Goods nedir English: All these goods are heavily taxed. Turkish: Tüm bu mallar ağır biçimde vergilendiriliyor. English: Ali owns a sporting ...

 
 
 

Goods exchange nedir ne demek

Goods exchange nedir : Mal. Emtia. Eşya. Gümrük, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Doyumsuzluk varsayımının geçerli olduğu, diğer bir deyişle daha ...

Goods in bulk nedir ne demek

Goods in bulk nedir English: I buy canned goods in bulk. Turkish: Toptan konserve ürünler alırım. : Ayniyat. Mal mülk. Eşya. İnsan gereksinimlerini ...

Goods in transit nedir ne demek

Goods in transit nedir : Yük. Gümrük sınırından geçirilen her türlü canlı, cansız nesne ve değer. Mal mülk. Ayniyat. İnsan gereksinimlerini doğrudan veya do...

Goods of inferior quality nedir ne demek

Goods of inferior quality nedir : Gümrük sınırından geçirilen her türlü canlı, cansız nesne ve değer. İnsan gereksinimlerini doğrudan veya dolaylı olarak karşılama ö...

Goods on hand nedir ne demek

Goods on hand nedir : Gümrük sınırından geçirilen her türlü canlı, cansız nesne ve değer. İnsan gereksinimlerini doğrudan veya dolaylı olarak karşılama ö...

Goods traffic nedir ne demek

Goods traffic nedir : Gümrük, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Eşya. Yük. Emtia. Ayniyat. Mal mülk. Doyumsuzluk varsayımının geçerli olduğu, diğe...

Declaration for goods in transit nedir ne demek

Declaration for goods in transit nedir : Ticarete sunulacak yemlerde değer belirlemeye esas olan temel besin maddeleri oranlarının ve/veya iddia edilen özelliklerin yazılı ...

Essential goods differentiation nedir ne demek

Essential goods differentiation nedir : Öz. Esas. Asıl. Önemli. Esans türünden. Ana. Temel. Asıl gerekli şey. Başlıca. Ç.gerekli şeyler. Goods : Gümrük sınırından geçirile...

For goods and all nedir ne demek

For goods and all nedir : Şerefine. -dır. Bir takımyıldızın adı. Dair. Nedeniyle. -e göre. Yüzünden. Namına. Olarak. Goods : Yük. İyi mallar. Ayniyat. Meta. ...

Seized goods or property nedir ne demek

Seized goods or property nedir : Haczedilmiş. Zorla alınmış. Haczedilen. Hacizli. El konulmuş. Ele geçirilmiş. Goods : Doyumsuzluk varsayımının geçerli olduğu, diğe...

Sporting goods store nedir ne demek

Sporting goods store nedir English: Ali owns a sporting goods store. Turkish: Ali bir spor ürünleri mağazasına sahip. : Sportmence. Sporla ilgili. Av. Spor...

Abandoned goods nedir ne demek

Abandoned goods nedir : Kullanılmayan. Utanmaz. Terk edilmiş. Coşkun. Arsız. Terkedilmiş. Haylaz. Ahlaksız. Hayasız. Yarıda kesilmiş. Goods : Meta. İnsan g...

Acceptance of goods nedir ne demek

Acceptance of goods nedir : Kabul etme. İcabet. Kabul. Uygun bulunma. Teslim alma. Akseptans. Alma. Üstlenme. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Alınma. ...

All kinds of goods nedir ne demek

All kinds of goods nedir : Bütünüyle. Tamamen. Her. Büsbütün. Her biri. Her şey. Oyunun herhangi bir anında oyuncuların sayı ya da dönem bakımından eşit durum...

Augmented goods nedir ne demek

Augmented goods nedir : Artırılmış. Miktarı çoğaltılmış. Yarım ses aralığı yükseltilmiş (müzik terimi). Çoğaltılmış. Arttırılmış. Goods : Ayniyat. Doyumsuz...

Basic goods nedir ne demek

Basic goods nedir : Temele dayanan. Uzakta bulunan bir bilgisayar dizgesine bağlı bir uç üzerinde konuşmalı düzende kullanım için elverişli, kolay öğre...

Branded goods nedir ne demek

Branded goods nedir : Yalnız başına bırakılmış. Markalaşmış. Markalı. Gözden düşürülmüş. Rezil edilmiş. Marka işaretli. Yalnızlaştırılmış. Markalanmış. İ...

Canned goods nedir ne demek

Canned goods nedir English: I buy canned goods in bulk. Turkish: Toptan konserve ürünler alırım. : Sarhoş. Konserve. Konserve edilmiş. Önceden söyl...

Cartage goods nedir ne demek

Cartage goods nedir : Yükleme ücreti. Taşıma ücreti. Navlun. Arabaya yükletme. Sevk ücreti. Taşıma vergini. Araba ile taşıma. Nakliye. Nakliye parası. Na...

Goods account nedir ne demek

Goods account nedir : Ürün. Mal mülk. İnsan gereksinimlerini doğrudan veya dolaylı olarak karşılama özelliğine sahip her türlü nesne. geniş anlamda, insa...

Goods declaration inwards nedir ne demek

Goods declaration inwards nedir : Yük. Ürün. Mal. Yapılan ya da üretilen, topraktan, sudan çıkartılan her türlü özdek. satılabilen bir yerden başka bir yere gönderil...

Goods for next years need nedir ne demek

Goods for next years need nedir : Gümrük, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Mal mülk. Yük. İnsan gereksinimlerini doğrudan veya dolaylı olarak karşılama özell...

Goods in stock nedir ne demek

Goods in stock nedir : İnsan gereksinimlerini doğrudan veya dolaylı olarak karşılama özelliğine sahip her türlü nesne. geniş anlamda, insan gereksinimleri...

Goods market nedir ne demek

Goods market nedir : Gümrük sınırından geçirilen her türlü canlı, cansız nesne ve değer. Gümrük, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Ayniyat. Meta....

Goods of period nedir ne demek

Goods of period nedir : Emtia. Mamul. Mal. Mal mülk. Ayniyat. Doyumsuzluk varsayımının geçerli olduğu, diğer bir deyişle daha çok malın daha azına tercih e...

Goods retailing nedir ne demek

Goods retailing nedir : Doyumsuzluk varsayımının geçerli olduğu, diğer bir deyişle daha çok malın daha azına tercih edildiği mallar. Yük. Gümrük, iktisat, ...

Goods train nedir ne demek

Goods train nedir : Ürün. Mal mülk. Gümrük sınırından geçirilen her türlü canlı, cansız nesne ve değer. Yapılan ya da üretilen, topraktan, sudan çıkart...

Electrical goods store nedir ne demek

Electrical goods store nedir : Elektriğe ait. Çıngı. Elektriksel. Elektro. Çıngılık. Çıngıyla ilgili. Elektrik. Elektrikle ilgili. Elektrikli. Goods : Yük. Yapıla...

Fast goods train nedir ne demek

Fast goods train nedir : Geriye sarmanın hızlı olanı. Hızlı geriye sarma. Hızlı. Perhiz yapmak. Süratli. Sabit (renk). Rengi atmaz. Sinema, televizyon alanl...

Production of goods to the customs nedir ne demek

Production of goods to the customs nedir : İnsanların, toplumun varlığı ve gelişmesi için gerekli olan nesneleri sağlamak üzere, amaçlı etkinlikleriyle özdeği değiştirmeleri ...

Sporting goods department nedir ne demek

Sporting goods department nedir : Sportif. Spor ile ilgili. Sportmen. Dürüst. Sportmence. Sporla ilgili. Av. Avcılık. Spor. Sporcu. Goods : Yapılan ya da üretilen, t...

Take goods on approval nedir ne demek

Take goods on approval nedir : Kavramak. Alınan taş. Yazmak. Alıcının sürekli olarak bir kez çalıştırılmasıyla elde edilen film parçası. çevirim oyunluğunda, alıc...

Absolute complementary goods nedir ne demek

Absolute complementary goods nedir : Saf, karışım göstermeyen, temiz, absolü. Sonsuz. Saltık. Mükemmel. Mutlak. Saf. Kayıtsız şartsız. Bilgisayar, sosyoloji, veterinerl...

Advance on goods nedir ne demek

Advance on goods nedir : Daha önceki bir tarihe almak. Alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme. İlerlemek. Motorda ateşleme, püskürtme ve kapaç açılm...

Auction goods nedir ne demek

Auction goods nedir : Malın gerçek değeriyle satılmasını sağlamak amacıyla alıcılar arasında arttırma yarışı yapılarak uygulanan satış yöntemi. Müzayedey...

Bale goods nedir ne demek

Bale goods nedir : Kuru ot, saman ve yünlerin makineyle sıkıştırılıp bağlanmış durumu, denk. Denek. Paraşütle atlamak. Balya yapmak. Balya. Kayığın su...

Bonded goods nedir ne demek

Bonded goods nedir : Bağlı. Teminatlı. Antrepolanmış. Gümrüğü ödenmemiş. Depolanmış. Kefaletli. Bağlanmış. Teminat altında. İpotekli. Gümrüklenmiş. Good...

Bulky goods nedir ne demek

Bulky goods nedir : Havaleli. Dökme. Büyük. İri yarı. Hantal. Kocaman. Çok yer kaplayan. Cüsseli. İri cüsseli. Gövdeli. Goods : Yapılan ya da üretilen,...

Capital goods nedir ne demek

Capital goods nedir : Tecimsel bir kuruluşa ilişkin varlıkların tümü. varlıklar toplamından borçlar düşüldükten sonra geriye kalan katkısız varlık. Üreti...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim