Gele nedir "Gele" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Gelsin. Çocuk oyununda ebe olanların durdukları yer. Diğer sözlük anlamları: G...

 
 
 

Gelebak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kelebek. Gele : Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar Kelebek : Pul ...

Gelebek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kelebek. Gelebe : Fabrikada kullanılan iplik paketi Gele : Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncun...

Geleber nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Soytarı. Gelebe : Fabrikada kullanılan iplik paketi Gele : Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncun...

Gelebik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Müslüman olmayan kimselerin ölüsü. Gele : Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun ...

Gelebilmek nedir ne demek

Gelebilmek nedir Gelebilme : Gelebilmek işi Gele : Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar. Bulunmak : Bulma işin...

Geleboru nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Küpe konularak bir iki ay sonra yenilen kırmızı renkli nohut büyüklüğünde bir çeşit meyve. Gele : Tavla oyu...

Geleceg nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gelecek. Gelece : Süt, yağ, turşu ve benzerleri şeyler konulan tahta kap, fıçı Gele : Tavla oyununda elinde...

Geleceği gören nedir ne demek

Geleceği gören nedir Geleceği gören; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Geleceği söyleyen falcı. Gelece : Süt, yağ, turşu ve...

Gelecek ay nedir ne demek

Gelecek ay nedir Gelecek ay; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tecim alanında gelecek ay anlamında kullanılan bir terim. ...

Gelecek bilimi nedir ne demek

Gelecek bilimi nedir Gelecek : Daha gelmemiş, yaşanacak zaman, istikbal, ati. Zaman bakımından ileride olması, gerçekleşmesi beklenen, müstakbel. Bilim : ...

Gelecek giderleri nedir ne demek

Gelecek giderleri nedir Gelecek giderleri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İlgili sayışım dönemine ve aynı sayışım döneminde ...

Gelecek öncesi nedir ne demek

Gelecek öncesi nedir Gelecek öncesi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gelmiş olacağım şeklindeki fiil zamanı. Gelece : ...

Gelecek sözleşmeleri nedir ne demek

Gelecek sözleşmeleri nedir Gelecek sözleşmeleri; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Örgütlü piyasalarda belli bir değerin önceden...

Gelecek yıllar gereksemeli biriktirimler nedir ne demek

Gelecek yıllar gereksemeli biriktirimler nedir Gelecek yıllar gereksemeli biriktirimler; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Temel gereçlerin azlığı, ed...

Gelecek zaman nedir ne demek

Gelecek zaman nedir Gelecek zaman; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Eylemin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunulan zamandan s...

Gelecek zaman kipi nedir ne demek

Gelecek zaman kipi nedir Gelecek zaman kipi; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: K.T. geleceğim (gel-eceğ-im) K.T. gelecek (gel-ecek) K.Ç. g...

Gelecek zaman kipinin rivayeti nedir ne demek

Gelecek zaman kipinin rivayeti nedir Teknik terim anlamı: Gelecek zamanda gerçekleşecek bir oluş ve kılışı duyuma dayanarak anlatan birleşik kip türü. -(y)-AcAk gelecek z...

Gelecek zaman sıfat fiili nedir ne demek

Gelecek zaman sıfat fiili nedir Gelecek zaman sıfat fiili; bir dil bilgisi terimidir. Gelecek : Daha gelmemiş, yaşanacak zaman, istikbal, ati. Zaman bakımından ileri...

Gelecekçi nedir ne demek

Gelecekçi nedir Gelecekçi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Fütürist : Gelecekçi. Gelecek : Zaman bakımından ileride olması, g...

De gele nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Söyle gelsin, çağır gelsin anlamında kullanılır: Hele çabuk ol şuna de gele. De : Türk alfabesinin beşinci ...

Gide gele nedir ne demek

Gide gele nedir Gide gele; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Aynı : Başkası değil, yine o. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Be...

Gelebe nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Fabrikada kullanılan iplik paketi. Gele : Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun ...

Gelebekotu nedir ne demek

Gelebekotu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ranunculus murıcatus, Ranunculaceae. Gelebe : Fabrikada kullanılan iplik paketi Gelebek : Kelebek. Gele : T...

Gelebicin nedir ne demek

Gelebicin nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Pulsuz, büyük ağızlı ırmak balığı. Gele : Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun ...

Gelebilme nedir ne demek

Gelebilme nedir Gelebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Gele : Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, u...

Gelebir nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kapışarak yenilen öteberi: İiyi gelebir yedin. [bkz: gelevir]. Fasulye kılçığı. Asma budandıktan sonra, kes...

Gelece nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Süt, yağ, turşu ve benzerleri şeyler konulan tahta kap, fıçı. cana gelecek mala gelsin : “canı korumak için...

Geleceğe ilişkin gelirler nedir ne demek

Geleceğe ilişkin gelirler nedir Geleceğe ilişkin gelirler; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir yıllık sayışım dönemi ile ilgili, içind...

Gelecek nedir "Gelecek" ile ilgili cümle örnekleri Fransızca'da Gelecek ne demek?: prochain Gelecek vadetmek : İyi şeyler olacağını önceden sezdirm...

Gelecek bilimci nedir ne demek

Gelecek bilimci nedir Gelecek : Zaman bakımından ileride olması, gerçekleşmesi beklenen, müstakbel. Daha gelmemiş, yaşanacak zaman, istikbal, ati. Bilimci ...

Gelecek bilimsel nedir ne demek

Gelecek bilimsel nedir Gelecek : Daha gelmemiş, yaşanacak zaman, istikbal, ati. Zaman bakımından ileride olması, gerçekleşmesi beklenen, müstakbel. Bilimsel...

Gelecek göstermeliği nedir ne demek

Gelecek göstermeliği nedir Gelecek göstermeliği; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Arkadan söylenecek bir şeye işaret eden göst...

Gelecek piyasa işlemleri nedir ne demek

Gelecek piyasa işlemleri nedir Gelecek piyasa işlemleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gelecek sözleşmelere dayalı olarak yapıla...

Gelecek yıllar geliri nedir ne demek

Gelecek yıllar geliri nedir Gelecek yıllar geliri; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gelecek sayışım dönemlerine ilişkin, içinde bul...

Gelecek yıllar gideri nedir ne demek

Gelecek yıllar gideri nedir Gelecek yıllar gideri; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir yıldan daha çok süregelen sayışım dönemler...

Gelecek zaman görünümü nedir ne demek

Gelecek zaman görünümü nedir Gelecek zaman görünümü; bir dil bilgisi terimidir. "Gelecek zaman görünümü" ile ilgili cümle Dil bilgisi olarak anlamı: Gelecek zaman...

Gelecek zaman kipinin hikayesi nedir ne demek

Gelecek zaman kipinin hikayesi nedir Teknik terim anlamı: İleride gerçekleşecek bir oluş ve kılışı geçmişe aktararak bildiren bileşik kip türü. -AcAk gelecek zaman kipi ü...

Gelecek zaman kipinin şartı nedir ne demek

Gelecek zaman kipinin şartı nedir Teknik terim anlamı: Bir oluş ve kılışın gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini şarta bağlı olarak bildiren bileşik kip türü. -AcA...

Gelecekbilim nedir ne demek

Gelecekbilim nedir Gelecekbilim; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Dünyanın bugün içinde bulunduğu koşulları bilimsel yöntem...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim