Gelir nedir "Gelir" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Kazanç Hukuki terim anlamı: îrâd. İktisat alanındaki kelime anlamı: Üretim etkinliklerine katılan üretim faktörlerinin yaratılan hasıladan bölüşüm sonunda aldıkları pay. Eme...

 
 
 

Gelir çilzelgesi nedir ne demek

Gelir çilzelgesi nedir Gelir çilzelgesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İşletmenin bir dönemine ilişkin gelirleri ve bunun elde edilebilmesi için sağlanan tümdeğeri ve giderleri özetleyen çizelge. Geli : Gel. Ard...

Gelir dilimi nedir ne demek

Gelir dilimi nedir Gelir dilimi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Belli bir gelir aralığında yer alan vergi mükellefleri. Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı Dilim : Bir bütünden kesilmiş vey...

Gelir esnekliği nedir ne demek

Gelir esnekliği nedir Gelir esnekliği; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir malın istem miktarındaki oransal değişmenin gelirdeki oransal değişmeye oranı, diğer bir deyişle gelirde meydana gelen değişmeye istemi...

Gelir gider nedir ne demek

Gelir gider nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kararsız. Orta, oldukça iyi. Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı Gide : Koyunları kovalama ünlemi. Gelir : Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para,...

Gelir grubu nedir ne demek

Gelir grubu nedir Gelir grubu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Belli bir gelir aralığına giren nüfus.2. bk. gelir dilimi. Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı Gelir : Bir kimseye veya toplul...

Gelir hayvanı nedir ne demek

Gelir hayvanı nedir Gelir hayvanı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ticari amaçla, ekonomik kazanç için yetiştirilen hayvan. Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı Hayva : Ayva. Tenekey...

Gelir kaynağı nedir ne demek

Gelir kaynağı nedir "Gelir kaynağı" ile ilgili cümle örnekleri Para : Kuruşun kırkta biri. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kazanç. Sağlama : Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu...

Gelir ortaklığı senetleri nedir ne demek

Gelir ortaklığı senetleri nedir Gelir ortaklığı senetleri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Köprü, baraj, elektrik santrali, karayolu, demiryolu, iletişim sistemleri ile sivil kullanıma yönelik kamu kurum ve kuruluşlarına ...

Gelir bağlama nedir ne demek

Gelir bağlama nedir Gelir bağlama; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İş kazası ya da uğraşı sayrılığı sonucu ölümlerde yasasına göre hakedicilere aylık bağlama. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mer...

Gelir bildirimi nedir ne demek

Gelir bildirimi nedir Gelir bildirimi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Çeşitli kaynaklardan bir takvim yılı içinde sağlanan gelir ve kârlar için vergi dairelerine yapılan bildirim. Bildir : Geçen yıl Geli : Gel. ...

Gelir dağılımı nedir ne demek

Gelir dağılımı nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir ekonomide genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde elde edilen gelirin üretim faktörleri, kişiler, kesimler, coğrafi bölgeler ve meslekler arasındaki paylaşımı. zıt anlamlısı b...

Gelir düzeyi nedir ne demek

Gelir düzeyi nedir Sosyoloji'deki anlamı: Bir bireyin, toplumsal kümenin ya da toplumun, başta üretim olmak üzere türlü etkinlikler yoluyla sağlayabildiği yaşama düzeyi. İngilizce'de Gelir düzeyi ne demek? Gelir düzeyi ingilizcesi nedir?: in...

Gelir etkisi nedir ne demek

Gelir etkisi nedir Gelir etkisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İki mal tüketildiği varsayımı altında mallardan birinin fiyatındaki değişmenin tüketicinin reel gelirinde yaratacağı değişmeye bağlı olarak he...

Gelir gideri nedir ne demek

Gelir gideri nedir Gelir gideri; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Geliri sağlayabilmek amacıyla yapılan giderler. Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı Gelir gider : Kararsız. Orta, oldukça iyi. G...

Gelir harcama modeli nedir ne demek

Gelir harcama modeli nedir Gelir harcama modeli; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Veri fiyat ve faiz oranı varsayımı altında, denge reel gelir (üretim) düzeyinin iktisadi karar birimlerinin planlanan harcamaları tara...

Gelir indirimi nedir ne demek

Gelir indirimi nedir Gelir indirimi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gelirden yitirce ve giderlerin düşürülmesi. Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı İndiri : Değersiz. Gelir : Bir kimseye veya t...

Gelir ortaklığı nedir ne demek

Gelir ortaklığı nedir Ortak : Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek. Kuma. Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar, partner. ...

Gelir sayışımı nedir ne demek

Gelir sayışımı nedir Gelir sayışımı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gelirleri gereği gibi izleyebilmek amacıyla açılmış olan sayışım. Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı Sayışım : Sayışmanlık i...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim