Genel nedir Genel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Genel" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Bilgisayar Terimi olarak...

 
 
 

Genel ağ nedir ne demek

Genel ağ nedir ağ; bir bilişim terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. İngilizce'de Genel ağ ne demek? Genel ağ ingilizces...

Genel amaçlı bilgisayar nedir ne demek

Genel amaçlı bilgisayar nedir Genel amaçlı bilgisayar; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Birbirinden çok değişik sorunlar üz...

Genel anestetik nedir ne demek

Genel anestetik nedir Teknik terim anlamı: Genel anestezide kullanılan ilaç. Anestetik : Anestezi meydana getiren, anestezi oluşturucu ilaç, uyartıya karşı...

Genel anestezik nedir ne demek

Genel anestezik nedir Genel anestezik; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Merkezi sinir sisteminde seçici olmayan b...

Genel anlambilim nedir ne demek

Genel anlambilim nedir Genel anlambilim; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Dili oluşturan sözcüklerin toplumsal çer...

Genel arakoruncak nedir ne demek

Genel arakoruncak nedir Genel arakoruncak; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Özel arakoruncaklara konulması gerekenlerin dışınd...

Genel aydınlatma nedir ne demek

Genel aydınlatma nedir Teknik terim anlamı: Bir yerin, kimi bölgelerdeki özel gerekler, özel gereksinmeler gözetilmeksizin aydınlatılması, bk. bölgelik aydı...

Genel bağıntı nedir ne demek

Genel bağıntı nedir Genel bağıntı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir çoklu dağılımda toplam keseklerinde gözlene...

Genel başkanlık nedir ne demek

Genel başkanlık nedir Genel : Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Yetkisi ve sorumlulu...

Genel bildirmelik indirimi nedir ne demek

Genel bildirmelik indirimi nedir Genel bildirmelik indirimi; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gümrük bildirmeliğindeki vergi aşamaların...

Genel borçlanma anlaşması nedir ne demek

Genel borçlanma anlaşması nedir Genel borçlanma anlaşması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Uluslararası mali sistemin işleyişini en...

Genel coğrafya nedir ne demek

Genel coğrafya nedir Coğrafya'daki terim anlamı: Coğrafyanın, olayları ve bunların dağılışını yeryüzünün bütünü üzerinde inceleyen ana kolu. bk. coğrafya....

Genel çarpma kuralı nedir ne demek

Genel çarpma kuralı nedir Genel çarpma kuralı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramında birlikte gerçekleşebil...

Genel çözüm nedir ne demek

Genel çözüm nedir Genel çözüm; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: n inci basamaktan türetik denklemini sağlayan, ...

Genel davranışlar nedir ne demek

Genel davranışlar nedir Genel davranışlar; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvanın çevresindeki etkilere karşı re...

Genel dekor planı nedir ne demek

Genel dekor planı nedir Genel dekor planı; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ölçekli olarak (1/50 ya da 1/100) hazırlanan ve oy...

Genel denge nedir ne demek

Genel denge nedir Genel denge; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir ekonomide mal, para ve faktör piyasalarında eşanlı...

Genel denge kuramı nedir ne demek

Genel denge kuramı nedir Genel denge kuramı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir ekonomide mal ve faktör piyasasındaki fiyat...

Genel derivasyon nedir ne demek

Genel derivasyon nedir Genel derivasyon; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir organda toplanan fazla suları çekme...

Genel ad nedir Genel ad; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yeni bulunan her ilaç maddesine Dünya Sağlık Ör...

Genel af nedir Genel af; bir hukuk terimidir. Genel : Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün ben...

Genel alıcı nedir ne demek

Genel alıcı nedir Genel alıcı; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: A, B, O ve AB kan grubundan kan alabilen AB kan grubu...

Genel anamnez nedir ne demek

Genel anamnez nedir Genel anamnez; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sürü anamnezi, işletme sorunları, işletmen...

Genel anestezi nedir ne demek

Genel anestezi nedir Genel anestezi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ameliyatlar sırasında hayvanların ağrı duy...

Genel anlak ölçeri nedir ne demek

Genel anlak ölçeri nedir Genel anlak ölçeri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bireyin ansal yeteneğini yetişme biçiminin...

Genel antrepo nedir ne demek

Genel antrepo nedir Genel antrepo; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Herkesin eşya koymak için kullanılabildiği devlet vey...

Genel asalakbilim nedir ne demek

Genel asalakbilim nedir Teknik terim anlamı: Asalakbilimin tarihçesini, konusunu, önemini, asalağın konakçıyle olan ilişkilerini, asalakları asalaklardan ile...

Genel ayırım nedir ne demek

Genel ayırım nedir Genel ayırım; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Dış ülkelerden alınacak mallardan herhangi birisinin yu...

Genel başkan nedir ne demek

Genel başkan nedir Genel : Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından...

Genel belirti nedir ne demek

Genel belirti nedir Genel belirti; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Organizmanın yerel veya genel hastalıkları...

Genel bilgi filmi nedir ne demek

Genel bilgi filmi nedir Genel bilgi filmi; Eğitim, Sinema alanlarında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğretici film gibi dar bir konuyu ...

Genel bütçe nedir ne demek

Genel bütçe nedir Genel bütçe; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Merkezi idare içerisinde yer alan devlet kurum ve kuruluşlarını...

Genel çalışma nedir ne demek

Genel çalışma nedir Genel çalışma; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: [bkz: Son çalışma]. Teknik terim anlamı: ...

Genel çekim nedir ne demek

Genel çekim nedir Genel çekim; Fizik, Sinema alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: [bkz: ağımım]. Sinema ve Televizyon dünyasındaki an...

Genel dağılım nedir ne demek

Genel dağılım nedir Genel dağılım; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir değişkene ilişkin gözlemlerin seçenek ya da...

Genel değilleme kuralı nedir ne demek

Genel değilleme kuralı nedir Genel değilleme kuralı; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir tamdeyimin değillemesinin, bu tamdeyimdeki...

Genel denetim nedir ne demek

Genel denetim nedir Genel denetim; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir eğitim örgütünün ya da bir eğitim-öğretim kuru...

Genel denge çözümlemesi nedir ne demek

Genel denge çözümlemesi nedir Genel denge çözümlemesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bütün piyasaların ve iktisadi karar biriml...

Genel dengelem nedir ne demek

Genel dengelem nedir Genel dengelem; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bölüm ve ayrıntıların tümünü kapsayan genel sayışım de...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim