Gelir nedir "Gelir" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Kazanç Hukuki terim anlamı: îrâd. İktisat alanındaki kelime anlamı: Üretim etkinlikl...

 
 
 

Gelir çilzelgesi nedir ne demek

Gelir çilzelgesi nedir Gelir çilzelgesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İşletmenin bir dönemine ilişkin gelirleri ve bunun ...

Gelir dilimi nedir ne demek

Gelir dilimi nedir Gelir dilimi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Belli bir gelir aralığında yer alan vergi mükellefler...

Gelir esnekliği nedir ne demek

Gelir esnekliği nedir Gelir esnekliği; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir malın istem miktarındaki oransal değişmenin ge...

Gelir gider nedir ne demek

Gelir gider nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kararsız. Orta, oldukça iyi. Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı Gide : Koyunları kovalama...

Gelir grubu nedir ne demek

Gelir grubu nedir Gelir grubu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Belli bir gelir aralığına giren nüfus.2. bk. gelir dil...

Gelir hayvanı nedir ne demek

Gelir hayvanı nedir Gelir hayvanı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ticari amaçla, ekonomik kazanç için yetişt...

Gelir kaynağı nedir ne demek

Gelir kaynağı nedir "Gelir kaynağı" ile ilgili cümle örnekleri Para : Kuruşun kırkta biri. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalde...

Gelir ortaklığı senetleri nedir ne demek

Gelir ortaklığı senetleri nedir Gelir ortaklığı senetleri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Köprü, baraj, elektrik santrali, karayolu...

Gelir tablosu nedir ne demek

Gelir tablosu nedir Gelir tablosu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Şirketlerin belli bir dönemdeki maliyet, satış, faal...

Gelir tarifesi nedir ne demek

Gelir tarifesi nedir Gelir tarifesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Devletin gelirlerini arttırmak için mevcut gümrük t...

Gelir tüketim eğrisi nedir ne demek

Gelir tüketim eğrisi nedir Gelir tüketim eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Mal fiyatları veri iken, farklı her toplam ha...

Gelir yoksulluğu nedir ne demek

Gelir yoksulluğu nedir Gelir yoksulluğu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli gelir...

Başabaş gelir düzeyi nedir ne demek

Başabaş gelir düzeyi nedir Başabaş gelir düzeyi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Keynesyen gelir harcama modelinde tüketim har...

Birincil gelir dağılımı nedir ne demek

Birincil gelir dağılımı nedir Birincil gelir dağılımı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir ekonomide herhangi bir müdahale olmaks...

Emek dışı gelir grupları nedir ne demek

Emek dışı gelir grupları nedir Emek dışı gelir grupları; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ücret gelirleri dışında ekonomide belli b...

Eş ve çocuklarına gelir bağlama nedir ne demek

Eş ve çocuklarına gelir bağlama nedir Eş ve çocuklarına gelir bağlama; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Güvencelinin iş kazası ya da uğraşıs...

Gümrük tarifeleri gelir dağılımı etkisi nedir ne demek

Gümrük tarifeleri gelir dağılımı etkisi nedir Gümrük tarifeleri gelir dağılımı etkisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir gümrük tarifesinin konu...

İstem gelir esnekliği nedir ne demek

İstem gelir esnekliği nedir İstem gelir esnekliği; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir malın istem miktarındaki oransal değişme...

Kesimsel gelir dağılımı nedir ne demek

Kesimsel gelir dağılımı nedir Kesimsel gelir dağılımı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir ülkede belirli bir dönem içinde üretile...

Gelir bağlama nedir ne demek

Gelir bağlama nedir Gelir bağlama; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İş kazası ya da uğraşı sayrılığı sonucu ölümlerde yasas...

Gelir bildirimi nedir ne demek

Gelir bildirimi nedir Gelir bildirimi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Çeşitli kaynaklardan bir takvim yılı içinde sağlanan...

Gelir dağılımı nedir ne demek

Gelir dağılımı nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir ekonomide genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde elde edilen gelirin üretim faktörler...

Gelir düzeyi nedir ne demek

Gelir düzeyi nedir Sosyoloji'deki anlamı: Bir bireyin, toplumsal kümenin ya da toplumun, başta üretim olmak üzere türlü etkinlikler yoluyla sağlayabildi...

Gelir etkisi nedir ne demek

Gelir etkisi nedir Gelir etkisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İki mal tüketildiği varsayımı altında mallardan birin...

Gelir gideri nedir ne demek

Gelir gideri nedir Gelir gideri; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Geliri sağlayabilmek amacıyla yapılan giderler. Geli : G...

Gelir harcama modeli nedir ne demek

Gelir harcama modeli nedir Gelir harcama modeli; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Veri fiyat ve faiz oranı varsayımı altında, d...

Gelir indirimi nedir ne demek

Gelir indirimi nedir Gelir indirimi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gelirden yitirce ve giderlerin düşürülmesi. Geli : Ge...

Gelir ortaklığı nedir ne demek

Gelir ortaklığı nedir Ortak : Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek. Kuma. Birlikte iş yapan,...

Gelir sayışımı nedir ne demek

Gelir sayışımı nedir Gelir sayışımı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gelirleri gereği gibi izleyebilmek amacıyla açılmış o...

Gelir tahvili nedir ne demek

Gelir tahvili nedir Gelir tahvili; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Elinde bulunduran kimseye ancak şirket kâr elde etti...

Gelir ticaret hadleri nedir ne demek

Gelir ticaret hadleri nedir Gelir ticaret hadleri; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ülkenin dış ticaret yoluyla göreli fiyat değ...

Gelir vergisi nedir ne demek

Gelir vergisi nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Gerçek kişilerin genellikle bir yıl olmak üzere belirli bir dönemde, elde ettikleri gelirlerin net...

Gelir yöntemi nedir ne demek

Gelir yöntemi nedir Gelir yöntemi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir ekonomide genellikle bir yıl olmak üzere belli b...

Beklenen gelir kuramı nedir ne demek

Beklenen gelir kuramı nedir Beklenen gelir kuramı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Banka likiditesinin kredi ve senetlerin düze...

Eksi gelir vergisi nedir ne demek

Eksi gelir vergisi nedir Eksi gelir vergisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Devletin belirli bir gelir düzeyinin altında ge...

Eş gelir doğrusu nedir ne demek

Eş gelir doğrusu nedir Eş gelir doğrusu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Aynı toplam satış gelirini veren mal bileşimlerin...

Göreli gelir önsavı nedir ne demek

Göreli gelir önsavı nedir Göreli gelir önsavı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Tüketicilerin tüketim kararlarının birbirinden...

İkincil gelir dağılımı nedir ne demek

İkincil gelir dağılımı nedir İkincil gelir dağılımı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir ekonomide birincil gelir dağılımı sonuç...

Kendiliğinden gelir denkleşme düzeneği nedir ne demek

Kendiliğinden gelir denkleşme düzeneği nedir Kendiliğinden gelir denkleşme düzeneği; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Dış ticaret bilançosundaki ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim