Gerekli nedir Gerekli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Gerekli" ile ilgili cümleler Diğer sözlük anlamları: Lüzumlu Gerekli görmek : Yapılması icap etmek. Gerekli kılmak : İcap ettirmek. Gerek : Gerçekleşmesi zo...

 
 
 

Gerekli gereksiz nedir ne demek

Gerekli gereksiz nedir Gerekli gereksiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İcap. Gereksiz : Boş yere. Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz. Yersiz : Yerinde olmayan, uyguns...

Gerekli yeterli koşul nedir ne demek

Gerekli yeterli koşul nedir Gerekli yeterli koşul; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: [bkz: gerek-yeter koşul]. Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengelli uzun sırık. Geniş. Ağız ka...

Gereklik kipi nedir ne demek

Gereklik kipi nedir Gereklik kipi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: [bkz: Gelişimli kipler]. Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengelli uzun sırık. Geniş. Ağız kavgas...

Gereklilik kipi nedir ne demek

Gereklilik kipi nedir Gereklilik kipi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Belirli bir zamana girmeyen, fiilin gösterdiği oluş ve kılışın yapılması gerekli olduğunu bildiren ve Türkçede -mAlI eki ile kurulan tasarlama kipi: anla-malı-yım,...

Gereklilik kipinin rivayeti nedir ne demek

Gereklilik kipinin rivayeti nedir Teknik terim anlamı: Gerçekleşmesi gerekli olan bir oluş ve kılışın duyuma dayanılarak veya sonradan farkedilerek anlatılması. Bu kip -mAlIymIş ekiyle karşılanır. Kip eki ile, rivayet eki arasındaki i- ek-fiili bazen korun...

Gerekli bilmek nedir ne demek

Gerekli bilmek nedir Teknik terim anlamı: Lüzumlu saymak. Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengelli uzun sırık. Geniş. Ağız kavgası, çekişme Bilme : Bilmek işi. Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma. ...

Gerekli emek zamanı nedir ne demek

Gerekli emek zamanı nedir Gerekli emek zamanı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Marksist emek değer kuramında, toplumun o dönemdeki ortalama beceri düzeyi ve yoğunluğuna bağlı olarak bir malı üretmek için toplumsal ...

Gerekli koşul nedir ne demek

Gerekli koşul nedir Gerekli koşul; Matematik, Mantık alanlarında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: gerektirmesinde p önermesine göre q önermesi. Teknik terim anlamı: [bkz: gerek koşul]. Gere : Meyve dallarını eğmek ya da da...

Gereklik nedir Fransızca'da Gereklik ne demek?: indication Osmanlıca Gereklik ne demek? Gereklik Osmanlıca'da ne anlama gelir?: lüzûm Gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İcap. Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyu...

Gereklilik nedir ne demek

Gereklilik nedir Gramer anlamı: Bilimsel terim anlamı: Azerbaycan Türkçesi: vacib forma; Türkmen Türkçesi: hökmaanlık (forma); Gagauz Türkçesi: lääzımnıkçalımı; Özbek Türkçesi: *keraklik (mayii); Uygur Türkçesi: zörüriyät mäyli; Tatar Türk...

Gereklilik kipinin hikayesi nedir ne demek

Gereklilik kipinin hikayesi nedir Teknik terim anlamı: Fiilin gösterdiği oluş ve kılışın yapılması gerekli olduğunu geçmiş zamana aktararak bildiren tasarlama kipi: dinle-meli-y-dim, dinle-meli-y-din, dinle-meli-y-di, dinle-meli-y-dik, dinle-meli-y-diniz v...

Gereklilik kipinin şartı nedir ne demek

Gereklilik kipinin şartı nedir Teknik terim anlamı: Yapılması tasarlanan bir oluş ve kılışın gerekliliğini şart koşan birleşik kip. -mAlI-y-sA ekiyle karşılanır: tut-malı-y-sam, tut-malı-y-san, tut-malı-y-sak, tut-malı-y-sanız ve benzerleri Kullanımında...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim