Gemi nedir Gemi; bir denizcilik terimidir. "Gemi" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Döven Irmaklardan geçmek için kullanılan sal Kayık. Üzerine binilerek su üstünde gezilen buz parçası. Sal. Su ürünleri alanındaki kelim...

 
 
 

Gemi alacaklıları nedir ne demek

Gemi alacaklıları nedir Gemi alacaklıları; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Deniz varlıkları üzerinde yasal tutu hakları. Donatanın alacaklılarına göre ayrıcalık ve öncelik hakları olan alacakları. Alaca : Birkaç ren...

Gemi arslanı nedir ne demek

Gemi arslanı nedir Gemi arslanı; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Eskiden kimi gemilerin baş tarafında bulunan tahtatadan yapılmış hayvan figürleri. Arslan : Aslan Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük ta...

Gemi baş vurmak nedir ne demek

Gemi baş vurmak nedir Gemi baş vurmak; denizcilik alanında kullanılan bir sözcüktür. Baş : İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız ve benzerleri organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser. Bir topluluğu yö...

Gemi bildirgesi nedir ne demek

Gemi bildirgesi nedir Gemi bildirgesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir gemideki malları ayrıntılarıyla göstermek üzere kaptan tarafından düzenlenerek gümrük yönetimine verilen bildirge. Bildir : Geçen yıl Bil...

Gemi bozma nedir ne demek

Gemi bozma nedir Gemi bozma; bir denizcilik terimidir. Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine. Bozma : Bozmak işi. Biçimi ve kullanılışı değiştirilmiş. Çalış : Çalma işi. Ekonomik : En az çabayla en çok ...

Gemi çıkışı nedir ne demek

Gemi çıkışı nedir Gemi çıkışı; bir denizcilik terimidir. Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine. Çıkış : Beklenilmeyen bir sırada yapılmış olan sert konuşma. Verilen bir işaretle yarışa başlama, depar. Bi...

Gemi dövünmek nedir ne demek

Gemi dövünmek nedir Gemi dövünmek; denizcilik alanında kullanılan bir sözcüktür. Dövün : Vücudun çeşitli yerlerine iğne ve barut ile yapılan döğme Dövünme : Dövünmek işi. Dövünmek : Aşırı üzüntü, çaresizlik, pişmanlık duyarak çırpınmak, kend...

Gemi eri nedir Teknik terim anlamı: Gemicilikte mahir. Eri : Yazma, yemeni, başörtüsü Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine. Gemicilik : Gemicinin yaptığı iş. Gemi endüstrisi. Gemici : Gemide çalışan ...

Gemi adamı nedir ne demek

Gemi adamı nedir Gemi adamı; bir hukuk terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa ve benzeri kimseler. İngilizce'de Gemi adamı ne demek? Gemi adamı ingilizcesi nedir?: sea...

Gemi adamı kimlik belgesi nedir ne demek

Gemi adamı kimlik belgesi nedir Gemi adamı kimlik belgesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İşverence her gemi adamına verilen, biçim ve kapsamı tüzükle belirtilen belge. Adam : İnsan. Birinin yararlandığı, kullandığı kimse...

Gemi ambarı nedir ne demek

Gemi ambarı nedir Gemi ambarı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Geminin içi, yük konulacak yeri. Amba : Ama Ambar : Genellikle tahıl saklanan yer. Kum, çakıl vb. yapı malzemesini ölçmekte kullanılan ve her yan...

Gemi aslanı nedir ne demek

Gemi aslanı nedir Gemi aslanı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine. Aslan : Gürbüz, cesur ve yiğit adam. Kedigillerden, Afrika'da ve Asya'da yaşa...

Gemi belgeleri nedir ne demek

Gemi belgeleri nedir Gemi belgeleri; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yabancı limanlardan gelen gemilerin, gümrük görevlisine göstermesi ya da vermesi gereken belgeler. Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fot...

Gemi bildirimi nedir ne demek

Gemi bildirimi nedir Gemi bildirimi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen ve gemideki mürettebat ve malları ayrıntılı biçimde gösteren lis...

Gemi bozmak nedir ne demek

Gemi bozmak nedir Teknik terim anlamı: Geminin efradını değiştirmek. Bozma : Bozmak işi. Biçimi ve kullanılışı değiştirilmiş Bozmak : Bir şeyi kendisinden beklenilen işi yapamayacak duruma getirmek. Büyük parayı küçük birimlere ayırmak. Dok...

Gemi donatımı nedir ne demek

Gemi donatımı nedir Gemi donatımı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Geminin donatılmasında kullanılan her tür araç, gereç ve yiyecek. Donatı : Teçhizat Donatım : Donatma, teçhiz. Bir sanat eserinde ikinci derece...

Gemi enkazı nedir ne demek

Gemi enkazı nedir Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine. Enkaz : Yıkıntı, döküntü, çöküntü. Hasar : Herhangi bir olayın yol açtığı kırılma, dökülme, yıkılma gibi zarar. İngilizce'de Gemi enkazı ne demek?...

Gemi gezmek nedir ne demek

Gemi gezmek nedir Gemi gezmek; denizcilik alanında kullanılan bir terimdir. Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine Gezme : Gezmek işi, seyran. Gezmek : Hava alma, hoş vakit geçirme vb. amaçlarla bir yere...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim