Gerek nedir "Gerek" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Kenar. Balık avlamak için suyun önüne gerilen set: Gerek kuralım da balık tutalım. Yazı...

 
 
 

Acı gerek nedir ne demek

Acı gerek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Mide ekşimesi, hazımsızlık ve bundan ileri gelen geyirti. Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yaka...

Neme gerek nedir ne demek

Neme gerek nedir Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. Lazım : Gerek, gerekli. Geçişsiz, müteaddi karşıtı. Neme lazım : Doğrusun...

Gerekçe nedir "Gerekçe" ile ilgili cümle Diğer sözlük anlamları: Gereği gibi. Osmanlıca Gerekçe ne demek? Gerekçe Osmanlıca'da ne anlama gelir?: lâ...

Gerekçelendirmek nedir ne demek

Gerekçelendirmek nedir Gerekçe : Gerektirici sebep, esbabımucibe. Bir yasanın önerilmesi ve hazırlanmasında, yasa tasarısının hazırlanış ve maddelerin düzen...

Gerekçesiz nedir ne demek

Gerekçesiz nedir Gerekçesiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Gerekçe : Mahkeme kararlarının dayandığı kanuni ve hukuki sebeple...

Gerekdüğün nedir ne demek

Gerekdüğün nedir Teknik terim anlamı: Gerek olduğunu. Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengelli uzun sırık. ...

Gerekirci nedir ne demek

Gerekirci nedir Gerekirci; bir felsefe terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yad gerekirci : Belirlenmezci. Gerek : İcap...

Gerekirlik nedir ne demek

Gerekirlik nedir Gerekirlik; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramında bir olayın gerçekleşme olasılığ...

Gereklenmek nedir ne demek

Gereklenmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kullanmak: Sabunu iyi gereklen. Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu ...

Gerekli nedir Gerekli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Gerekli" ile ilgili cümleler Diğer sözlük anlamları: Lüzumlu Gerekl...

Gerekli emek zamanı nedir ne demek

Gerekli emek zamanı nedir Gerekli emek zamanı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Marksist emek değer kuramında, toplumun o döne...

Gerekli koşul nedir ne demek

Gerekli koşul nedir Gerekli koşul; Matematik, Mantık alanlarında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: gerektirmesinde p önermesine göre q...

Gereklik nedir Fransızca'da Gereklik ne demek?: indication Osmanlıca Gereklik ne demek? Gereklik Osmanlıca'da ne anlama gelir?: lüzûm Gerek : Gerçek...

Gereklilik nedir ne demek

Gereklilik nedir Gramer anlamı: Bilimsel terim anlamı: Azerbaycan Türkçesi: vacib forma; Türkmen Türkçesi: hökmaanlık (forma); Gagauz Türkçesi: lääzım...

Gereklilik kipinin hikayesi nedir ne demek

Gereklilik kipinin hikayesi nedir Teknik terim anlamı: Fiilin gösterdiği oluş ve kılışın yapılması gerekli olduğunu geçmiş zamana aktararak bildiren tasarlama kipi: di...

Gereklilik kipinin şartı nedir ne demek

Gereklilik kipinin şartı nedir Teknik terim anlamı: Yapılması tasarlanan bir oluş ve kılışın gerekliliğini şart koşan birleşik kip. -mAlI-y-sA ekiyle karşılanır: tu...

Gerekmek nedir "Gerekmek" ile ilgili cümle örnekleri Diğer sözlük anlamları: Câiz olmak, lâyık olmak, muvafık düşmek, lâzım olmak, işe yaramak, yakı...

Gerekseme nedir ne demek

Gerekseme nedir "Gerekseme" ile ilgili cümle Hukuki terim anlamı: ihtiyâc. Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. Gereksemek : B...

Gereksemek nedir ne demek

Gereksemek nedir Gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İcap. Saymak : Bir şeyin kaç tane olduğunu anlamak için bunları birer birer eld...

Gerek gerekmez nedir ne demek

Gerek gerekmez nedir Teknik terim anlamı: İster istemez. Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengelli uzun sırık. G...

Gerek ve kabul nedir ne demek

Gerek ve kabul nedir Gerek ve kabul; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir belgenin gösterilmesi ya da önerinin yapılması ve ...

Çıksavuz gerek nedir ne demek

Çıksavuz gerek nedir Teknik terim anlamı: Çıkacağız, çıkmalıyız. Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengelli uzun ...

Nolsa gerek nedir ne demek

Nolsa gerek nedir Teknik terim anlamı: Ne çıkar? Ne olmak ihtimali vardır?. Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu ...

Gerekçelendirme nedir ne demek

Gerekçelendirme nedir Gerekçe : Bir önermenin kendiliğinden var kıldığı gereklik, lazıme. Bir yasanın önerilmesi ve hazırlanmasında, yasa tasarısının hazır...

Gerekçeli nedir ne demek

Gerekçeli nedir Gerekçeli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Gerekçeli" ile ilgili cümleler Gerekçe : Bir önermenin kendiliğin...

Gerekçesizlik nedir ne demek

Gerekçesizlik nedir Gerekçesiz : Gerekçeye dayanmayan, gerekçesi olmayan. Gerekçe : Gerektirici sebep, esbabımucibe. Bir önermenin kendiliğinden var kıld...

Gerekim nedir Gerekim; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir oluşum ya da sürecin koşulları, bir işlem ya da i...

Gerekircilik nedir ne demek

Gerekircilik nedir Gerekircilik; bir felsefe terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Aynı nedenlerin sürekli olarak aynı sonuçları verdiğini söyleye...

Gerekirlik ortacı nedir ne demek

Gerekirlik ortacı nedir Gerekirlik ortacı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: "Yapılacak igier" sözündeki yapılacak ortacı g...

Gerekleyiş nedir ne demek

Gerekleyiş nedir Gerekleyiş; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Uyak harfinden önce bir uyak harfi daha getiriş. Keremle k...

Gerekli bilmek nedir ne demek

Gerekli bilmek nedir Teknik terim anlamı: Lüzumlu saymak. Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengelli uzun sırık. ...

Gerekli gereksiz nedir ne demek

Gerekli gereksiz nedir Gerekli gereksiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İcap. ...

Gerekli yeterli koşul nedir ne demek

Gerekli yeterli koşul nedir Gerekli yeterli koşul; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: [bkz: gerek-yeter koşul]. Gere : Meyve dalların...

Gereklik kipi nedir ne demek

Gereklik kipi nedir Gereklik kipi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: [bkz: Gelişimli kipler]. Gere : Meyve dallarını eğ...

Gereklilik kipi nedir ne demek

Gereklilik kipi nedir Gereklilik kipi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Belirli bir zamana girmeyen, fiilin gösterdiği oluş ve kılışın yapılması g...

Gereklilik kipinin rivayeti nedir ne demek

Gereklilik kipinin rivayeti nedir Teknik terim anlamı: Gerçekleşmesi gerekli olan bir oluş ve kılışın duyuma dayanılarak veya sonradan farkedilerek anlatılması. Bu kip...

Gerekme nedir Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. Gerekmek : Bir şeyin yapılabilmesi veya gerçekleşmesi bazı nesne, fiil vb...

Gerekmezcilik nedir ne demek

Gerekmezcilik nedir Gerekmezcilik; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: İnsanın istenç özgürlüğünü saltıklaştırarak...

Gerekseme belgesi nedir ne demek

Gerekseme belgesi nedir Gerekseme belgesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İşletmenin belirli bir dönem içinde işlenmemiş özd...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim