Gecek nedir Gecek; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Yerel Türkçe'deki anlamı: Çamaşır. Giyecek. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Eskişehir ili, Günyüzü ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Kütahya ili...

 
 
 

Geceklik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çamaşır yıkanan yer, çamaşırlık. Gecek : Çamaşır. Giyecek. İç çamaşırı. (Uşak). Eskişehir ili, Günyüzü ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Kütahya ilinde, Altıntaş ilçesi, merkez nahiyesine...

Gecekondu nedir ne demek

Gecekondu nedir "Gecekondu" ile ilgili cümle Sosyoloji'deki anlamı: Türkiye'de özellikle büyük kentlere göç eden kırsal nüfusun buralarda kamunun ya da özel kişilerin iyeliğindeki toprak parçaları üzerinde kaçak olarak yaptığı, sağlık ve ...

Gecekondu bölgesi nedir ne demek

Gecekondu bölgesi nedir Gecekondu bölgesi; Coğrafya, Şehir alanlarında kullanılan bir kelimedir. Coğrafya'daki terim anlamı: Özellikle az gelişmiş ülkelerde, kırsal bölgelerden kentlere akan, çoğunlukla işsiz ya da yarı işsiz nüfusun kent çevres...

Gecekondu topluluğu nedir ne demek

Gecekondu topluluğu nedir Gecekondu topluluğu; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: (İ. Yasa) Gecekondu ailelerinden oluşan topluluk. Gecek : Çamaşır. Giyecek. İç çamaşırı. (Uşak). Eskişehir ili, Günyüzü ilçesi...

Gecekonducu nedir ne demek

Gecekonducu nedir Bilimsel terim anlamı: Gecekondu yapan kimse. İngilizce'de Gecekonducu ne demek? Gecekonducu ingilizcesi nedir?: squatter Gecekondu : Acele ile yapılıvermiş, derme çatma yapı. İmar ve yapı kanunlarına aykırı olarak başkala...

Gecekondulaşma nedir ne demek

Gecekondulaşma nedir Gecekondulaşma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Gecek : Çamaşır. Giyecek. İç çamaşırı. (Uşak). Eskişehir ili, Günyüzü ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Kütahya ilinde, Altıntaş ilçesi, merke...

Gecekondulu nedir ne demek

Gecekondulu nedir Gecekondulu; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gecekonduda yaşayan kişi ya da aile. Gecek : Çamaşır. Giyecek. İç çamaşırı. (Uşak). Eskişehir ili, Günyüzü ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir böl...

Gecek gurmak nedir ne demek

Gecek gurmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çamaşır kazanı kurmak. Gecek : Çamaşır. Giyecek. İç çamaşırı. (Uşak). Eskişehir ili, Günyüzü ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Kütahya ilinde, Altıntaş ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir...

Geceki nedir Geceki; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Gece : Genellikle saat 22.00'den itibaren gün ağarıncaya kadar geçen süre, tün, şeb. Eğlence, anma vb. amaçlarla geceleyin düzenlenen toplantı. Geceleyin. Bu ...

Gecekondi nedir ne demek

Gecekondi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gecekondu. Gecek : Çamaşır. Giyecek. İç çamaşırı. (Uşak). Eskişehir ili, Günyüzü ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Kütahya ilinde, Altıntaş ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bi...

Gecekondu ailesi nedir ne demek

Gecekondu ailesi nedir Gecekondu ailesi; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: (İ. Yasa) Kentlerdeki gecekondularda yaşıyan, kırsal kökenli, özdeksel-tinsel değerlerinin bir bölümü kırsal, bir bölümü kentsel ...

Gecekondu tecimciliği nedir ne demek

Gecekondu tecimciliği nedir Gecekondu tecimciliği; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Çabuk kazanç elde etmek amacıyla niteliksiz gereç ve işçilikie yapılan konut vurgunculuğu. Gecek : Çamaşır. Giyecek. İç çamaşırı. (Uşak)...

Gecekondu toplumu nedir ne demek

Gecekondu toplumu nedir Gecekondu toplumu; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gecekondu bölgelerinde yaşayan, tam anlamıyla kentleşmiş olmamakla birlikte, köylülük özelliklerinin bir bölümü değişikliğe uğramış insanlar...

Gecekonduculuk nedir ne demek

Gecekonduculuk nedir Bilimsel terim anlamı: 1 -Devletin, dar gelirlilerin gereksinmelerini karşılamakta güçlük çektiği, buna gücü yetmediği durumlarda, bu dar gelirli ailelerin kendi konutlarını, kendi emek, para ve güçleriyle, kendilerinin ol...

Gecekondulaşmak nedir ne demek

Gecekondulaşmak nedir Gecekondu : İmar ve yapı kanunlarına aykırı olarak başkalarına veya kamuya ait arazi veya arsalar üzerinde toprak sahibinin bilgisi ve rızası olmaksızın acele yapılmış konut, kondu. Acele ile yapılıvermiş, derme çatma yapı...

Gecekuşu nedir ne demek

Gecekuşu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yarasa. Gecek : Çamaşır. Giyecek. İç çamaşırı. (Uşak). Eskişehir ili, Günyüzü ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Kütahya ilinde, Altıntaş ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birim...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim