Gider nedir "Gider" ile ilgili cümle Hukuki terim anlamı: masraf. İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir iktisadi karar biriminin mal ve hizmet ür...

 
 
 

Gider bölünmesi nedir ne demek

Gider bölünmesi nedir Gider bölünmesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir mal ya da hizmete ilişkin ödemelerin çeşitli iki...

Gider dönemi nedir ne demek

Gider dönemi nedir Gider dönemi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ayrılmış ödeneği harcamak için öngörülen süre. Döne : K...

Gider olmak nedir ne demek

Gider olmak nedir Teknik terim anlamı: Gidici olmak, gitmek üzere bulunmak, gitmeğe hazırlanmak. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Gider : Bir iş için h...

Gider pusulası nedir ne demek

Gider pusulası nedir Gider pusulası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Vergi Usul Kanununa göre götürü usûlde vergilendiri...

Gider vakıt nedir ne demek

Gider vakıt nedir Teknik terim anlamı: Gidecek zaman, mufarakat zamanı. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Vakıt : Güç: Hiç vakti yok ayağa bile gahamıyo...

Çalışma dışı gider ve yitirceler nedir ne demek

Çalışma dışı gider ve yitirceler nedir Çalışma dışı gider ve yitirceler; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İşletmenin temel kuruluş amacı dışı...

Götürü gider yöntemi nedir ne demek

Götürü gider yöntemi nedir Götürü gider yöntemi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yükümlünün bildirimde bulunacağı hasılattan g...

Cari gider nedir ne demek

Cari gider nedir Cari gider; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Cari : Geçerli olan, yürürlükte olan. Akan. Yatırım : Bir çıkar ...

Faiz dışı gider nedir ne demek

Faiz dışı gider nedir Faiz dışı gider; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Faiz dışında ödenen ücret, komisyon, vergi ve harç...

Genel gider nedir ne demek

Genel gider nedir Bilimsel terim anlamı: Bir işin üzerinde görülmeyen, fakat yapımı için gerekli olan yardımcı giderler toplamı. Osmanlıca Genel gider ...

Gerçekleşen gider nedir ne demek

Gerçekleşen gider nedir Gerçekleşen gider; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir gereksemenin yerine getirilebilmesi için belir...

Tahakkuk etmiş gider nedir ne demek

Tahakkuk etmiş gider nedir Tahakkuk etmiş gider; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ortaya çıkmış ancak henüz ödemesi yapılmamış ...

Giderebilme nedir ne demek

Giderebilme nedir Giderebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Gider : Bir iş için harcanan par...

Giderek nedir Giderek; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Giderek" ile ilgili cümle Diğer sözlük anlamları: Gittikçe, gitgide,...

Gidergelmez nedir ne demek

Gidergelmez nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Duman. Ölüm (mecazi anlamda). Gide : Koyunları kovalama ünlemi Gider : Bir iş için harcanan paranın bütünü,...

Gidergenlikölçer nedir ne demek

Gidergenlikölçer nedir Gidergenlikölçer; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Mıknatıssal bir özdeğin gidergenlik yeğinliğini ölçmeye y...

Giderilebilme nedir ne demek

Giderilebilme nedir Giderilebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Gider : Bir iş için harcanan p...

Giderilme nedir ne demek

Giderilme nedir "Giderilme" ile ilgili cümle Giderilmek : Ortadan kaldırılmak, yok edilmek. Rusça'da Giderilme : n. устранение (N), ликвидация (F) G...

Giderin soğurtulması nedir ne demek

Giderin soğurtulması nedir Giderin soğurtulması; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir gider bölümünün işletme giderleri arasına k...

Gider akışı nedir ne demek

Gider akışı nedir Gider akışı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Üretim aşamalarından geçtikçe maloluşun yükselmesi. Gide ...

Gider ayrımı nedir ne demek

Gider ayrımı nedir Gider ayrımı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Üst basamaktaki yöneticilerin alt bölümler için uygun gö...

Gider dağıtım temeli nedir ne demek

Gider dağıtım temeli nedir Gider dağıtım temeli; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Üretimde ortak ve genel giderlerin dağıtımı kon...

Gider gelir nedir ne demek

Gider gelir nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bostanları sulamaya yarayan dolap. Orta derecede, oldukça iyi: Senin yazın gider gelir ama Ali'ninki hiç ok...

Gider ödenekliği nedir ne demek

Gider ödenekliği nedir Gider ödenekliği; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Devlete ilişkin gelirle bunlara karşılık yapılacak ...

Gider sayışımı nedir ne demek

Gider sayışımı nedir Gider sayışımı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yapılan giderler tümünün yazılımına dayanak olan sayı...

Gider vergisi nedir ne demek

Gider vergisi nedir Gider vergisi; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir mal ya da hizmetin üretimi, satışı ve...

Götürü gider eşleri nedir ne demek

Götürü gider eşleri nedir Götürü gider eşleri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Vergi yöntemi yasasına göre tarım kazancının sap...

Bırakılan gider nedir ne demek

Bırakılan gider nedir Bırakılan gider; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Elde tutulması amacıyla yapılmasından vazgeçilen gide...

Dönemsel gider nedir ne demek

Dönemsel gider nedir Dönemsel gider; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Görülen iş ya da hizmete göre değil de zaman temeline...

Gelir gider nedir ne demek

Gelir gider nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kararsız. Orta, oldukça iyi. Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı Gide : Koyunları kovalama...

Gerçek gider nedir ne demek

Gerçek gider nedir Gerçek gider; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gerçekten yapılan giderlerden oluşan maloluş. Gerç : Eğ...

Ortak gider nedir ne demek

Ortak gider nedir Ortak : Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar, partner. Kuma. Birden çok k...

Giderayak nedir ne demek

Giderayak nedir Giderayak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, zarf olarak kullanılır. "Giderayak" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Gitmek ...

Giderebilmek nedir ne demek

Giderebilmek nedir Gide : Koyunları kovalama ünlemi Giderebilme : Giderebilmek işi. Gider : Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf. Binalarda ortak...

Gideren alan nedir ne demek

Gideren alan nedir Gideren alan; bir fizik terimidir. Fransızca'da Gideren alan ne demek?: champ coercitif Demir : Güçlü, kuvvetli, sert. Atom numarası ...

Gidergenlik nedir ne demek

Gidergenlik nedir Gidergenlik; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Doygunluğa dek mıknatıslanmış bir özdeğin mıknatıssal üretimi...

Gidergi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gelip geçen, oturmayan, yolcu: Ben giderginin birisiyim işinize karışmam. Gide : Koyunları kovalama ünlemi ...

Giderilebilmek nedir ne demek

Giderilebilmek nedir Gide : Koyunları kovalama ünlemi Giderilebilme : Giderilebilmek işi. Gider : Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf. Binalarda o...

Giderilmek nedir ne demek

Giderilmek nedir "Giderilmek" ile ilgili cümle Orta : Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer. Orantı. Ne uzun n...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim