Gerekli nedir Gerekli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Gerekli" ile ilgili cümleler Diğer sözlük anlamları: Lüzumlu Gerekl...

 
 
 

Gerekli gereksiz nedir ne demek

Gerekli gereksiz nedir Gerekli gereksiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İcap. ...

Gerekli yeterli koşul nedir ne demek

Gerekli yeterli koşul nedir Gerekli yeterli koşul; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: [bkz: gerek-yeter koşul]. Gere : Meyve dalların...

Mutlak gerekli amino asit nedir ne demek

Mutlak gerekli amino asit nedir Mutlak gerekli amino asit; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Esansiyel amino asit. Gere : M...

Gereklik nedir Fransızca'da Gereklik ne demek?: indication Osmanlıca Gereklik ne demek? Gereklik Osmanlıca'da ne anlama gelir?: lüzûm Gerek : Gerçek...

Gereklilik nedir ne demek

Gereklilik nedir Gramer anlamı: Bilimsel terim anlamı: Azerbaycan Türkçesi: vacib forma; Türkmen Türkçesi: hökmaanlık (forma); Gagauz Türkçesi: lääzım...

Gereklilik kipinin hikayesi nedir ne demek

Gereklilik kipinin hikayesi nedir Teknik terim anlamı: Fiilin gösterdiği oluş ve kılışın yapılması gerekli olduğunu geçmiş zamana aktararak bildiren tasarlama kipi: di...

Gereklilik kipinin şartı nedir ne demek

Gereklilik kipinin şartı nedir Teknik terim anlamı: Yapılması tasarlanan bir oluş ve kılışın gerekliliğini şart koşan birleşik kip. -mAlI-y-sA ekiyle karşılanır: tu...

Gerekli bilmek nedir ne demek

Gerekli bilmek nedir Teknik terim anlamı: Lüzumlu saymak. Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengelli uzun sırık. ...

Gerekli emek zamanı nedir ne demek

Gerekli emek zamanı nedir Gerekli emek zamanı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Marksist emek değer kuramında, toplumun o döne...

Gerekli koşul nedir ne demek

Gerekli koşul nedir Gerekli koşul; Matematik, Mantık alanlarında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: gerektirmesinde p önermesine göre q...

Korunması gerekli çocuklar nedir ne demek

Korunması gerekli çocuklar nedir Korunması gerekli çocuklar; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Ana babasız oldukları, ana ve babala...

Varması gerekli nedir ne demek

Varması gerekli nedir Varması gerekli; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: vusûlü muktezi. Gere : Meyve dallarını e...

Gereklik kipi nedir ne demek

Gereklik kipi nedir Gereklik kipi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: [bkz: Gelişimli kipler]. Gere : Meyve dallarını eğ...

Gereklilik kipi nedir ne demek

Gereklilik kipi nedir Gereklilik kipi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Belirli bir zamana girmeyen, fiilin gösterdiği oluş ve kılışın yapılması g...

Gereklilik kipinin rivayeti nedir ne demek

Gereklilik kipinin rivayeti nedir Teknik terim anlamı: Gerçekleşmesi gerekli olan bir oluş ve kılışın duyuma dayanılarak veya sonradan farkedilerek anlatılması. Bu kip...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim