Gelmek nedir "Gelmek" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Uğraşmak. Gelmek Hamur mayalanmak. Gelmek (bk. ge) Diğer sözlük anlamları: N...

 
 
 

Akırbale gelmek nedir ne demek

Akırbale gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Erinlik, bulûğ çağma gelmek. Akır : Ateş. Ahır Akırba : Hısım, akraba. Akraba. Gelme : Gelmek işi. Gelmiş o...

Alada gelmek nedir ne demek

Alada gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Aceleye gelmek: O iş çok alada geldi. Alad : Acele, ivedi, çabuk. Ahlat, yaban armudu Alada : Güllerin en b...

Anna gelmek nedir ne demek

Anna gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Görünür bir yere gelmek, ortaya çıkmak, karşı tarafa gelmek. Anna : Korku, şaşma, hayranlık bildirir ünlem....

Arda gelmek nedir ne demek

Arda gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Zora gelmek, ters gelmek: Ahmedin kolunu arda getirdim, az daha kırıyordum. Arda : İşaret olarak yere dikil...

Arkuru gelmek nedir ne demek

Arkuru gelmek nedir Teknik terim anlamı: Karşı koymak, karşısına çıkmak, önüne gerilmek. Arkuru : Düz, doğru. Kestirme. Kestirme, kısa yol. Aykırı, ters....

Ası gelmek nedir ne demek

Ası gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Karşı gelmek: Utanmaz atasına ası geldi. Karşı gelmek, direnmek. Ası : Asma işi. Afiş Gelme : Gelmek işi. G...

Aşa gelmek nedir ne demek

Aşa gelmek nedir Teknik terim anlamı: Birden aşmağa başlamak. Aşa : Aşağı, aşağıya. Aşağıya. Ayşe. Ağırşağı. Aşırı, ziyade, fazla, aşkın. Aşırı, aşkın...

Aşka gelmek nedir ne demek

Aşka gelmek nedir Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Yetişme Ge...

Ateş almaya gelmek nedir ne demek

Ateş almaya gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Konuk, kısa süre oturmak. Alma : Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız. Bir iş adamının veya profesyonel sp...

Ayağa gelmek nedir ne demek

Ayağa gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İnek çiftleşme arzusu duymak. Ayağ : Lâkap. Ayak. Rüşvet. Kadeh. Tas, çanak. Basamak Ayağa : Ağabey. Ağabey...

Ayak üzere gelmek nedir ne demek

Ayak üzere gelmek nedir Teknik terim anlamı: Ayağa kalkmak. Üzer : Kaymak, süt, yoğurt yüzü. Ürem, faiz. Değiş tokuş sırasında üste alınan para. Can sıkıcı. ...

Ayı günü gelmek nedir ne demek

Ayı günü gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Önceden saptanan zaman sona ermek, zamanı gelmek: Ayı günü geleli ne han oldu hâle borcunu getimedi. Doğum ...

Basıla gelmek nedir ne demek

Basıla gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tıka basa dolmak: Evin içi dışı buğdaynan basıla galdı, geçecek, duracak yir yok. Bası : Resim klişesi, dök...

Baş ele gelmek nedir ne demek

Baş ele gelmek nedir Teknik terim anlamı: Kendine gelmek, başı yerine gelmek. Baş : İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız ve benzerleri orga...

Başdan yuharı hoş gelmek nedir ne demek

Başdan yuharı hoş gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Başımızın üstünde yeriniz var. Çay. M. Başdan : Derinin palamut ununa batırıldığı taş tekne. (Uşak) Gelme :...

Bıçağa gelmek nedir ne demek

Bıçağa gelmek nedir Teknik terim anlamı: Kesilmeğe yaraşmak, kesilecek derecede büyümek. bıçak bıçağa gelmek : bıçakla birbirine saldıracak kadar zorlu k...

Biçimine gelmek nedir ne demek

Biçimine gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Uygun düşmek, yakışmak. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya ...

Bunlu gelmek nedir ne demek

Bunlu gelmek nedir Teknik terim anlamı: Keder, yeis, kaygu gelmek. Bunlu : Sıkıntılı Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından çıkarak bi...

Cana gelmek nedir ne demek

Cana gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dirilmek, canlanmak. Cana : "Ey sevgili" anlamında kullanılan bir seslenme sözü Gelme : Gelmek işi. Gelmiş ...

Gendü baş gelmek gendü baş getmek nedir ne demek

Gendü baş gelmek gendü baş getmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kendi başına gelip, kendi başına gitmek. Baş : İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız ve benze...

Ağdık gelmek nedir ne demek

Ağdık gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yüksek gelmek: Yastığım ağdık geldi. Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir a...

Al gelmek nedir ne demek

Al gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Getirmek, alıp gelmek. Al ge : Getir Al : Kanın rengi, kızıl, kırmızı. Dorunun açığı, kızıla çalan at donu....

Alı gelmek nedir ne demek

Alı gelmek nedir Teknik terim anlamı: Alıp gelmek, getirmek. Alı : Erik Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzü...

Annağa gelmek nedir ne demek

Annağa gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Görünür bir yere gelmek, ortaya çıkmak, karşı tarafa gelmek. Sözü işitecek, duyacak yere gelmek, yaklaşmak....

Arkırı gelmek nedir ne demek

Arkırı gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İtiraz etmek. Teknik terim anlamı: [bkz: arkuru gelmek]. Arkı : Arka Arkırı : Düz, çamursuz yol. Çarpık, ça...

Arsına gelmek nedir ne demek

Arsına gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ardı sıra gelmek. “Ben arsına geliyim.. Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından çıkarak bi...

Asıdan gelmek nedir ne demek

Asıdan gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tez, erken dönmek, gelmek. Asıda : Bir yemek çeşidi Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağında...

Aşağıdan gelmek nedir ne demek

Aşağıdan gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çalım satmayı bırakmak. Aşağ : İplik eğirirken iğin ağır dönmesini sağlıyan tahta ağırlık, ağırşak. Aşık ke...

At arkasına gelmek nedir ne demek

At arkasına gelmek nedir Teknik terim anlamı: Ata binmek. Arka : Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı. Bir şeyin sırt durumunda olan yüze...

Ayağ üzere gelmek nedir ne demek

Ayağ üzere gelmek nedir Teknik terim anlamı: Ayağa kalkmak. Ayağ : Lâkap. Ayak. Rüşvet. Kadeh. Tas, çanak. Basamak Üzer : Kaymak, süt, yoğurt yüzü. Ürem, fai...

Ayağma gelmek nedir ne demek

Ayağma gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir dilekte bulunmak. Ayağ : Lâkap. Ayak. Rüşvet. Kadeh. Tas, çanak. Basamak Gelme : Gelmek işi. Gelmiş ola...

Aygıra gelmek nedir ne demek

Aygıra gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sürekli kabaca sakız çiğnemek. Aygı : Adı bilinmiyen ya da ad yerine kadına, kıza sesleniş. Eşya Aygır : Da...

Basgın gelmek nedir ne demek

Basgın gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Üstün gelmek. Basgı : Baskı. Kurutma kâğıdı. Ayakkabıcılıkta kullanılan bir alet Basgın : Cin tuttuğuna ina...

Baş başa gelmek nedir ne demek

Baş başa gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Birbirinden üstün olmamak. saç saça baş başa gelmek (veya dövüşmek) : kadınlar, birbirlerini kıyasıya hırpa...

Baş üzre gelmek nedir ne demek

Baş üzre gelmek nedir Teknik terim anlamı: Serfuru etmek, saygı ile eğilmek. Baş : İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız ve benzerleri organl...

Beraberine gelmek nedir ne demek

Beraberine gelmek nedir Teknik terim anlamı: Tekabül etmek, muadil olmak. Beraber : Birlikte, bir arada. -e rağmen, -e karşın. Aynı düzeyde Gelme : Gelmek iş...

Biçime gelmek nedir ne demek

Biçime gelmek nedir Teknik terim anlamı: Biçilecek kadar olmak. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elveri...

Buğaya gelmek nedir ne demek

Buğaya gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Boğaya gelmek, inekler (çiftleşmek için boğa istemek.). Buğa : Yerden 5-10 santim yükselen başı top ince bi...

Buyuru gelmek nedir ne demek

Buyuru gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Buyurmak, emretmek. Buyu : Bir kere, bir kez Buyuru : Buyruk. Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim