Gemi nedir Gemi; bir denizcilik terimidir. "Gemi" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Döven Irmaklardan geçmek için kullanılan sal K...

 
 
 

Gemi alacaklıları nedir ne demek

Gemi alacaklıları nedir Gemi alacaklıları; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Deniz varlıkları üzerinde yasal tutu hakları. Donat...

Gemi arslanı nedir ne demek

Gemi arslanı nedir Gemi arslanı; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Eskiden kimi gemilerin baş tarafında bulunan taht...

Gemi baş vurmak nedir ne demek

Gemi baş vurmak nedir Gemi baş vurmak; denizcilik alanında kullanılan bir sözcüktür. Baş : İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız ve benzerle...

Gemi bildirgesi nedir ne demek

Gemi bildirgesi nedir Gemi bildirgesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir gemideki malları ayrıntılarıyla göstermek üzere ...

Gemi bozma nedir ne demek

Gemi bozma nedir Gemi bozma; bir denizcilik terimidir. Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine. Bozma : Bozmak işi....

Gemi çıkışı nedir ne demek

Gemi çıkışı nedir Gemi çıkışı; bir denizcilik terimidir. Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine. Çıkış : Beklenilme...

Gemi dövünmek nedir ne demek

Gemi dövünmek nedir Gemi dövünmek; denizcilik alanında kullanılan bir sözcüktür. Dövün : Vücudun çeşitli yerlerine iğne ve barut ile yapılan döğme Dövün...

Gemi eri nedir Teknik terim anlamı: Gemicilikte mahir. Eri : Yazma, yemeni, başörtüsü Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük t...

Gemi gönderi nedir ne demek

Gemi gönderi nedir Teknik terim anlamı: Gemiyi kıyıdan açmak için itmeğe yarayan sırık. Gönde : Göndermek Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya...

Gemi iskeleti nedir ne demek

Gemi iskeleti nedir Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine. İskelet : Bir şeyi oluşturan temel çatı. Bir eserin genel...

Gemi işleticisi nedir ne demek

Gemi işleticisi nedir Gemi işleticisi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gemi işleten kişi. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım...

Gemi izni nedir ne demek

Gemi izni nedir Gemi izni; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Osmanlı İmparatorluğunda, yabancı gemilerin İstanbul...

Gemi kiralayan nedir ne demek

Gemi kiralayan nedir Gemi kiralayan; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gemiyi tümü ya da bir bölüğü ile kiralayarak işleten ...

Gemi kirası sözleşmesi nedir ne demek

Gemi kirası sözleşmesi nedir Gemi kirası sözleşmesi; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: [bkz: navlun sözleşmesi]. Teknik...

Gemi makbuzu nedir ne demek

Gemi makbuzu nedir Gemi makbuzu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gemi işletmecisi tarafından düzenlenen ve malların ge...

Gemi ortaklığı nedir ne demek

Gemi ortaklığı nedir Gemi ortaklığı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Donatıma katılma. İyeliği ortaklaşa yürütülen bir gem...

Gemi takımı nedir ne demek

Gemi takımı nedir Gemi takımı; bir denizcilik terimidir. Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine. Takım : Takım elbi...

Gemi tonajı nedir ne demek

Gemi tonajı nedir Gemi tonajı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir geminin hacmi ve taşıma kapasitesi. Gemi : Su üstü...

Gemi yıldızı nedir ne demek

Gemi yıldızı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Büyük ayı denilen takım yıldızı. Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine...

Gemi adamı nedir ne demek

Gemi adamı nedir Gemi adamı; bir hukuk terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa ...

Gemi adamı kimlik belgesi nedir ne demek

Gemi adamı kimlik belgesi nedir Gemi adamı kimlik belgesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İşverence her gemi adamına verilen, biçim ...

Gemi ambarı nedir ne demek

Gemi ambarı nedir Gemi ambarı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Geminin içi, yük konulacak yeri. Amba : Ama Ambar : Gene...

Gemi aslanı nedir ne demek

Gemi aslanı nedir Gemi aslanı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taş...

Gemi belgeleri nedir ne demek

Gemi belgeleri nedir Gemi belgeleri; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yabancı limanlardan gelen gemilerin, gümrük görevlisi...

Gemi bildirimi nedir ne demek

Gemi bildirimi nedir Gemi bildirimi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı ...

Gemi bozmak nedir ne demek

Gemi bozmak nedir Teknik terim anlamı: Geminin efradını değiştirmek. Bozma : Bozmak işi. Biçimi ve kullanılışı değiştirilmiş Bozmak : Bir şeyi kendisin...

Gemi donatımı nedir ne demek

Gemi donatımı nedir Gemi donatımı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Geminin donatılmasında kullanılan her tür araç, gereç ...

Gemi enkazı nedir ne demek

Gemi enkazı nedir Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine. Enkaz : Yıkıntı, döküntü, çöküntü. Hasar : Herhangi bir o...

Gemi gezmek nedir ne demek

Gemi gezmek nedir Gemi gezmek; denizcilik alanında kullanılan bir terimdir. Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine...

Gemi ızgarası nedir ne demek

Gemi ızgarası nedir Gemi ızgarası; bir denizcilik terimidir. Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine. Izgara : Pislikl...

Gemi işleticileri birliği nedir ne demek

Gemi işleticileri birliği nedir Gemi işleticileri birliği; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Denizcilerin tecimsel haklarını korumak iç...

Gemi iyesi nedir ne demek

Gemi iyesi nedir Gemi iyesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gemisini deniz teciminde kullanan kişi. Gemi : Su üstünde ...

Gemi kasa nedir ne demek

Gemi kasa nedir Gemi kasa; Gitar alanında kullanılan bir terimdir. Gitar terimi olarak anlamı: İri kasadan ufak ve hatları daha az kıvrımlı akustik ...

Gemi kirası nedir ne demek

Gemi kirası nedir Gemi kirası; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: [bkz: navlun]. Teknik terim anlamı: Bir yol...

Gemi leşi nedir ne demek

Gemi leşi nedir Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine. Tekne : Ut, tambur vb. çalgılarının sesi yükselten oyuk v...

Gemi müdürü nedir ne demek

Gemi müdürü nedir Gemi müdürü; bir denizcilik terimidir. Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine. Müdür : İdare eden...

Gemi satımcası nedir ne demek

Gemi satımcası nedir Gemi satımcası; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Deniz taşıt belgesiyle birlikte ilgililerine gönderilm...

Gemi temsilcisi nedir ne demek

Gemi temsilcisi nedir Gemi temsilcisi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Deniz taşımalarına ilişkin işlemleri yapan kişi. Gem...

Gemi yatağı nedir ne demek

Gemi yatağı nedir Gemi yatağı; bir denizcilik terimidir. Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine. Koruma : Can güven...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim