Geri nedir "Geri" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Sabanda enek ile kılıç arasına konan tahta. Yamaçlarda toprağı tutmak için yapılmış olan setler. 2.Avlunun etrafını çeviren çit. Kıldan dokunan araba veya kağnıda saman taşım...

 
 
 

Geri akış vanası nedir ne demek

Geri akış vanası nedir Geri akış vanası; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Pissu döşeminde, suyun geriye akışını önleyen vana. Geri akış : Ters yönde akış, ileriye doğru seyreden sıvı akımının geriye doğru seyir gö...

Geri alım anlaşması nedir ne demek

Geri alım anlaşması nedir Geri alım anlaşması; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir ülkedeki kamu veya özel kesim fırmasının, diğer ülkedeki kamu veya özel kesim firmasına makine-donanım, üretim teknolojisi veya anah...

Geri alınabilir sayca nedir ne demek

Geri alınabilir sayca nedir Geri alınabilir sayca; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sağlayan, açan bankaca istenildiği anda yürütmeden kadırılan sayca. Sayca : Birine peşin para istemeden belirli bir ölçüye kadar mal ver...

Geri alma arancı nedir ne demek

Geri alma arancı nedir Geri alma arancı; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: istihkak da'vâsı (bk. iyelik arancı, dilemi). Geri alma : İstirdâd Alma : Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız. Bir iş adamını...

Geri besleme nedir ne demek

Geri besleme nedir Geri besleme; bir fizik terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: İletinin yöneltildiği kişilerce nasıl karşılandığını, gönderenin algılama düzeyini ve amaçlarını ne oranda karşıladığını ölçmek için yararlanılan bilgi a...

Geri beslenme nedir ne demek

Geri beslenme nedir Geri beslenme; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Birçok biyolojik ve biyokimyasal olayda, olayın sonucunun ya da ürününün, reaksiyonun ilerlemesine ya da engellenmesine yol açan belli bir s...

Geri bildirim nedir ne demek

Geri bildirim nedir Veterinerlik alanındaki anlamları: Başa tepki. İngilizce'de Geri bildirim ne demek? Geri bildirim ingilizcesi nedir?: feedback Dönüt : Geri bildirim. Bildirim : Yazılı olarak yapılmış olan açıklama, tebligat. Bildirme işi....

Geri çağırma fiyatı nedir ne demek

Geri çağırma fiyatı nedir Geri çağırma fiyatı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir firmanın çıkardığı hisse senedi veya tahvili geri alması durumunda; hisse senedi ve tahvilin nominal fiyatına geri çağırma priminin ...

Geri akış nedir ne demek

Geri akış nedir Geri akış; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ters yönde akış, ileriye doğru seyreden sıvı akımının geriye doğru seyir göstermesi, refluks, reflü. Akış : Akma işi. Belirlenen biçimd...

Geri akış özofagitisi nedir ne demek

Geri akış özofagitisi nedir Geri akış özofagitisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yemek borusu büzgeninin işlevsel bütünlüğünün bozulması sonucu mide asidinin ve pepsinin, yemek borusu mukozasında oluşturd...

Geri alım nedir ne demek

Geri alım nedir Geri alım; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir ülkedeki kamu veya özel kesim fırmasının, diğer ülkedeki kamu veya özel kesim firmasına makine-donanım, üretim teknolojisi veya anahtar teslim...

Geri alım hakkı nedir ne demek

Geri alım hakkı nedir Geri alım hakkı; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: vefâ hakkı. Geri alım : Bir ülkedeki kamu veya özel kesim fırmasının, diğer ülkedeki kamu veya özel kesim firmasına makine-donan...

Geri alma nedir ne demek

Geri alma nedir Geri alma; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: istirdâd. geri almak : verdiğini almak geriye doğru götürmek düşmandan kurtarmak arabayı geri geri götürmek için vites kolunu geri dur...

Geri anlaklı çocuk nedir ne demek

Geri anlaklı çocuk nedir Geri anlaklı çocuk; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Anlık gelişimi yönünden ortanın altında olan çocuk. Çocu : Çocuğu Anlak : Zekâ. Anlaklı : Zeki. Çocuk : Küçük yaştaki erkek ya da kız...

Geri besleme etkisi nedir ne demek

Geri besleme etkisi nedir Geri besleme etkisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Yayılma etkisinin, bu etkiyi başlatan piyasa üzerinde yarattığı etki. Besleme : Beslemek işi. Herhangi bir kuruluşu, onun maddi yardıml...

Geri beslenme kontrolü nedir ne demek

Geri beslenme kontrolü nedir Geri beslenme kontrolü; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Genellikle biyosentez olan metabolik bir yoldaki ilk enzimin, olayda meydana gelen son ürünün dönüşebilir olarak bağlanması ile met...

Geri bildirimli inhibisyon nedir ne demek

Geri bildirimli inhibisyon nedir Geri bildirimli inhibisyon; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir metabolik yolun son ürünü hücre gereksiniminden fazla üretildiğinde bu son ürünün genellikle o metabolik yolun ilk...

Geri çağırma hakkı nedir ne demek

Geri çağırma hakkı nedir Geri çağırma hakkı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Firmanın, çıkardığı tahvili herhangi bir önkoşul olmaksızın istediği zaman geri satın alma hakkı. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğruluk...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim