Gov nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dedikodu, birini arkasından çekiştirme. Çekiştirme : Çekiştirmek işi Dedikodu : Başkalarını çekiştirmek ve ...

 
 
 

Govak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Başta olan kepek. Gova : Kova. Hasır örmeye yarayan ırmaklarda yetişen ucu dikenli bitki. Çift sürülürken ö...

Govalak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Korkak. Gova : Kova. Hasır örmeye yarayan ırmaklarda yetişen ucu dikenli bitki. Çift sürülürken öndeki öküz...

Govalamak nedir ne demek

Govalamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kovalamak. Defetmek. Kovalamak. Gova : Kova. Hasır örmeye yarayan ırmaklarda yetişen ucu dikenli bitki. Çif...

Govalık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Üzerinde saz yetişen bataklık alan. Gova : Kova. Hasır örmeye yarayan ırmaklarda yetişen ucu dikenli bitki....

Govan sakızı nedir ne demek

Govan sakızı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kökünden sakız yapılan bir bitki. Gova : Kova. Hasır örmeye yarayan ırmaklarda yetişen ucu dikenli bitki. Ç...

Govar nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tarlayı sulamak için açılan arklar. Gova : Kova. Hasır örmeye yarayan ırmaklarda yetişen ucu dikenli bitki....

Govara çekmek nedir ne demek

Govara çekmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yellenmek. Gova : Kova. Hasır örmeye yarayan ırmaklarda yetişen ucu dikenli bitki. Çift sürülürken öndeki ö...

Govcu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dedikoducu, söz götürüp getiren. Govculuk : Dedikoduculuk Dedikoducu : Çok dedikodu yapan, kovcu, gıybetçi,...

Govel nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yeşil, gök (renk). Yeşil : Sarı ile mavinin karışmasından ortaya çıkan, bitki yapraklarının çoğunda görülen...

Goveri nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sebze. Gover : Küçük soğan Sebze : Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, gö...

Goverment monopoly nedir ne demek

Goverment monopoly nedir : Monopol. İnhisar. Tekel. Tekel piyasasında etkinlikte bulunan ve ürettiği malın piyasa fiyatını veya sunum miktarını belirleme gücü...

Governability nedir ne demek

Governability nedir : Tönetilmezlik. Yönetilme veya kontrol edilme için acizlik veya yetersizlik. Yönetemezlik. İdare edilemezlik. Sözcükler, direkt olar...

Governableness nedir ne demek

Governableness nedir : Ayar edilebilir. İdare olunabilir. İdare edilebilir. Ungovernable : Zaptedilemez. Yönetilmez. Frenlenemez. Kontrol edilemez. Zaptol...

Governed nedir English: The leader governed his country for more than 50 years. Turkish: Lider, ülkesini 50 yıldan fazla yönetti. English: The ...

Governess nedir ne demek

Governess nedir : Eğitici kadın. [#Dadı. Mürebbiye. Özel hoca. Mürebbiyeler. Governed : Yönetmek. Hüküm sürmek. Hükmetmek. Düzendeş. Yönetilen. İdare...

Governing nedir ne demek

Governing nedir body : Yönetim kurulu. Yönetim birimi. Governing council : Yönetim kurulu. Başta yönetmen, yönetmen başyardımcısı ve öteki yardımcıla...

Governing council nedir ne demek

Governing council nedir : İdare eden. Yönetim. Ana. Hüküm süren. Yönetme. Yol gösteren. Baş. Hükmeden. İdare edem. Yöneten. Council : Öğreti ve kilise düzeni...

Governing council of university nedir ne demek

Governing council of university nedir : Ana. Yol gösteren. İdare eden. Hükmeden. Yönetim. İdare edem. Yöneten. Hüküm süren. Baş. Yönetme. Council : Kurul. Belediye meclisi...

Government bond nedir ne demek

Government bond nedir : İdare etme. İdare. Yönetme. Yönetim. Rejim. Devlet yönetimi. Siyasal bilgiler. Hüküm. Siyaset bilimi. Devlet. Bond : Kefil olmak. T...

Gov domain nedir ne demek

Gov domain nedir : Amerika birleşik devleti hükümeti'nin şubelerine ve organlarına verilen etki alanı adı (internet). Domain : Alan. Çevre. Etki alanı...

Gova nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kova. Hasır örmeye yarayan ırmaklarda yetişen ucu dikenli bitki. Çift sürülürken öndeki öküzlerin zincirini...

Goval nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kaval. Gova : Kova. Hasır örmeye yarayan ırmaklarda yetişen ucu dikenli bitki. Çift sürülürken öndeki öküzl...

Govalama nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tarafların kızışmasıyla küfürleşme hâlini alan atma türkü. Gova : Kova. Hasır örmeye yarayan ırmaklarda yet...

Govaldak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çorapsız ayakkabı giyme (için). Gova : Kova. Hasır örmeye yarayan ırmaklarda yetişen ucu dikenli bitki. Çif...

Govan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ahlâksız kişi. Boynuzlu anlamında olup küfür olarak kullanılır, kerata. Top top ve uzun boyu olan, çayırlık...

Govanlık nedir ne demek

Govanlık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Saban demirinin eğeye geçtiği yer. Arı kovanlarının konulduğu yer. Gova : Kova. Hasır örmeye yarayan ırmakl...

Govara nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yellenme. Gova : Kova. Hasır örmeye yarayan ırmaklarda yetişen ucu dikenli bitki. Çift sürülürken öndeki ök...

Govat nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kuvvet. Gova : Kova. Hasır örmeye yarayan ırmaklarda yetişen ucu dikenli bitki. Çift sürülürken öndeki öküz...

Govculuk nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dedikoduculuk. Govcu : Dedikoducu, söz götürüp getiren Dedikoduculuk : Dedikoducu olma durumu, kovculuk, gı...

Gover nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Küçük soğan. Goveri : Sebze Govermek : Salıvermek, bırakmak, koyvermek. Vurma ya da çarpma sonunda vücudun ...

Govermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Salıvermek, bırakmak, koyvermek. Vurma ya da çarpma sonunda vücudun herhangi bir yeri morarmak, çürümek. Go...

Govern nedir English: To govern a country is not an easy job. Turkish: Bir ülkeyi yönetmek kolay bir iş değildir. English: I think people sho...

Governable nedir ne demek

Governable nedir : Yönetilebilir olma niteliği. İdare edilebilirlik. Ungovernable : Asi. Zaptolunamaz. Yönetilemez. Başa çıkılmaz. Yönetilmez. Önüne g...

Governance nedir ne demek

Governance nedir : Düzenlenebilme olanağı. Yönetilebilirlik. Hükmedebilirlik. Kontrol edilebilme olanağı. Yönetilebilme olanağı. Governable : İdare ed...

Governer nedir brake governer : Havalı durduraç dizgelerinde ön ve arka tekerleklerde durduraç etkinliğini ayarlayan aygıt. Havalı durduraç düzenley...

Governesses nedir ne demek

Governesses nedir : Mürebbiye. Governed : Frenlemek. Düzendeş. Almak (dilbilgisi terimi). Hüküm sürmek. Yönetilen. İdare edilen. Hükmetmek. Yönetmek. Z...

Governing body nedir ne demek

Governing body nedir : Hükmeden. Baş. Yol gösteren. İdare eden. İdare edem. Yönetme. Yönetim. Ana. Yöneten. Hüküm süren. Body : Madde. Yığın. Hacim. Vücut...

Governing council of faculty nedir ne demek

Governing council of faculty nedir : Ana. Baş. Yöneten. İdare edem. Hükmeden. Hüküm süren. Yol gösteren. Yönetim. Yönetme. İdare eden. Council : Öğreti ve kilise düzeni...

Government nedir ne demek

Government nedir English: As a measure to prevent another period of inflation, our government has jacked up interest rates. Turkish: Enflasyonun ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim