Gelme nedir "Gelme" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Göçmen Göç etme Osmanlıca Gelme ne demek? Gelme Osmanlıca'da ne anlama gelir?: vürût...

 
 
 

Burun gelme nedir ne demek

Burun gelme nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Atın burnunun kenarında olan bir hastalık. Buru : Sancı, buruntu Burun : Alınla üst dudak arasında bulunan,...

Kamu malı durumuna gelme nedir ne demek

Kamu malı durumuna gelme nedir Teknik terim anlamı: Yasalarda belirtilen koruma hakkının sona ermesi ile yapıtın üzerinde yasalarca tanınan hakkın kalkmış olması. D...

Süresi gelme nedir ne demek

Süresi gelme nedir Süresi gelme; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ödeme süresinin gelmesi, bitmesi. Süre : Bir olayın baş...

Varma gelme nedir ne demek

Varma gelme nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Karşılıklı gidip gelme, görüşme. Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna ...

Gelmek nedir "Gelmek" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Uğraşmak. Gelmek Hamur mayalanmak. Gelmek (bk. ge) Diğer sözlük anlamları: N...

Gelmezine gitmek nedir ne demek

Gelmezine gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ölmek (ilenç olarak kullanılır): Gelmezine gitsin. Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından...

Akırbale gelmek nedir ne demek

Akırbale gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Erinlik, bulûğ çağma gelmek. Akır : Ateş. Ahır Akırba : Hısım, akraba. Akraba. Gelme : Gelmek işi. Gelmiş o...

Alada gelmek nedir ne demek

Alada gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Aceleye gelmek: O iş çok alada geldi. Alad : Acele, ivedi, çabuk. Ahlat, yaban armudu Alada : Güllerin en b...

Anna gelmek nedir ne demek

Anna gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Görünür bir yere gelmek, ortaya çıkmak, karşı tarafa gelmek. Anna : Korku, şaşma, hayranlık bildirir ünlem....

Arda gelmek nedir ne demek

Arda gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Zora gelmek, ters gelmek: Ahmedin kolunu arda getirdim, az daha kırıyordum. Arda : İşaret olarak yere dikil...

Arkuru gelmek nedir ne demek

Arkuru gelmek nedir Teknik terim anlamı: Karşı koymak, karşısına çıkmak, önüne gerilmek. Arkuru : Düz, doğru. Kestirme. Kestirme, kısa yol. Aykırı, ters....

Ası gelmek nedir ne demek

Ası gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Karşı gelmek: Utanmaz atasına ası geldi. Karşı gelmek, direnmek. Ası : Asma işi. Afiş Gelme : Gelmek işi. G...

Aşa gelmek nedir ne demek

Aşa gelmek nedir Teknik terim anlamı: Birden aşmağa başlamak. Aşa : Aşağı, aşağıya. Aşağıya. Ayşe. Ağırşağı. Aşırı, ziyade, fazla, aşkın. Aşırı, aşkın...

Aşka gelmek nedir ne demek

Aşka gelmek nedir Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Yetişme Ge...

Ateş almaya gelmek nedir ne demek

Ateş almaya gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Konuk, kısa süre oturmak. Alma : Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız. Bir iş adamının veya profesyonel sp...

Ayağ üzere gelmek nedir ne demek

Ayağ üzere gelmek nedir Teknik terim anlamı: Ayağa kalkmak. Ayağ : Lâkap. Ayak. Rüşvet. Kadeh. Tas, çanak. Basamak Üzer : Kaymak, süt, yoğurt yüzü. Ürem, fai...

Ayağma gelmek nedir ne demek

Ayağma gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir dilekte bulunmak. Ayağ : Lâkap. Ayak. Rüşvet. Kadeh. Tas, çanak. Basamak Gelme : Gelmek işi. Gelmiş ola...

Aygıra gelmek nedir ne demek

Aygıra gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sürekli kabaca sakız çiğnemek. Aygı : Adı bilinmiyen ya da ad yerine kadına, kıza sesleniş. Eşya Aygır : Da...

Basgın gelmek nedir ne demek

Basgın gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Üstün gelmek. Basgı : Baskı. Kurutma kâğıdı. Ayakkabıcılıkta kullanılan bir alet Basgın : Cin tuttuğuna ina...

Bilmezlikten gelme nedir ne demek

Bilmezlikten gelme nedir Bilmezlikten gelme; bir edebiyat terimidir. Bilimsel terim anlamı: Bir anlam inceliği yaratmak için bildiği şeyi bilmez görünme sanat...

Boğaya gelme nedir ne demek

Boğaya gelme nedir Boğaya gelme; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: hlk. Kızgınlık. boğaya gelmek : çiftleşme z...

Hizaya gelme nedir ne demek

Hizaya gelme nedir Hizaya gelme; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir terimdir. Spor'daki anlamı: Bir cimnastik grubunun birbiri ardınca ya da...

Karşı gelme nedir ne demek

Karşı gelme nedir Karşı gelme; Boks alanında kullanılan bir terimdir. Boks terimi anlamı: Karşılaşma sonucunda verilen yargıyı ya da ileri sürülen bir...

Üst üste gelme nedir ne demek

Üst üste gelme nedir Üst üste gelme; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir ortamdaki iki ya da daha çok dalganın birlikte oluştur...

Gelmeç nedir Teknik terim anlamı: Bağ sarmaşığı. Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir ...

Gelmeşik nedir ne demek

Gelmeşik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yaramaz çocuk. Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam...

Ağdık gelmek nedir ne demek

Ağdık gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yüksek gelmek: Yastığım ağdık geldi. Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir a...

Al gelmek nedir ne demek

Al gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Getirmek, alıp gelmek. Al ge : Getir Al : Kanın rengi, kızıl, kırmızı. Dorunun açığı, kızıla çalan at donu....

Alı gelmek nedir ne demek

Alı gelmek nedir Teknik terim anlamı: Alıp gelmek, getirmek. Alı : Erik Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzü...

Annağa gelmek nedir ne demek

Annağa gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Görünür bir yere gelmek, ortaya çıkmak, karşı tarafa gelmek. Sözü işitecek, duyacak yere gelmek, yaklaşmak....

Arkırı gelmek nedir ne demek

Arkırı gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İtiraz etmek. Teknik terim anlamı: [bkz: arkuru gelmek]. Arkı : Arka Arkırı : Düz, çamursuz yol. Çarpık, ça...

Arsına gelmek nedir ne demek

Arsına gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ardı sıra gelmek. “Ben arsına geliyim.. Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından çıkarak bi...

Asıdan gelmek nedir ne demek

Asıdan gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tez, erken dönmek, gelmek. Asıda : Bir yemek çeşidi Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağında...

Aşağıdan gelmek nedir ne demek

Aşağıdan gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çalım satmayı bırakmak. Aşağ : İplik eğirirken iğin ağır dönmesini sağlıyan tahta ağırlık, ağırşak. Aşık ke...

At arkasına gelmek nedir ne demek

At arkasına gelmek nedir Teknik terim anlamı: Ata binmek. Arka : Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı. Bir şeyin sırt durumunda olan yüze...

Avşara gelmemek nedir ne demek

Avşara gelmemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Memeli hayvanın sağımı güç olmak. Avşar : Afşar Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından çı...

Ayağa gelmek nedir ne demek

Ayağa gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İnek çiftleşme arzusu duymak. Ayağ : Lâkap. Ayak. Rüşvet. Kadeh. Tas, çanak. Basamak Ayağa : Ağabey. Ağabey...

Ayak üzere gelmek nedir ne demek

Ayak üzere gelmek nedir Teknik terim anlamı: Ayağa kalkmak. Üzer : Kaymak, süt, yoğurt yüzü. Ürem, faiz. Değiş tokuş sırasında üste alınan para. Can sıkıcı. ...

Ayı günü gelmek nedir ne demek

Ayı günü gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Önceden saptanan zaman sona ermek, zamanı gelmek: Ayı günü geleli ne han oldu hâle borcunu getimedi. Doğum ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim