Gentle nedir English: Ali is a very gentle person. Turkish: Ali çok kibar bir insandır. English: Ali is as gentle as a lamb. Turkish: Al...

 
 
 

Gentle heart nedir ne demek

Gentle heart nedir English: She has a gentle heart. Turkish: Onun nazik bir kalbi vardı. : Yumuşak ve nazik. Mülayim. Yavaş. Hoşgörülü. İnce. Halim...

Gentle reader nedir ne demek

Gentle reader nedir : Kibar. Tatlı. Hafif. İnce. Asil. Yumuşak ve nazik. Mülayim. Nazik. Yumuşak. Yavaş. Reader : Antoloji. Doçent (ingiliz ingilizcesi)....

Gentle reminder nedir ne demek

Gentle reminder nedir : Yavaş. Kibar. Yumuşak. Asil. Nazik. Halim. Mülayim. Anlayışlı. İnce. Uysal. Reminder : Hatırlatıcı şey. Hatırlatıcı mektup. Anmalık...

Gentle soul nedir ne demek

Gentle soul nedir : Yumuşak. İnce. Asil. Kibar. Hafif. Nazik. Uysal. Anlayışlı. Hoşgörülü. Yumuşak ve nazik. Soul : Zencilere ait. Şahıs. Dinlerin ve b...

Gentle wind nedir ne demek

Gentle wind nedir English: A gentle wind was blowing. Turkish: Nazik bir rüzgar esiyordu. English: A gentle wind is blowing. Turkish: Yumuşak...

As gentle as nedir ne demek

As gentle as nedir English: Ali is as gentle as a lamb. Turkish: Ali yumuşak huylu. : Bir ekonomide farklı fiyat düzeylerinde üretilip satılmak ist...

The gentle sex nedir ne demek

The gentle sex nedir : Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan b...

Gentlefolks nedir ne demek

Gentlefolks nedir : Soylular. Kibarlar. Sözcükler, direkt olarak Gentlefolks ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan söz...

Gentleman at arms nedir ne demek

Gentleman at arms nedir : Hazır yiyici adam. Çelebi. Bey. Centilmen. Adam. Bay. Kibar kimse. Soylu erkek. Beyefendi. Efendi. At : Üzerinde. Hatta. Bir iş vey...

Gentleman farmer nedir ne demek

Gentleman farmer nedir : Kibar kimse. Beyefendi. Soylu erkek. Adam. Bey. Hazır yiyici adam. Bay. Centilmen. Efendi. Çelebi. Farmer : Yetiştirici (tavuk vb.)...

Gentleman of the bedchamber nedir ne demek

Gentleman of the bedchamber nedir : Adam. Hazır yiyici adam. Beyefendi. Bay. Kibar kimse. Efendi. Centilmen. Soylu erkek. Bey. Çelebi. Of : -li. Li. Hakkında. -in. Nin...

Gentlemanliness nedir ne demek

Gentlemanliness nedir : Centilmen. Centilmence. Ungentlemanlike : Kaba. Centilmence olmayan. Sözcükler, direkt olarak Gentlemanliness ile ilgili eş anlamlı...

Gentlemanship nedir ne demek

Gentlemanship nedir at arms : Kral muhafızı. Gentleman at large : Yapacak işi olmayan zengin adam. Boş vakti olan zengin adam. farmer : Zengin çiftçi. Ge...

Gentleness nedir ne demek

Gentleness nedir as a dove : Halim selim. Gentle breeze : Hafif meltem. Ilımlı rüzgar. Yumuşak meltem. Zayıf briz. Hafif rüzgar. heart : Yufka yürek. ...

Gentles nedir : Anlayışlı. En nazik. Kibar. Uysal. Nazik. Hoşgörülü. Yumuşak. Gentle as a dove : Halim selim. [#Gentle breeze : Zayıf briz. Yumuşak...

Gentlewoman nedir ne demek

Gentlewoman nedir : Hanım hanım. Hanımefendice. Kibar bayan gibi. Gentlewomanly : Hanımefendice. Hanım hanım. [#Gentlewomen : Bay. Centilmen. Hazır yiy...

Gentlewomanly nedir ne demek

Gentlewomanly nedir : Kibar bayan gibi. Hanım hanım. Hanımefendice. Gentlewoman : Kibar kadın. Hanımefendi. [#Gentlewomen : Hanımefendi. Bey. Kibar kimse...

An officer and a gentleman nedir ne demek

An officer and a gentleman nedir : Sesli harf ile başlayan kelimelerin başında kullanılan belirsiz tanımlık. Anabatik rüzgar. (herhangi) bir. Bir. Bir (ünlülerden önc...

Landed gentleman nedir ne demek

Landed gentleman nedir : Mülklü. İndi. Arazi sahibi. Karaya çıkarılmış. Miras olarak geniş arazi sahibi kimse. Büyük toprak sahibi olan. Arazisi olan. Geniş...

Gentle as a dove nedir ne demek

Gentle as a dove nedir : Tatlı. Yavaş. Nazik. Anlayışlı. Halim. Hafif. [#Mülayim. Asil. Yumuşak ve nazik. Uysal. As : İçin. Çünkü. Toplam sunum. Dahi. Olara...

Gentle breeze nedir ne demek

Gentle breeze nedir : Hoşgörülü. Tatlı. Uysal. Kibar. Halim. Hafif. Yumuşak ve nazik. Yumuşak. Mülayim. Asil. Breeze : Çocuk oyuncağı. [#Esinti. Dalıverm...

Gentle hint nedir ne demek

Gentle hint nedir : İnce. Halim. Hoşgörülü. Tatlı. Mülayim. Asil. Yavaş. Uysal. Kibar. Yumuşak ve nazik. Hint : Dokundurmak. Üstü kapalı söylemek. Sezi...

Gentle rebuke nedir ne demek

Gentle rebuke nedir : Anlayışlı. Halim. Asil. Yumuşak ve nazik. İnce. Mülayim. Uysal. Nazik. Hoşgörülü. Yavaş. Rebuke : Döşenmek. Fırça atmak. Azarlama. ...

Gentle sex nedir ne demek

Gentle sex nedir : Anlayışlı. Hafif. Uysal. Yumuşak. Mülayim. Yavaş. Hoşgörülü. Asil. İnce. Nazik. Sex : Bitki ya da hayvanlarda dişi ya da erkek olar...

Gentle training nedir ne demek

Gentle training nedir : Nazik. Yavaş. Kibar. Yumuşak. Anlayışlı. Hafif. Mülayim. Hoşgörülü. Yumuşak ve nazik. İnce. Training : Staj. Staj süresi. Eğitim. O...

Gentle words nedir ne demek

Gentle words nedir : Mülayim. Anlayışlı. Hoşgörülü. Asil. Yavaş. Yumuşak. Uysal. Halim. Hafif. Kibar. Words : Sözcük. Güfte. Sözcük sayısı. Sözler. Kavi...

Of gentle birth nedir ne demek

Of gentle birth nedir : -nın. Hakkında. -in. -dan. Karşı. Li. Den. Nin. İle ilgili. -den. Gentle : Yumuşak. Nazik. Uysal. Mülayim. Asil. Yavaş. Yumuşak ve ...

Gentlefolk nedir ne demek

Gentlefolk nedir : Kibarlar. Soylular. Asiller. Soylu kişiler. Yüksek tabaka. Gentle as a dove : Halim selim. [#Gentle breeze : Hafif meltem. Yumuşak ...

Gentleman nedir ne demek

Gentleman nedir English: A gentleman would never do something like that. Turkish: Bir beyefendi öyle bir şeyi asla yapmazdı. English: A gentlema...

Gentleman at large nedir ne demek

Gentleman at large nedir : Soylu erkek. Efendi. Bay. Beyefendi. Çelebi. Centilmen. Adam. Hazır yiyici adam. Kibar kimse. Bey. At : Bir hareketin hedefini göst...

Gentleman of fortune nedir ne demek

Gentleman of fortune nedir : Adam. Çelebi. Beyefendi. Soylu erkek. Hazır yiyici adam. Kibar kimse. Efendi. Bey. Centilmen. Bay. Of : Yüzünden. İle ilgili. -nin....

Gentlemanlike nedir ne demek

Gentlemanlike nedir : Centilmence olmayan. Kaba. Gentlemanliness : Centilmenliş. Centilmenlik. [#Gentlemanly : Centilmene yakışan. Centilmence. Ungentlem...

Gentlemanly nedir ne demek

Gentlemanly nedir : Nezaketsiz. Kaba. Centilmence olmayan. Gentlemanlike : Centilmen. Centilmence. [#Gentlemanliness : Centilmenlik. Centilmenliş. Unge...

Gentlemen nedir ne demek

Gentlemen nedir English: Can I help you gentlemen? Turkish: Size yardım edebilir miyim beyler? English: Can I offer you gentlemen a drink? ...

Gentler nedir English: As he grew older, he became gentler. Turkish: Yaşlandıkça, daha hoşgörülü oldu. as a dove : Halim selim. Gentle breeze ...

Gentlest nedir : Özgür roma vatandaşları. Aynı aile mensupları. Gentle as a dove : Halim selim. [#Gentle breeze : Yumuşak meltem. Hafif meltem. Hafi...

Gentlewomanlike nedir ne demek

Gentlewomanlike nedir : Hanımefendice. Hanım hanım. Gentlewoman : Kibar kadın. Hanımefendi. Sözcükler, direkt olarak Gentlewomanlike ile ilgili eş anlamlı ...

Gentlewomen nedir ne demek

Gentlewomen nedir : Hanımefendi. Kibar kadın. Gentlewomanlike : Kibar bayan gibi. Hanım hanım. Hanımefendice. [#Gentlewomanly : Hanım hanım. Hanımefend...

Ladies and gentlemen nedir ne demek

Ladies and gentlemen nedir English: Please be seated, ladies and gentlemen. Turkish: Lütfen oturun, hanımefendiler ve beyefendiler. English: Ladies and gen...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim