Gerili nedir Gerili; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Gerilik : Geri olma durumu. İdrak etme yeteneğinde veya okul başarılarında yaşına göre geri kalma durumu. Gerilim : Çeşitli yollara başvurularak filmde yaratı...

 
 
 

Gerilim çatlağı nedir ne demek

Gerilim çatlağı nedir Gerilim çatlağı; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Gerilme güçleriyle oluşan çatlak. Geri : Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı. "Geri dön, geri git!" anla...

Gerilim düşürücü nedir ne demek

Gerilim düşürücü nedir Gerilim düşürücü; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Dönüştürgecin, akımı daha alçak gerilime çeviren çeşidi. Geri : Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ile...

Gerilim düzenleyici nedir ne demek

Gerilim düzenleyici nedir Gerilim düzenleyici; Otomobil alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Üreteçten çıkan gerilimi sınırlayarak, akımsakların ve araç üzerindeki elektrikle çalışan başka aygıtların aşırı gerilimden olumsuz etk...

Gerilim eşitleme tavı nedir ne demek

Gerilim eşitleme tavı nedir Gerilim eşitleme tavı; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Talaş alma işlemini kolaylaştırmak amacıyla, nikel ve nikel alaşımlarına, 300 C'da uygulanan bir gerilim giderme işlemi. Geri...

Gerilim giderme işlemi nedir ne demek

Gerilim giderme işlemi nedir Gerilim giderme işlemi; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Gerilim gidermeyi gerçekleştirmek için yapılan işlem. Gerilim giderme : [bkz: gerilim giderme tavlaması] Gide : Koyunları k...

Gerilim hakkı nedir ne demek

Gerilim hakkı nedir Gerilim hakkı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tutulandırılan durağan değer üzerindeki iyelik hakkını yitiren kişi üzerinde kalan hak. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adal...

Gerilim kayması nedir ne demek

Gerilim kayması nedir Gerilim kayması; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir sesten başka sese geçerken gerilimin ara vermeden gereken şekli alması. Kaymas : Yılmayan, cesur. [bkz: Kaymaz] Geri : Arka, bir şeyi...

Gerilim osteogenezisi nedir ne demek

Gerilim osteogenezisi nedir Gerilim osteogenezisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kemik kırıklarında yeni oluşan kallus dokusuna dereceli olarak gerilim kuralları içerisinde uzatılarak yeni kemik dokusunun ...

Gerilik nedir "Gerilik" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Her zaman giyilmeyen, yabanlık elbise. Evlenen kızların baba evine yaptığı ilk ziyaret: Veli dayının gelini geriliğe gelmiş de anası bir inek mayalığı vermiş. Yüklük. Bili...

Gerilim nedir "Gerilim" ile ilgili cümleler Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. gerilme) Konuşmada bir sesin meydana gelmesi için ses kirişlerinin gerginleşmesi ( evre çözülüm) . evre oluşum, evre gerilim, Eğitim alanındaki sözlük anl...

Gerilim düşmesi nedir ne demek

Gerilim düşmesi nedir Gerilim düşmesi; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Kent akımında çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan azalma. Düşme : Düşmek işi Geri : Arka, bir şeyin sonra gelen bölüm...

Gerilim düzenleci nedir ne demek

Gerilim düzenleci nedir Gerilim düzenleci; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir elektriksel güç vericisinin gerilim, çıktısını belirli değerde tutan aygıt. Düze : Doz Düzen : Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmu...

Gerilim eşitleme nedir ne demek

Gerilim eşitleme nedir Gerilim eşitleme; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Özellikle, soğuk işlenmiş nikel ve nikel alaşımlarının, dayançlarını alçaltmadan içgerilimlerini eşitlemek amacıyla, düşük sıcakl...

Gerilim giderme nedir ne demek

Gerilim giderme nedir Gerilim giderme; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: [bkz: gerilim giderme tavlaması]. Gerilim giderme, talaşlı işlem, soğuk şekillendirme ve kaynak gibi ön imalat işlemleriyle meydana...

Gerilim giderme tavlaması nedir ne demek

Gerilim giderme tavlaması nedir Gerilim giderme tavlaması; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Bozunum süreçleri sonucu, parçaların yapılarında bulunan içgerilimleri gidermek için, Aı sıcaklığı altında yapılan tavla...

Gerilim katlayıcı nedir ne demek

Gerilim katlayıcı nedir Gerilim katlayıcı; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir doğrultmacın verdiği gerilimi iki katma çıkaran iki doğrultmaçlı düzenek. Katla : Kat, defa, kerre Geri : Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü...

Gerilim kopma deneyi nedir ne demek

Gerilim kopma deneyi nedir Gerilim kopma deneyi; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: [bkz: kopma deneyi]. Dene : Tane: Bahçeye beş dene kuzu girdi. Tahıl. Kabuğu dövülerek soyulmuş buğday, aşlık. Tane. Tane, ad...

Gerilim ölçümü nedir ne demek

Gerilim ölçümü nedir Gerilim ölçümü; bir teknik terimidir. Gerilim : İhtiyaçların karşılanamadığı veya bir hedefe yönelmiş davranışlar engellendiğinde ortaya çıkan coşkulu durum. İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim