Girdi nedir Girdi; bir ticaret terimidir. "Girdi" ile ilgili cümle Bilişim alanındaki terim anlamı: Bir veri işlem dizgesinice ya da onun herhangi bir birimince alınan ya da alınmak üzere hazırlanan veri. Bir fizik terimi olarak tanım...

 
 
 

Girdi katsayıları matrisi nedir ne demek

Girdi katsayıları matrisi nedir Girdi katsayıları matrisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Girdi katsayılarının yer aldığı matris. Katsa : Kürek. Fıçı Girdi : Bir üretimde yararlanılan para, gereç ve iş gücü, çıktı karşı...

Girding nedir : Kuşatmak. Kemer gibi sarmak. Kuşatma. İhata etme. Kemer gibi sarma. Undergirding : Desteklemek. Kuvvetlenmek. Desteklenmek. Alttan kuşaklamak. Güçlendirmek. Alttan güçlendirmek. Alttan desteklemek. Kuvvetlendirmek. [#Gir...

Girdirmek nedir ne demek

Girdirmek nedir Girdirme : Girdirmek işi Girdi : Bir üretimde yararlanılan para, gereç ve iş gücü, çıktı karşıtı. Yaptırmak : Yapmasını sağlamak, yapmasına imkân vermek. Satın almak. Yaptırma : Yaptırmak işi. Girme : Girmek işi. İngilizce...

Girdisi çıktısı nedir ne demek

Girdisi çıktısı nedir "Girdisi çıktısı" ile ilgili cümle örnekleri Bilinmeyen : Değeri belli olmayan, bilinmedik (nicelik), bilinmez, meçhul. Karışık : Anlaşılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraşık. Dolu. Düzensiz, dağınık, intizamsız. Ayr...

Girdi çıktı akım tablosu nedir ne demek

Girdi çıktı akım tablosu nedir Girdi çıktı akım tablosu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: N tane kesim ve her kesimin hem çıktı üreticisi hem de girdi tüketicisi olduğu varsayımları altında, herhangi bir kesimin sırasına...

Girdi çıktı çözümlemesi nedir ne demek

Girdi çıktı çözümlemesi nedir Girdi çıktı çözümlemesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Matematik ve istatistik çözümlemeler yardımıyla ekonomideki üretici kesimlerin bir yandan kendi aralarındaki mal ve hizmet akımları...

Girdi katsayısı nedir ne demek

Girdi katsayısı nedir Girdi katsayısı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Girdi-çıktı çözümlemesine göre herhangi bir kesimin bir birim çıktı üretmek için herhangi bir diğer kesimden alması gereken girdi miktarını...

Girdirme nedir Girdirme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Girdi : Bir üretimde yararlanılan para, gereç ve iş gücü, çıktı karşıtı Girdirmek : Girme işini yaptırmak. Girdirmeyh : Bir şeyi bir yere sokmak. İngilizce'd...

Girdirmeyh nedir ne demek

Girdirmeyh nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir şeyi bir yere sokmak. Girdirme : Girdirmek işi Girdi : Bir üretimde yararlanılan para, gereç ve iş gücü, çıktı karşıtı. Sokmak : İçine ya da arasına girmesini sağlamak. Bıçak, çakı, iğne vb. b...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim