Getirme nedir "Getirme" ile ilgili cümleler Getirmek : Bir makama atamak veya seçmek. Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak. İleri sürmek. Bazı...

 
 
 

Granül durumuna getirme nedir ne demek

Granül durumuna getirme nedir Granül durumuna getirme; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Pelet yemin özel makinelerden geç...

Pul durumuna getirme nedir ne demek

Pul durumuna getirme nedir Pul durumuna getirme; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Pulcuk durumuna getirme. Duru : Bula...

Soru dile getirme nedir ne demek

Soru dile getirme nedir Soru dile getirme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir soruya yanlılığa yol açmadan ve yanıtsı...

Zorla yerine getirme nedir ne demek

Zorla yerine getirme nedir Zorla yerine getirme; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: cebri icrâ. -koğuşturması; cebri ic...

Ala getirmek nedir ne demek

Ala getirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yaşlanan hayvanın kılları beyazlaşmak: Bizim at ala getirdi. Hileye getirmek tuzağa düşürmek: Ala getirdile...

Atah getirmek nedir ne demek

Atah getirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bunamak. Getirme : Getirmek işi Getirmek : Gelmesini sağlamak. Erişmek ya da eriştiğini sanmak. Bir makama ...

Bel getirmek nedir ne demek

Bel getirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Meniyi indirmek. Bel : İşaret. İnsan bedeninde göğüsle karın, sırtla kalçalar arasında daralmış bölüm. Bard...

Boğuntuya getirmek nedir ne demek

Boğuntuya getirmek nedir Boğuntuya getirmek; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de argo olarak kullanılır. Boğu : Deste, demet, tutam. Sofrabezi. Nişanlı kız tarafın...

Çil getirmek nedir ne demek

Çil getirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İhtiyarlamış atların, öküzlerin tüyleri arasında benekler hasıl olmak. Çil : Orman tavuğugillerden, eti içi...

Deve gevişi getirmek nedir ne demek

Deve gevişi getirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Karnı tok olanın, lokma ağzında büyümek. Deve gevişi : Hiç titizlik göstermeden, ağır ağır yapılan çalışma:...

Geliştirme getirmek nedir ne demek

Geliştirme getirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Söz arasında örnek vermek: Ahmet gene bir geliştirme getirdi. Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağ...

Geviş getirmeyenler nedir ne demek

Geviş getirmeyenler nedir Geviş getirmeyenler; bir hayvan bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Memeliler (Mammalia) sınıfının, etenliler (Placentalia) bölüm...

Gözlerine getirmek nedir ne demek

Gözlerine getirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Büyükbaş hayvanlarda yem beklerken gözlerinde gışa sertlemesi olmak: İneği zamanında yedirip içirmediğin iç...

Haya getirmek nedir ne demek

Haya getirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Meram anlatmak, yola, yönteme koymak: Şu adamı bir haya getirecek yok mu ?. Getirme : Getirmek işi Getirmek...

Kaleme getirmek nedir ne demek

Kaleme getirmek nedir Teknik terim anlamı: Yazmak, kaleme almak. Kaleme : Kavak ağacı Getirme : Getirmek işi. Getirmek : Gelmesini sağlamak. Erişmek ya da ...

Kavsaraya getirmek nedir ne demek

Kavsaraya getirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sıkıştırmak, ivdirmek: Kavsaraya getirdiler beni. Kavsara : Hasırdan yapılmış buğday ambarı. Hasır çuval. K...

Kaytak getirmek nedir ne demek

Kaytak getirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gebe deve, erkek deve gördüğünde kuyruk kaldırarak işemek. Kayt : Araç, eşya Getirme : Getirmek işi. Getirm...

Kılavma getirmek nedir ne demek

Kılavma getirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sırasına getirmek : Tam kılavına getirdi ve öyle bir söz söyledi ki garşısındaki ne diyeceğini bilemedi. Kı...

Mahaşına getirmek nedir ne demek

Mahaşına getirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Uygun duruma getirmek, tam karşıya almak. Maha : Evlerin çatısında köşelerden çatının ortasına doğru uzanan...

Etkisiz duruma getirme nedir ne demek

Etkisiz duruma getirme nedir Etkisiz duruma getirme; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Isı, ışınlama veya diğer enerji çe...

Geviş getirme nedir ne demek

Geviş getirme nedir Geviş getirme; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Geviş getiren toynaklı hayvanlarda be...

Küp durumuna getirme nedir ne demek

Küp durumuna getirme nedir Küp durumuna getirme; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kaba yemlerin nakliye, depolama ve ...

Pulcuk durumuna getirme nedir ne demek

Pulcuk durumuna getirme nedir Pulcuk durumuna getirme; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tane yemlerin lezzetini artırmak...

Yeniden mal getirme nedir ne demek

Yeniden mal getirme nedir Yeniden mal getirme; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Herhangi bir işlem yapılmak üzere dış ülkelere g...

Getirmek nedir "Getirmek" ile ilgili cümleler İngilizce'de Getirmek ne demek? Getirmek ingilizcesi nedir?: fetch, swap-in Geviş getirenler : Çift pa...

Alaf getirmek nedir ne demek

Alaf getirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Suyu çekilmek, yarı kurumak: Haşhaş alaf getirmiş. Alaf : Alev. Telâş, korku: Ahmet bize bir alaf salıverdi...

Atımına getirmek nedir ne demek

Atımına getirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sırasına, yerine getirmek (işi, sözü). Kurşun, erimini bulmak: Tam atımına getirince çaldım gurşunu. Atım :...

Biçimine getirmek nedir ne demek

Biçimine getirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dengine getirmek, uygun düşürmek. Kıstırmak, yakalamak. Yerine, zamanına uygun getirmek. Biçi : Erkek çocuk...

Çelki getirmek nedir ne demek

Çelki getirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çelik çomak oyununda çeliği uzaklara yollamamak için korumak: Dur ben bir çelki getireyim. Çelki : Üstü açı...

Çor getirmek nedir ne demek

Çor getirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ağaçta, kurumasına sebep olan urlar olmak. Çor : Hastalık. Sığır vebası Getirme : Getirmek işi. Getirmek : ...

Ele getirmek nedir ne demek

Ele getirmek nedir Teknik terim anlamı: Ele geçirmek, elde etmek, yakalamak, kazanmak. Ele : Şaşma bildirir ünlem. Böyle mi, doğru mu ?. [bkz: êhé]. Şaş...

Gevgeş getirmek nedir ne demek

Gevgeş getirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir işi noksan, hileli yapmak, işte dürüst olmamak. Gevge : Geveze Gevgeş : Seyrek dişli, büyük ağızlı kişi...

Gözlekine getirmek nedir ne demek

Gözlekine getirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Büyükbaş hayvanlarda yem beklerken gözlerinde gışa sertlemesi olmak. Gözlek : Gözetleme yeri. [bkz: gözleği...

Gözüne getirmemek nedir ne demek

Gözüne getirmemek nedir Teknik terim anlamı: Yüzünü görmek, göz göze gelmek istememek. Getirme : Getirmek işi Göz göze : Birbirine bakar bir biçimde. Göz göz...

İlerü getirmek nedir ne demek

İlerü getirmek nedir Teknik terim anlamı: Ortaya getirmek, meydana koymak. ileri sürmek, ortaya atmak. İlerü : Önce, evvel, mukaddem. Evvelki, eskisi Geti...

Kana getirmek nedir ne demek

Kana getirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kocabaş hayvanları zor karşısında uğradıkları bir hastalıktan kan alarak iyileştirmek. Getirme : Getirmek i...

Kayışa getirmek nedir ne demek

Kayışa getirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kandırmak, aldatmak. Getirme : Getirmek işi Getirmek : Gelmesini sağlamak. Erişmek ya da eriştiğini sanmak....

Kese getirmek nedir ne demek

Kese getirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Biçimine getirmek, yerine getirmek : Kese getirip öyle bir tokat attım ki. Getirme : Getirmek işi Getirmek ...

Kullanım getirmek nedir ne demek

Kullanım getirmek nedir Kullanım getirmek; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kent tasarcılarının, kentin belli bir kesiminin gel...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim