Duyulan geçmiş zamana ilişkin bir oluş ve kılışı yine geçmiş zamana aktararak anlatan kip. Esas fiile -mIş/-mUş ...

Görülen geçmiş zaman nedir ne demek

Görülen geçmiş zaman nedir Teknik terim anlamı: [bkz: görülen geçmiş zaman kipi]. Zama : Üzengi kayışı. Çarkta bükülürken iki kazık arasında birbirine eklenerek...

Görülen geçmiş zaman kipi nedir ne demek

Görülen geçmiş zaman kipi nedir Teknik terim anlamı: Fiilin karşıladığı oluş ve kılışın geçmişte kişinin görgüsü ve bilgisi altında olup bittiğini anlatan zaman. Tür...

Görülen geçmiş zaman kipinin şartı nedir ne demek

Görülen geçmiş zaman kipinin şartı nedir Teknik terim anlamı: Gerçekleştiği kesin olarak görülen veya bilinen bir oluş ve kılışı şarta bağlayan birleşik kip türü. Eki -DI ise...

Belirli geçmiş nedir ne demek

Belirli geçmiş nedir Belirli geçmiş; bir dil bilgisi terimidir. Geçmiş : Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları. Bugüne göre geride kalmış olan zaman, mazi....

Gelmiş geçmiş nedir ne demek

Gelmiş geçmiş nedir Gelmiş geçmiş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Gelmiş geçmiş" ile ilgili cümle Geçmiş : Çürümeye yüz tutmuş....

Modası geçmiş nedir ne demek

Modası geçmiş nedir Modası geçmiş; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Günün ve modanın gereğine uymayan, modası geçmiş. Geçm...

Geçmişçilik nedir ne demek

Geçmişçilik nedir Geçmişçilik; Gösteri, Edebiyat, Tiyatro alanlarında kullanılan bir kelimedir. Edebi anlamı: (Gelecekçilerin telâkkisince) Sanatta ge...

Geçmişi kınalı nedir ne demek

Geçmişi kınalı nedir Geçmişi kınalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de argo, sıfat olarak kullanılır. "Geçmişi kınalı" ile ilgili cümleler Geçmiş : Arkada ka...

Geçmişle günleme nedir ne demek

Geçmişle günleme nedir Geçmişle günleme; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir belgeyi geçmiş günlemiyle gösterme. Doğrusundan...

Geçmişli nedir ne demek

Geçmişli nedir Geçmişli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Geçmiş : Geçme işini yapmış. Çürümeye yüz tutmuş. Zaman bakımından ...

Geçmişlik mastarı nedir ne demek

Geçmişlik mastarı nedir Geçmişlik mastarı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bazı dillerde, geçmiş zamanı gösteren mastar ş...

Geçmişsiz nedir ne demek

Geçmişsiz nedir Geçmişsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfatzarf olarak kullanılır. Geçmiş : Geçme işini yapmış. Çürümeye yüz tutmuş. Zaman bakımı...

Geçmişte geniş zaman nedir ne demek

Geçmişte geniş zaman nedir Geçmişte geniş zaman; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Görürdüm şeklindeki fiil zamanı. Geni : Söz...

Geçmiş göstermeliği nedir ne demek

Geçmiş göstermeliği nedir Geçmiş göstermeliği; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Söylem sırasında, daha önce geçen bir söze v...

Geçmiş olsun armağanı nedir ne demek

Geçmiş olsun armağanı nedir Geçmiş olsun armağanı; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Hastalanan padişaha sadrazam ve şeyhülis...

Geçmiş yapılı şimdikilik nedir ne demek

Geçmiş yapılı şimdikilik nedir Geçmiş yapılı şimdikilik; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Cermen diline özgü bir zaman şekli. Şim...

Geçmiş zaman görünümü nedir ne demek

Geçmiş zaman görünümü nedir Geçmiş zaman görünümü; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Belirsiz geçmiş zaman ortacıyle, yardımcı eylemin veya b...

Geçmiş zaman sıfat fiili nedir ne demek

Geçmiş zaman sıfat fiili nedir Geçmiş zaman sıfat fiili; bir dil bilgisi terimidir. Geçmiş : Arkada kalan hayat. Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları. Çürümeye yüz ...

Duyulan geçmiş zaman nedir ne demek

Duyulan geçmiş zaman nedir Teknik terim anlamı: [bkz: duyulan geçmiş zaman kipi]. Zama : Üzengi kayışı. Çarkta bükülürken iki kazık arasında birbirine eklenerek...

Duyulan geçmiş zaman kipi nedir ne demek

Duyulan geçmiş zaman kipi nedir Teknik terim anlamı: Fiilin karşıladığı oluş ve kılışı, kişinin başkasından duyduğunu, sonradan gördüğünü veya farkında olmadan işled...

Duyulan geçmiş zaman kipinin rivayeti nedir ne demek

Duyulan geçmiş zaman kipinin rivayeti nedir Teknik terim anlamı: Duyulan geçmiş zaman eki -mIş/-mUş ile, rivayet eki i-miş>-miş’in arka arkaya getirilmesiyle oluşturulan birleşi...

Görülen geçmiş zaman eki nedir ne demek

Görülen geçmiş zaman eki nedir Teknik terim anlamı: Bir oluş ve kılışın görülen geçmiş zamanda ortaya çıktığını haber veren şekil ve zaman eki: -DI/-DU/ : bil-di, y...

Görülen geçmiş zaman kipinin hikayesi nedir ne demek

Görülen geçmiş zaman kipinin hikayesi nedir Teknik terim anlamı: Geçmiş zamanda gerçekleşmiş bulunan ve tarz bildiren bir oluş ve kılışın yine geçmiş zamana aktarılarak anlatılm...

Başa geçmiş nedir ne demek

Başa geçmiş nedir Teknik terim anlamı: Başa gelen. Başa : Ağabey. İleri gelen: Memleketin başaları toplanmış. Karı. Mutluluk, gönül rahatlığı Geçmiş : ...

Belirsiz geçmiş nedir ne demek

Belirsiz geçmiş nedir Belirsiz geçmiş; bir dil bilgisi terimidir. Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen, vuzuhsuz. Bilinmeyen, meçhul. Niteliğ...

Günü geçmiş nedir ne demek

Günü geçmiş nedir Günü geçmiş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Günü geçmiş" ile ilgili cümleler Geçmiş : Zaman bakımından geri...

Öz geçmiş nedir ne demek

Öz geçmiş nedir Geçmiş : Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları. Bugüne göre geride kalmış olan zaman, mazi. Zaman bakımından geride kalmış, esbak. Çür...

Geçmişi kandilli nedir ne demek

Geçmişi kandilli nedir Geçmişi kandilli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de argo, sıfat olarak kullanılır. Geçmiş : Geçme işini yapmış. Çürümeye yüz tutmuş. Bir...

Geçmişin az öncesi nedir ne demek

Geçmişin az öncesi nedir Geçmişin az öncesi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Fransızcada J'eus lu şeklindeki kuruluşun anla...

Geçmişler nedir ne demek

Geçmişler nedir Teknik terim anlamı: Ölmüş olanlar. (birinin) geçmişlerini karıştırmak : birinin ölmüşlerini yermek veya onlara sövmek geçmişini araş...

Geçmişlik nedir ne demek

Geçmişlik nedir Geçmişlik; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Geçmiş zaman Türkçede iki şekilde olur: Ya Gördü, Gitti...

Geçmişseverlik nedir ne demek

Geçmişseverlik nedir "Geçmişseverlik" ile ilgili cümle örnekleri Geçmiş : Arkada kalan hayat. Bugüne göre geride kalmış olan zaman, mazi. Zaman bakımından...

Geçmişte gelecek nedir ne demek

Geçmişte gelecek nedir Geçmişte gelecek; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gelecekti şeklindeki kuruluşun anlattığı zaman....

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim