Genel nedir Genel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Genel" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı: Felsefi anlamı: Azlık, çokluk ya da bütünlüğü belirlemeden bir sınıfta bi...

 
 
 

Genel ağ nedir ne demek

Genel ağ nedir ağ; bir bilişim terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. İngilizce'de Genel ağ ne demek? Genel ağ ingilizcesi nedir?: internet İnternet, [#Dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve bilgisayar [#sist...

Genel amaçlı bilgisayar nedir ne demek

Genel amaçlı bilgisayar nedir Genel amaçlı bilgisayar; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Birbirinden çok değişik sorunlar üzerinde çalışmak üzere tasarlanmış bir bilgisayar. Amaç : Ulaşmak istenilen sonuç, maksat....

Genel anestetik nedir ne demek

Genel anestetik nedir Teknik terim anlamı: Genel anestezide kullanılan ilaç. Anestetik : Anestezi meydana getiren, anestezi oluşturucu ilaç, uyartıya karşı hissiz kılan, duyarsız, anestezik. Anestezi uyandıran, uyuşturucu, anesteziyle ilgili ol...

Genel anestezik nedir ne demek

Genel anestezik nedir Genel anestezik; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Merkezi sinir sisteminde seçici olmayan bir biçimde baskılanma ve uykuya neden olmasından dolayı özellikle operasyonlar sırasında,...

Genel anlambilim nedir ne demek

Genel anlambilim nedir Genel anlambilim; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Dili oluşturan sözcüklerin toplumsal çerçeve içinde anlam kazanmaları sürecini inceleyen bilgi dalı. Anlambilim : Dilleri oluştur...

Genel arakoruncak nedir ne demek

Genel arakoruncak nedir Genel arakoruncak; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Özel arakoruncaklara konulması gerekenlerin dışında, her çeşit gümrüklü malların konulduğu arakoruncak. Arakoruncak : Gümrükte, eşyaların v...

Genel aydınlatma nedir ne demek

Genel aydınlatma nedir Teknik terim anlamı: Bir yerin, kimi bölgelerdeki özel gerekler, özel gereksinmeler gözetilmeksizin aydınlatılması, bk. bölgelik aydınlatma. Aydınla : Aydınlık Aydın : Işık alan, ışıklı, aydınlık. Kültürlü, okumuş, görgülü...

Genel bağıntı nedir ne demek

Genel bağıntı nedir Genel bağıntı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir çoklu dağılımda toplam keseklerinde gözlenen dağılımlar arasındaki bağıntı, bk. bölümsel bağıntı. Bağı : Büyü. Hayvanların ayağının ...

Genel ad nedir Genel ad; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yeni bulunan her ilaç maddesine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından verilen ad, jenerik ad. Ad : Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanım...

Genel af nedir Genel af; bir hukuk terimidir. Genel : Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alın...

Genel alıcı nedir ne demek

Genel alıcı nedir Genel alıcı; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: A, B, O ve AB kan grubundan kan alabilen AB kan grubuna sahip insanlar. Alıcı : Satın almak isteyen kimse, müşteri. Almaç. Azrail. Kendisine b...

Genel anamnez nedir ne demek

Genel anamnez nedir Genel anamnez; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sürü anamnezi, işletme sorunları, işletmenin ekonomik durumu, verim sorunları, üretim ve hayvan sağlığı açısından İl Tarım Müdürlük...

Genel anestezi nedir ne demek

Genel anestezi nedir Genel anestezi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ameliyatlar sırasında hayvanların ağrı duymasını engellemek amacıyla yapılan ve sonuçta hareket, refleksler, duygu ve bilincin orta...

Genel anlak ölçeri nedir ne demek

Genel anlak ölçeri nedir Genel anlak ölçeri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bireyin ansal yeteneğini yetişme biçiminin etkilerinden bağımsız olarak ölçmek üzere geliştirilen ve doğru yanıtlanabilmesi için ön...

Genel antrepo nedir ne demek

Genel antrepo nedir Genel antrepo; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Herkesin eşya koymak için kullanılabildiği devlet veya özel kişiler tarafından işletilen gümrük antreposu. Antre : Giriş. Başlangıç yemeği Ant...

Genel asalakbilim nedir ne demek

Genel asalakbilim nedir Teknik terim anlamı: Asalakbilimin tarihçesini, konusunu, önemini, asalağın konakçıyle olan ilişkilerini, asalakları asalaklardan ileri gelen hastalıklarla birlikte tanıma yollarını ve son olarak, ad verme kurallarını ana ...

Genel ayırım nedir ne demek

Genel ayırım nedir Genel ayırım; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Dış ülkelerden alınacak mallardan herhangi birisinin yurda sokulabilmesi için ilgililerce yöntemine uygun biçimde yapılan istemlere Tecim Bakanl...

Genel başkan nedir ne demek

Genel başkan nedir Genel : Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, u...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim