General nedir General; bir askerlik terimidir. "General" ile ilgili cümle General, kara ve hava kuvvetlerinde sonra gelen ve mareşale kadar olan yü...

 
 
 

General access denied error nedir ne demek

General access denied error nedir : Yalpı. Genel. Umum. General. Baş. Halk. Şef. Tarikat lideri. Genel mahiyette. Paşa. Access : Hastalık nöbeti. Nüfuz. Geçit. Giriş. ...

General accounting nedir ne demek

General accounting nedir : Komutan. Yaygın. Şef. Tarikat lideri. Paşa. General. Genel mahiyette. Ordu komutanı. Yalpı. Accounting : Saymanlık. Sayma. Hesap tu...

General administration expenses nedir ne demek

General administration expenses nedir : Halk. Yalpı. Tarikat lideri. Orgeneral. Baş. General. Genel. Umum. Şef. Administration : Hükümet. Bir iş ya da çalışma takımını, bi...

General agreement nedir ne demek

General agreement nedir : Tarikat lideri. Genel. Baş. Ordu komutanı. Genel mahiyette. General. Şef. Yaygın. Genel ilkeler. Agreement : Sözleşme. Türkçede cüm...

General agreement on trade and tariffs nedir ne demek

General agreement on trade and tariffs nedir : Genel mahiyette. Umum. General. Yalpı. Yaygın. Komutan. Ordu komutanı. Baş. Genel. Agreement : Razı olma. Uyuşma. İttifak. Bir ölçe...

General allocation nedir ne demek

General allocation nedir : General. Tarikat lideri. Paşa. Yaygın. Genel mahiyette. Genel ilkeler. Umum. Ordu komutanı. Halk. Yalpı. Allocation : Dağıtma. Orta...

General anaesthesia nedir ne demek

General anaesthesia nedir : Paşa. Komutan. Yalpı. Ordu komutanı. Orgeneral. Umum. Genel. General. Yaygın. Anaesthesia : Uyuşma. Duyu yitimi. Uyuşturum. Duyumsu...

General anesthesia nedir ne demek

General anesthesia nedir : Tarikat lideri. Genel ilkeler. Baş. Genel mahiyette. Halk. General. Genel. Yalpı. Orgeneral. Paşa. Anesthesia : Duyu yitimi. Hissiz...

General assembly nedir ne demek

General assembly nedir : Umum. General. Genel ilkeler. Halk. Baş. Yaygın. Genel mahiyette. Şef. Yalpı. Ordu komutanı. Assembly : Montaj. Bilgisayar, sinema,...

General astronomy nedir ne demek

General astronomy nedir : Halk. Genel. Orgeneral. General. Komutan. Genel mahiyette. Tarikat lideri. Yaygın. Ordu komutanı. Astronomy : Astronomi. Gökbilimi....

General audit nedir ne demek

General audit nedir : Yalpı. Ordu komutanı. Baş. Halk. Yaygın. Orgeneral. Genel. Şef. General. Audit : Denetim. Resmi hesap bilanço kontrolü yapmak. Dene...

General average nedir ne demek

General average nedir : Orgeneral. Baş. Yaygın. Umum. Genel ilkeler. Genel mahiyette. Ordu komutanı. Şef. General. Average : Orta. Zarar. Belirli bir mikta...

General behavioral nedir ne demek

General behavioral nedir : Ordu komutanı. Baş. Komutan. Genel. Yalpı. Yaygın. Umum. Şef. Genel ilkeler. Behavioral : Davranışla ilgili. Behavyoral. Davranışsa...

General cargo nedir ne demek

General cargo nedir : Şef. Genel. Baş. Orgeneral. Yalpı. Tarikat lideri. Umum. Paşa. Ordu komutanı. Cargo : Gemi yükü. Yük. Herhangi bir taşıma aracıyla ...

General census nedir ne demek

General census nedir : Genel mahiyette. General. Umum. Yaygın. Genel ilkeler. Ordu komutanı. Baş. Paşa. Komutan. Census : Bir ülke nüfusunun nitelik ve ni...

General certificate of secondary education nedir ne demek

General certificate of secondary education nedir : Baş. Ordu komutanı. Tarikat lideri. Umum. Komutan. Şef. Genel ilkeler. Yaygın. Paşa. Certificate : Senet. Onay belgesi. Kimlik. Dip...

General classification nedir ne demek

General classification nedir : Komutan. Şef. Halk. Umum. Baş. Genel ilkeler. Yalpı. Paşa. Ordu komutanı. Yaygın. Classification : Çeşitli nitelikteki parçacıkları...

General corrosion nedir ne demek

General corrosion nedir : Genel mahiyette. Şef. Umum. Genel ilkeler. Komutan. Yalpı. Orgeneral. General. Tarikat lideri. Corrosion : Madenlerin havadaki ya d...

General court martial nedir ne demek

General court martial nedir : Şef. Umum. Genel ilkeler. General. Genel. Genel mahiyette. Paşa. Komutan. Tarikat lideri. Court : Riskine girmek. Saha. Davet etmek...

General ability nedir ne demek

General ability nedir : Komutan. Genel. Yalpı. Orgeneral. Şef. Genel ilkeler. Baş. Tarikat lideri. Genel mahiyette. Ability : Becerik. Güç. Zeka. İşçiye il...

General acceptance nedir ne demek

General acceptance nedir : Tarikat lideri. Umum. Orgeneral. General. Genel. Genel ilkeler. Ordu komutanı. Paşa. Halk. Komutan. Acceptance : Kabul etme. Alma. ...

General account nedir ne demek

General account nedir : Yaygın. Orgeneral. General. Genel ilkeler. Yalpı. Genel mahiyette. Tarikat lideri. Ordu komutanı. Genel. Account : Yarar. Değer. Ta...

General additive rule nedir ne demek

General additive rule nedir : Tarikat lideri. Halk. Baş. Paşa. Genel. Umum. Ordu komutanı. Şef. Orgeneral. General. Additive : Eklenecek. Toplanır. İlave. Çoğala...

General administrator nedir ne demek

General administrator nedir : Komutan. Genel mahiyette. General. Yalpı. Halk. Genel. Genel ilkeler. Umum. Orgeneral. Ordu komutanı. Administrator : Vasi. İdare a...

General agreement on tariffs and trade nedir ne demek

General agreement on tariffs and trade nedir : Genel mahiyette. General. Orgeneral. Şef. Komutan. Ordu komutanı. Yalpı. Yaygın. Paşa. Baş. Agreement : İtilaf. Sözleşme. Kontrat. ...

General agreement to borrow nedir ne demek

General agreement to borrow nedir : Umum. Tarikat lideri. Şef. Orgeneral. Yaygın. Ordu komutanı. Yalpı. Halk. Baş. Agreement : Kabul etme. İttifak. Uyuşma. İtilafname....

General amnesty nedir ne demek

General amnesty nedir : Genel. Genel ilkeler. Genel mahiyette. Halk. Komutan. Umum. Baş. Şef. General. Amnesty : Genel af. Uluslararası bir insan hakları ö...

General anaesthetic nedir ne demek

General anaesthetic nedir : Orgeneral. Genel mahiyette. Ordu komutanı. Genel. Şef. General. Tarikat lideri. Yalpı. Paşa. Halk. Anaesthetic : Anestetik ilaç. An...

General anesthetic nedir ne demek

General anesthetic nedir : Şef. Genel ilkeler. Komutan. Yaygın. Ordu komutanı. Umum. Orgeneral. Genel. Baş. Anesthetic : Bayıltıcı. Anestezik. Solunum ve dola...

General assembly of the united nations nedir ne demek

General assembly of the united nations nedir : Komutan. Şef. Halk. Paşa. Umum. Ordu komutanı. Orgeneral. Tarikat lideri. Genel mahiyette. Assembly : Topluluk. Kurguya hazırlık ol...

General audience programme nedir ne demek

General audience programme nedir : Komutan. Ordu komutanı. General. Orgeneral. Genel mahiyette. Umum. Yaygın. Halk. Baş. Audience : Seyirciler. İzleyiciler. Okuyucu k...

General availability nedir ne demek

General availability nedir : Şef. Ordu komutanı. Genel ilkeler. Genel. General. Halk. Paşa. Baş. Umum. Availability : Elverişlilik. Kullanılabilirlik. Kullanıla...

General balance sheet nedir ne demek

General balance sheet nedir : Genel mahiyette. Şef. Baş. Genel. Paşa. Komutan. Tarikat lideri. Genel ilkeler. Yaygın. Balance : Kalıntı. Bir malın niceliğine ve ...

General budget nedir ne demek

General budget nedir : Komutan. Umum. Baş. Şef. Yaygın. Ordu komutanı. Orgeneral. Genel ilkeler. Yalpı. Budget : Bütçeye koymak. Devlet ve öteki kamu kişi...

General catalog nedir ne demek

General catalog nedir : Halk. Ordu komutanı. Baş. Yaygın. Orgeneral. General. Yalpı. Komutan. Genel mahiyette. Catalog : Olaylar dizisi. Bkz.catalogue. Kat...

General certificate of education nedir ne demek

General certificate of education nedir : Orgeneral. Paşa. Halk. Komutan. Genel. Baş. Tarikat lideri. Umum. Şef. Genel mahiyette. Certificate : İlmühaber. Diploma. Belge. Se...

General chat nedir ne demek

General chat nedir : Paşa. Halk. Baş. Genel ilkeler. Orgeneral. Umum. Tarikat lideri. Yaygın. Genel. Yalpı. Chat : Hoşbeş. Hoşbeş etmek (argo terim). Çe...

General contractor nedir ne demek

General contractor nedir : Orgeneral. Baş. General. Genel. Genel mahiyette. Umum. Halk. Paşa. Genel ilkeler. Yalpı. Contractor : Bir işin yapılmasını yüklenic...

General council nedir ne demek

General council nedir : Genel mahiyette. Paşa. Ordu komutanı. General. Şef. Tarikat lideri. Genel. Yalpı. Komutan. Council : Kurul. Belediye meclisi. Konse...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim