Geog nedir English: He likes geography and history. Turkish: O, coğrafyayı ve tarihi sever. English: I love geography and history. Turkish: Ben coğrafya ve tarihi seviyorum. English: I like geography and history. Turki...

 
 
 

Geographers nedir ne demek

Geographers nedir : Biyocoğrafyacı. Yaşayan canlıların coğrafi dağılımını araştıran kimse. Geographer : Coğrafya uzmanı. Coğrafyacı. [#Biogeographer : Biyocoğrafyacı. Yaşayan canlıların coğrafi dağılımını araştıran kimse. Zoogeographer : Zo...

Geographic domain names nedir ne demek

Geographic domain names nedir : Coğrafyaya ait. Coğrafik. Yeryüzü bilgileri itibariyle. Coğrafyasal. Coğrafi. Domain : İlgi alanı. Alan. Memleket. İhtisas. Tanım kümesi. Muhit. Mülk. Etki alanı. Çevre. [#Names : İsim. Ünlü kimse. Nam. Esame. Adlar. Ün....

Geographic information system nedir ne demek

Geographic information system nedir : Coğrafi. Coğrafyaya ait. Coğrafik. Coğrafyasal. Yeryüzü bilgileri itibariyle. Information : Danışma. Bilgi edinme. Bilgi işlemde, kullanılan uzlaşımsal kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. bk. veri. ...

Geographic latitude nedir ne demek

Geographic latitude nedir : Coğrafyaya ait. Coğrafik. Coğrafi. Coğrafyasal. Yeryüzü bilgileri itibariyle. Latitude : Serbestlik. Bölge. Rahatlık. Yeryuvarı üzerinde herhangi bir noktadan geçen koşut çemberi ile eşlek arasındaki yay parçasının açısa...

Geographic longitude nedir ne demek

Geographic longitude nedir : Coğrafik. Coğrafyaya ait. Coğrafyasal. Yeryüzü bilgileri itibariyle. Coğrafi. Longitude : Tul. Yeryuvarlağı üzerinde herhangi bir noktadan geçen öğlen çemberi ile başöğlen çemberi arasındaki yay parçasının açısal değeri....

Geographic method nedir ne demek

Geographic method nedir : Coğrafyasal. Yeryüzü bilgileri itibariyle. Coğrafyaya ait. Coğrafik. Coğrafi. Method : Metod. Bir sorunu çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek ya da öğretmek gibi amaçlara ulaşmak için bilinçli olarak se...

Geographic power factors nedir ne demek

Geographic power factors nedir : Coğrafyasal. Coğrafyaya ait. Yeryüzü bilgileri itibariyle. Coğrafik. Coğrafi. Power : Enerji. Erk. Hızla gitmek. Yapma gücü. Bir bireyin, bir toplumsal kümenin, bir toplumun başka birey, küme ya da toplumları egemenliği,...

Geographical area nedir ne demek

Geographical area nedir : Coğrafya ile ilgili. Coğrafik. Yöresel. Coğrafi. Yercil. Area : İata'nın üç coğrafi bölgesinden biri. Civar. Saha. Bir araştırma evrenini sınırlayan uzamsal ya da yersel kesim. Bodrum girişi. Bir ülkenin km2 ya da mil2 b...

Geognosy nedir : Yeryüzünün fiziksel özellikleri ile ilgili olan bilim dalı (iklim, nüfus, toprak kullanımı, vs. gibi). Coğrafya. Geographer : Coğrafyacı. Coğrafya uzmanı. [#Geographers : Coğrafya uzmanı. Coğrafyacı. Geographic : Coğrafy...

Geographer nedir ne demek

Geographer nedir : Coğrafya uzmanı. Coğrafyacı. Biogeographer : Yaşayan canlıların coğrafi dağılımını araştıran kimse. Biyocoğrafyacı. [#Biogeographers : Biyocoğrafyacı. Yaşayan canlıların coğrafi dağılımını araştıran kimse. Zoogeographer ...

Geographic nedir ne demek

Geographic nedir domain names : Coğrafi alan adları. Geographic expedition : Coğrafi keşif. information system : Gis. Coğrafi olarak başvurulan bilgiyi saklayabilen. Coğrafi bilgi sistemi. Gıs. Çalıştırabilen ve gösterebilen bilgisayar sis...

Geographic expedition nedir ne demek

Geographic expedition nedir : Coğrafi. Coğrafyaya ait. Coğrafik. Yeryüzü bilgileri itibariyle. Coğrafyasal. Expedition : Keşif gezisi. Sevk. Seyahat. Yolculuk. Uzun yolculuk (özel bir amaçla yapılan). Gönderme. Çabukluk. Sefer. Acele. [#Geographic do...

Geographic isolation nedir ne demek

Geographic isolation nedir : Coğrafyaya ait. Yeryüzü bilgileri itibariyle. Coğrafik. Coğrafi. Coğrafyasal. Isolation : Bir özdek ya da dizgenin, kütle, erke gibi herhangi bir aktarım olayından korumak için çevresiyle ilişkisini kesme. Birbaşınalık. ...

Geographic locations nedir ne demek

Geographic locations nedir : Coğrafi. Coğrafyasal. Coğrafyaya ait. Coğrafik. Yeryüzü bilgileri itibariyle. Locations : Stüdyo dışı. Yer belirleme. Yerleşim birimleri. Yer. Mevki. Konum. Yerleştirme. [#Geographic domain names : Coğrafi alan adları. G...

Geographic market concentration nedir ne demek

Geographic market concentration nedir : Coğrafik. Yeryüzü bilgileri itibariyle. Coğrafyasal. Coğrafi. Coğrafyaya ait. Market : Satmak. Piyasa. Çarşı. Satak. İstek. Çarşıda alışveriş etmek. Piyasaya sürmek. Alışveriş yapmak. Pazar. Genel satak. [#Concentration ...

Geographic point nedir ne demek

Geographic point nedir : Yeryüzü bilgileri itibariyle. Coğrafyaya ait. Coğrafi. Coğrafik. Coğrafyasal. Point : Uç vermek. Doğrultmak (silah). Uç. Ucunu sivriltmek. Fermaya oturmak. İşaret etmek. Tenis, bilgisayar, masa tenisi alanlarında kullanı...

Geographical nedir ne demek

Geographical nedir area : Coğrafi alan. Coğrafi bölge. Coğrafik bölge. Geographical co ordinates : Yeryuvarlağı üzerinde herhangi bir noktanın yerini, o noktanın enlem ve boylamını birlikte vererek saptama yöntemi, bk. enlem, boylam. Coğrafy...

Geographical co ordinates nedir ne demek

Geographical co ordinates nedir : Yercil. Coğrafi. Yöresel. Coğrafik. Coğrafya ile ilgili. Co : Kol. Kor. Colorado (kolorado). Ko. Kobaltın simgesi. Batı birleşik devletler'de bir eyalet. Vietnam'da yaşayan etnik bir grup. Birlikte. [#Ordinates : Ordinat...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim