Gereç nedir "Gereç" ile ilgili cümle örnekleri Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: İletişimi sağlamakta kullanılan araçların tümü. Hukuki t...

 
 
 

Araç gereç nedir ne demek

Araç gereç nedir Araç : Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne. Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıt...

Döl yatağı içi gereç nedir ne demek

Döl yatağı içi gereç nedir Döl yatağı içi gereç; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gebelik önleyici amaçla döl yatağı ...

Gevrek gereç nedir ne demek

Gevrek gereç nedir Gevrek gereç; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Gevrek olarak kırılan gereç. Gere : Meyve da...

Kaynak gereç nedir ne demek

Kaynak gereç nedir Kaynak gereç; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Eğitim araştırma ve incelemelerinde ileri sürülen ...

Metal tutturucu gereç nedir ne demek

Metal tutturucu gereç nedir Metal tutturucu gereç; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Metal bağlama işlemindeki bağlamayı...

Örnek gereç nedir ne demek

Örnek gereç nedir Örnek gereç; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gereç seçimi için tiyatroya getirilmiş parça örnek. Ger...

Selen emici gereç nedir ne demek

Selen emici gereç nedir Selen emici gereç; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sahne üzerinde gerekli olan işitsel niteliği sağl...

Tuğlamsı gereç nedir ne demek

Tuğlamsı gereç nedir Tuğlamsı gereç; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Tuğlamsılardan yapılmış gereç. Gere : Meyv...

Yalıtkan gereç nedir ne demek

Yalıtkan gereç nedir Yalıtkan gereç; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Yalıtkanlık özelliği gösteren gereç. Gere ...

Yoğrumsal gereç nedir ne demek

Yoğrumsal gereç nedir Yoğrumsal gereç; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir görüntü düzenlemesine katıl...

Cansız ders gereçleri nedir ne demek

Cansız ders gereçleri nedir Cansız ders gereçleri; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğretimde kullanılan ve canlı varlıklar dı...

Görsel işitsel eğitim gereçleri nedir ne demek

Görsel işitsel eğitim gereçleri nedir Görsel işitsel eğitim gereçleri; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Şerit-film, film, harita, resim...

Halkbilim gereçleri nedir ne demek

Halkbilim gereçleri nedir Halkbilim gereçleri; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halk kültürünü oluştuturan halkbili...

İşletme gereçleri nedir ne demek

İşletme gereçleri nedir İşletme gereçleri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İşletmenin çalıştırılmasında kullanılan işlenmemiş...

Karbonlama gereçi nedir ne demek

Karbonlama gereçi nedir Karbonlama gereçi; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Karbonlama işleminde, karbon kaynağı ol...

Yapım ve kuruluş gereçleri nedir ne demek

Yapım ve kuruluş gereçleri nedir Yapım ve kuruluş gereçleri; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir işletme gerecinden daha çok bir yatır...

Gereç dizelgesi nedir ne demek

Gereç dizelgesi nedir Gereç dizelgesi; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Uygulama süresince yapılan harcamaları gösteren gere...

Gereç listesi nedir ne demek

Gereç listesi nedir Gereç listesi; Ağaç alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir işin yapımı için gerekli bütün gereçlerin özellikleri...

Artık gereç nedir ne demek

Artık gereç nedir Artık gereç; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Elişi çalışmalarında kullanılan kutu, ip, şişe, man...

Esnemez gereç nedir ne demek

Esnemez gereç nedir Esnemez gereç; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Esnemezlik özelliği gösteren gereç. Esnemez...

İletken gereç nedir ne demek

İletken gereç nedir İletken gereç; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: İletkenlik özelliği gösteren gereç. Gere : ...

Madensel gereç nedir ne demek

Madensel gereç nedir Madensel gereç; Ağaç alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ağaç eşyanın genellikle devinen elemanlarının açılıp ka...

Örgensel gereç nedir ne demek

Örgensel gereç nedir Örgensel gereç; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Işıl ve yüzey işlemlerde kullanılan örgense...

Rahim içi kontraseptif gereç nedir ne demek

Rahim içi kontraseptif gereç nedir Rahim içi kontraseptif gereç; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Döl yatağı içi gereç. Gere :...

Sünek gereç nedir ne demek

Sünek gereç nedir Sünek gereç; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Süneklik özelliği olan gereç. Gere : Meyve dal...

Uterus içi kontraseptif gereç nedir ne demek

Uterus içi kontraseptif gereç nedir Uterus içi kontraseptif gereç; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Rahim içi gereç. Gere : Mey...

Yardımcı gereç nedir ne demek

Yardımcı gereç nedir Yardımcı gereç; Ağaç, Maliye alanlarında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ağaçişlerinde kullanılan tutkal, boya, zımpar...

Bağlantılı ilk özdek ve gereçler nedir ne demek

Bağlantılı ilk özdek ve gereçler nedir Bağlantılı ilk özdek ve gereçler; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir yapım, bir işlem ya da bir işlem...

Gör işit gereçleri nedir ne demek

Gör işit gereçleri nedir Gör işit gereçleri; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Film, şerit film, plak, ses bandı ve benzerleri...

Göstersel gereçler nedir ne demek

Göstersel gereçler nedir Göstersel gereçler; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Soru ve sınarların konu ve içeriklerini gö...

İlkel özdek ve gereçler nedir ne demek

İlkel özdek ve gereçler nedir İlkel özdek ve gereçler; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Üretim işlemi sırasında kullanılan ve yapılm...

Jimnastik araç ye gereçleri nedir ne demek

Jimnastik araç ye gereçleri nedir Jimnastik araç ye gereçleri; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Jimnastik gösterilerinde kullanılan çeşi...

Yapı gereçleri nedir ne demek

Yapı gereçleri nedir Yapı gereçleri; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yapı bileşenlerinin yapılmasında kullanılan işlenmemiş...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim