Geliş nedir "Geliş" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Düğün çağırıcısı Kere, kez, defa. Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı: Veterinerlik ...

 
 
 

Geliş sırası düzeni nedir ne demek

Geliş sırası düzeni nedir Geliş sırası düzeni; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kitapların, kitaplığa geliş sırasına göre numa...

Güvenlik geliş borusu nedir ne demek

Güvenlik geliş borusu nedir Güvenlik geliş borusu; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kazan ile genleşme deposu arasına döşenen ve ...

Uzunluğuna arkadan geliş nedir ne demek

Uzunluğuna arkadan geliş nedir Uzunluğuna arkadan geliş; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Doğum sırasında yavrunun uzun e...

Gelişat nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gelenek, ahlak. Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı Geliş : Gelme işi. Gelişatlı : Gürbüz,...

Gelişebilme nedir ne demek

Gelişebilme nedir Gelişebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı Geliş : Gelm...

Gelişen nedir Gelişen; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Hakkâri şehrinde, Şemdinli ilç...

Gelişi güzel hata nedir ne demek

Gelişi güzel hata nedir Gelişi güzel hata; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: eş anlamlı, rastgele hata. [bkz: belirsiz hata]. ...

Gelişigüzel seçme nedir ne demek

Gelişigüzel seçme nedir Gelişigüzel seçme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir evrenden herhangi bir seçme kuralına ba...

Gelişim nedir Bir fizik terimi olarak tanımı: Bir olayın ardışık evreler biçiminde oluşuma doğru ilerlemesi. Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlam...

Gelişim hormonu nedir ne demek

Gelişim hormonu nedir Gelişim hormonu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Büyüme hormonu. Geli : Gel. Ardıç ağacın...

Gelişim ruhbilimi nedir ne demek

Gelişim ruhbilimi nedir Gelişim ruhbilimi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Bebeklik döneminden yaşlılık çağına dek insan...

Gelişimcilik nedir ne demek

Gelişimcilik nedir Gelişimci : İlerleyen kimse. Gelişim gösteren kimse. Gelişim : Serpilip büyüme. Gelişme işi. İlerleme, inkişaf, tekâmül. Aksiyon. Gel...

Gelişimli roman nedir ne demek

Gelişimli roman nedir Gelişimli roman; Edebiyat alanında kullanılan bir kelimedir. Edebi anlamı: Bir kişinin, bir ailenin veya bir topluluğun belli bir za...

Gelişimsel hızlanma nedir ne demek

Gelişimsel hızlanma nedir Gelişimsel hızlanma; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Gelişimin herhangi bir yönünde, ilişkili ol...

Gelişir anlamlı kipler nedir ne demek

Gelişir anlamlı kipler nedir Gelişir anlamlı kipler; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Mastarlarındaki anlamdan başka ikinci bir ...

Gelişivermek nedir ne demek

Gelişivermek nedir Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı Gelişiverme : Gelişivermek durumu. Geliş : Gelme işi. Gelişmek : Büyüyüp boy atm...

Gelişki nedir Gelişki; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Eski gramercilerin eklere ve takılara verdikleri genel a...

Gelişkin kurtçuk nedir ne demek

Gelişkin kurtçuk nedir Teknik terim anlamı: Su torbacığı kaslaşan ve arakonakçı dokusunda küçük bir solucanı andıran çengelsiz şerit kurtçuğu. Geli : Gel. A...

Gelişli nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gürbüz, büyümüş, yetişmiş. Gelince: Geri gelişli senin de yanına uğrarım. Geli : Gel. Ardıç ağacının meyves...

Geliş açısı nedir ne demek

Geliş açısı nedir Geliş açısı; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Yansıtıcı bir yüzeye gelen ışının, yüzeyin dikeyi ile yaptığı...

Geliş gidiş etmek nedir ne demek

Geliş gidiş etmek nedir Teknik terim anlamı: Gelip gitmek. Etme : Etmek işi Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı. Etmek : Bir işi yapmak. "İy...

Geliş varış nedir ne demek

Geliş varış nedir Teknik terim anlamı: Gidiş geliş. Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı Varı : Mısır. Geliş : Gelme işi. Varış : Varma...

Gidiş geliş nedir ne demek

Gidiş geliş nedir Gidiş : Tutum, durum, davranış. Gitme biçimi, tempo. Gitme işi. Geliş : Gelme işi. Trafik : Ulaşım yollarında bulunan taşıt ve yayala...

Uzunluğuna önden geliş nedir ne demek

Uzunluğuna önden geliş nedir Uzunluğuna önden geliş; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Doğum sırasında yavrunun uzun eks...

Gelişatlı nedir ne demek

Gelişatlı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gürbüz, büyümüş, yetişmiş. Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı Gelişat : Gelenek, ahlak. G...

Gelişebilmek nedir ne demek

Gelişebilmek nedir Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı Gelişebilme : Gelişebilmek durumu. Geliş : Gelme işi. Bulunmak : Bulma işine kon...

Gelişgin nedir ne demek

Gelişgin nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gürbüz, büyümüş, yetişmiş: Hacı Murat'ın böyle gelişgin oğlu olduğunu bilmezdim. Geli : Gel. Ardıç ağacının...

Gelişigüzel nedir ne demek

Gelişigüzel nedir Gelişigüzel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Gelişigüzel" ile ilgili cümle örnekleri Bilimsel terim anlamı: ...

Gelişikli nedir ne demek

Gelişikli nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gürbüz, büyümüş, yetişmiş. Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı Geliş : Gelme işi. Yetişmiş...

Gelişim ayrımlaşması nedir ne demek

Gelişim ayrımlaşması nedir Gelişim ayrımlaşması; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Büyüme ve gelişmede hücre üremesi sonucund...

Gelişim oyunu nedir ne demek

Gelişim oyunu nedir Gelişim oyunu; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Alman tiyatrosunda bireyin olumsuzdan olumluya, aldat...

Gelişimci nedir ne demek

Gelişimci nedir Gelişim : Aksiyon. Serpilip büyüme. İlerleme, inkişaf, tekâmül. Gelişme işi. Geliş : Gelme işi. Gelişimcilik : Gelişimci olma durumu....

Gelişimli kipler nedir ne demek

Gelişimli kipler nedir Gelişimli kipler; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Mastarlarındaki anlamdan başka ikinci bir anlam...

Gelişimsel boyut nedir ne demek

Gelişimsel boyut nedir Gelişimsel boyut; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Geleneklerin kökeninde varolan gelişme...

Gelişimsel katarakt nedir ne demek

Gelişimsel katarakt nedir Gelişimsel katarakt; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Erişkinlik yaşından önce göz merceği...

Gelişiverme nedir ne demek

Gelişiverme nedir Gelişiverme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı Geliş : Gelm...

Gelişken ortaklık nedir ne demek

Gelişken ortaklık nedir Gelişken ortaklık; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir tecim ya da sanatın bütün dallarıyla uğraşan or...

Gelişkin nedir ne demek

Gelişkin nedir Gelişkin; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Gelirken. Eziyet çeken, üzülen (kimse). Bilgis...

Gelişkinlik nedir ne demek

Gelişkinlik nedir Gelişkin : Gelişmiş olan, mütekâmil. Geliş : Gelme işi. Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkile...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim