Gram nedir Gram; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Kimya'daki anlamı: Spektrogramda olduğu gibi, mekanik bir kaydı belirten son ek. Matematik terimi olarak kelime anlamı: 1850-191 Jorden Pedersen Gram, Danimarka matematikçisi. Ç...

 
 
 

Gram boyaları nedir ne demek

Gram boyaları nedir Gram boyaları; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: 100 mL suda 15 mL anilin, 7 mL doymuş metil viyole alkol çözeltisi, 10 mL mutlak alkol karışımının çözülmesiyle hazırlanan ve bakteriyolojide ...

Gram boyası nedir ne demek

Gram boyası nedir Gram boyası; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Bakterileri ayırmak için kullanılan boya. Bu boya ile boyanan bakterilere gram (+), boyanmayanalara ise gram (-) bakteriler denir. Boya : Renk...

Gram charlier series type a nedir ne demek

Gram charlier series type a nedir : Bir tür fasulye. Gram. Ağram. Nohut. Series : Türküm. Dizi. Seri. Dizi film. Yerbilimin zaman birimlerine ilişkin bir dönem süresince oluşmuş katmanlar. Grup. Zincir. Konu, tutum, deyiş yönünden birbirine bağlı olan; ayn...

Gram equivalent nedir ne demek

Gram equivalent nedir : Ağram. Gram. Nohut. Bir tür fasulye. Equivalent : Tekabül. Eşdeğer ağırlık. Denk. Karşılığı. Muadil. Bilgisayar, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Bir gram hidrojenin yerini alabilecek ya da onunla birleşebilecek öğen...

Gram kalori nedir ne demek

Gram kalori nedir Gram kalori; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kalori. Kalor : Sıcaklık Gram : Kilogramın binde biri değerindeki ağırlık ölçüsü birimi. Kalori : Normal atmosfer basıncında, ısınma ...

Gram molecule nedir ne demek

Gram molecule nedir : Ağram. Nohut. Gram. Bir tür fasulye. Molecule : Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Küçük parçacık. Molekül. Kimyasal bağlarıyla bir arada tutulan bir grup atom. Tozan. Özdecik. Zerre. Öğe ya da bileşikleri oluşturan ve...

Gram negatif nedir ne demek

Gram negatif nedir Gram negatif; Veteriner, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gram boyasıyla boyamada alkolle renksizleşen veya boyasını kaybeden. Kimya'da terim anlamı: Gram boyası ile boyanamayan ba...

Gram positive nedir ne demek

Gram positive nedir : Bir tür fasulye. Ağram. Nohut. Gram. Positive : Kati şey. Bir imleme anlaşmasında eksi doğrultunun tersine yönelmiş sayılan doğrultu, yalnız iki eşlemi bulunan nesnelerden birine verilen im: artı yük gibi. sayıların sıfı...

Gram atom nedir ne demek

Gram atom nedir Gram atom; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Atom gram ,eski bir terim olup, bugün kullanılmamaktadır. Gram cinsinden bir elementin atom kütlesi. Oksijenin gram atom kütlesi 15,994 gramdır. A...

Gram atomic weight nedir ne demek

Gram atomic weight nedir : Nohut. Gram. Bir tür fasulye. Ağram. Atomic : Atom. Çok küçük. Atomsal. Atomla ilgili. Atomik. Atomal. [#Weight : Tartma. Önem. Değer. Tartı. Çatıyı gergin tutmada kullanılan ağırlık. sahnede bir şeyi gergin tutmak için ...

Gram boyama nedir ne demek

Gram boyama nedir Gram boyama; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hans Gram tarafından geliştirilen, bakterilerin hücre duvarlarındaki kimyasal farklılığa bağlı olarak mikroorganizmaların kristal vio...

Gram calorie nedir ne demek

Gram calorie nedir : Nohut. Ağram. Bir tür fasulye. Gram. Calorie : Bir kilogram suyun sıcaklığını bir derece artırmak için gerekli ısı miktarı; bir büyük kalori ya da kilokalori, bin küçük kaloriye eşit ısı. Biyoloji, fizik alanlarında kull...

Gram değişken nedir ne demek

Gram değişken nedir Gram değişken; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kimi bakterilerde kültürün yaşına göre Gram boyanma özelliğinde değişme görülmesi. Değiş : Değme işi. Değişim Değişke : Varyant. Her...

Gram iyot çözeltisi nedir ne demek

Gram iyot çözeltisi nedir Gram iyot çözeltisi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: 1 kısım iyot ve 2 kısım potasyum iyodürün 200 kısım sudaki çözeltisinden ibaret bir mikroskobik boya. Çözelti : Çözünme sonucu ortaya çık...

Gram molecular weight nedir ne demek

Gram molecular weight nedir : Ağram. Gram. Bir tür fasulye. Nohut. Molecular : Moleküllü. Moleküle ait. Moleküle ilişkin. Moleküler. Molekülsel. Özdeciksel. [#Weight : Tartı. Bir cisme yer'in ya da başka bir gökcisminin uyguladığı çekim kuvveti. Sıkı...

Gram moleküler ağırlık nedir ne demek

Gram moleküler ağırlık nedir Gram moleküler ağırlık; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir molekülün ağırlığı. Bir bileşiğin gramındaki ağırlık sayısal olarak o bileşiğin moleküler ağırlığına eşittir. Mole : B...

Gram negative nedir ne demek

Gram negative nedir : Gram. Bir tür fasulye. Ağram. Nohut. Negative : Negatif görüntü elde etmek için alıcıda kullanılan boş film. bu yolda kullanılmış fakat henüz işlemelikte işlenmemiş dolu film. işlemelikte işlenerek üzerinde negatif görün...

Gram pozitif nedir ne demek

Gram pozitif nedir Gram pozitif; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gram boyasıyla boyamada alkolle renksizleştirmeye dirençli, boyayı muhafaza eden. Teknik terim anlamı: Gram metoduyla boyandığı zaman...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim