Geri nedir "Geri" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Sabanda enek ile kılıç arasına konan tahta. Yamaçlarda toprağı tutmak için yapılmış o...

 
 
 

Geri akış vanası nedir ne demek

Geri akış vanası nedir Geri akış vanası; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Pissu döşeminde, suyun geriye akışını önleyen vana...

Geri alım anlaşması nedir ne demek

Geri alım anlaşması nedir Geri alım anlaşması; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir ülkedeki kamu veya özel kesim fırmasının, d...

Geri alınabilir sayca nedir ne demek

Geri alınabilir sayca nedir Geri alınabilir sayca; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sağlayan, açan bankaca istenildiği anda yürütme...

Geri alma arancı nedir ne demek

Geri alma arancı nedir Geri alma arancı; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: istihkak da'vâsı (bk. iyelik arancı, d...

Geri besleme nedir ne demek

Geri besleme nedir Geri besleme; bir fizik terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: İletinin yöneltildiği kişilerce nasıl karşılandığını, gönderenin...

Geri beslenme nedir ne demek

Geri beslenme nedir Geri beslenme; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Birçok biyolojik ve biyokimyasal olayda, olayın son...

Geri bildirim nedir ne demek

Geri bildirim nedir Veterinerlik alanındaki anlamları: Başa tepki. İngilizce'de Geri bildirim ne demek? Geri bildirim ingilizcesi nedir?: feedback Dönüt ...

Geri çağırma fiyatı nedir ne demek

Geri çağırma fiyatı nedir Geri çağırma fiyatı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir firmanın çıkardığı hisse senedi veya tahvil...

Geri çağırma primi nedir ne demek

Geri çağırma primi nedir Geri çağırma primi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir firmanın çıkardığı hisse senedini veya tahv...

Geri çekilme nedir ne demek

Geri çekilme nedir Geri çekilme; bir askerlik terimidir. "Geri çekilme" ile ilgili cümleler Çekilme : Bir boksörün veya güreşçinin herhangi bir sebeple ...

Geri çekme yayı nedir ne demek

Geri çekme yayı nedir Geri çekme yayı; Otomobil alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Basınçlı hava ya da yağ gibi bir ortamla itilerek ...

Geri çeneli balıkgiller nedir ne demek

Geri çeneli balıkgiller nedir Geri çeneli balıkgiller; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Balıklar (Pisces) sınıfının, ...

Geri çevirme bölgesi nedir ne demek

Geri çevirme bölgesi nedir Geri çevirme bölgesi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: [bkz: dönüşül bölge]. Bölge : Sınırları id...

Geri çevirme kararı nedir ne demek

Geri çevirme kararı nedir Teknik terim anlamı: Geri çevrilmiş marka hakkında ilgiliye bildirilen karar. Çevirme : Çevirmek işi, tedvir. Çevrilmiş, tercüme edil...

Geri çevrilmiş marka nedir ne demek

Geri çevrilmiş marka nedir Teknik terim anlamı: Geri çevirme bildirimi ile korunamayacağı anlaşılan marka. Çevril : Çevrime ya da çevrimsel devime ilişkin. Kays...

Geri çocuk nedir ne demek

Geri çocuk nedir Geri çocuk; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Anlıksal yeteneği yetersiz olan ve geri anlaklılığın ...

Geri devim nedir ne demek

Geri devim nedir Geri devim; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Duran yıldızlara göre eksi yönde (batı yönde) ...

Geri döngü nedir ne demek

Geri döngü nedir Geri döngü; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir süreçte tümden tüketilmeyen girdilerin çıktılardan ay...

Geri dönüş dönemi nedir ne demek

Geri dönüş dönemi nedir Geri dönüş dönemi; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (Zaman dizileri) Zaman dizisinde, dizinin sap...

Geri akış nedir ne demek

Geri akış nedir Geri akış; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ters yönde akış, ileriye doğru seyreden sıvı a...

Geri akış özofagitisi nedir ne demek

Geri akış özofagitisi nedir Geri akış özofagitisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yemek borusu büzgeninin işlevsel b...

Geri alım nedir ne demek

Geri alım nedir Geri alım; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir ülkedeki kamu veya özel kesim fırmasının, diğer ülked...

Geri alım hakkı nedir ne demek

Geri alım hakkı nedir Geri alım hakkı; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: vefâ hakkı. Geri alım : Bir ülkedeki ka...

Geri alma nedir ne demek

Geri alma nedir Geri alma; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: istirdâd. geri almak : verdiğini almak geriye...

Geri anlaklı çocuk nedir ne demek

Geri anlaklı çocuk nedir Geri anlaklı çocuk; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Anlık gelişimi yönünden ortanın altında olan...

Geri besleme etkisi nedir ne demek

Geri besleme etkisi nedir Geri besleme etkisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Yayılma etkisinin, bu etkiyi başlatan piyasa ü...

Geri beslenme kontrolü nedir ne demek

Geri beslenme kontrolü nedir Geri beslenme kontrolü; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Genellikle biyosentez olan metabolik bir y...

Geri bildirimli inhibisyon nedir ne demek

Geri bildirimli inhibisyon nedir Geri bildirimli inhibisyon; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir metabolik yolun son ürünü...

Geri çağırma hakkı nedir ne demek

Geri çağırma hakkı nedir Geri çağırma hakkı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Firmanın, çıkardığı tahvili herhangi bir önkoşul...

Geri çaprazlama nedir ne demek

Geri çaprazlama nedir Geri çaprazlama; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: F1'deki farklı genotiplerin anlaşılmas...

Geri çekme refleksi nedir ne demek

Geri çekme refleksi nedir Geri çekme refleksi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ağrılı yüzeysel bir uyaran veya elekt...

Geri çeneli balık nedir ne demek

Geri çeneli balık nedir Geri çeneli balık; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Kemüdi balıklar (Teleostei) takımını...

Geri çevirme bildirgesi nedir ne demek

Geri çevirme bildirgesi nedir Teknik terim anlamı: Uluslararası kütüğe yazılan bir markanın, bir ülkede korunamayacağının o ülke yetkililerince bildirilmesi. Bildi...

Geri çevirme çizgisi nedir ne demek

Geri çevirme çizgisi nedir Geri çevirme çizgisi; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: benimseme sınırı]. Çevirme : Çevirme...

Geri çevirme sayısı nedir ne demek

Geri çevirme sayısı nedir Geri çevirme sayısı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Ardışık çözümlemede, bölütün geri çevrilmes...

Geri çivisi nedir ne demek

Geri çivisi nedir Teknik terim anlamı: Kağnı üzerine konan gerinin uçlarının bağlandığı, geçirildiği demir ya da ağaç çiviler. (Akçaşar Yalvaç Isparta)...

Geri dalga etkisi nedir ne demek

Geri dalga etkisi nedir Geri dalga etkisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İktisadi etkinliklerin belli bölgelerde yoğunlaşm...

Geri döndürme nedir ne demek

Geri döndürme nedir Geri döndürme; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Damıtma kulelerinin tepe ürününü zenginleştirmek ve k...

Geri dönülen durum nedir ne demek

Geri dönülen durum nedir Geri dönülen durum; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Olasılık kuramı) j'ye ilk kez n zamanında g...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim