Guile nedir English: She beguiled me of my money. Turkish: O, paramla aklımı çeldi. English: She was beguiled by his sweet words. Turkish: Onun tatlı sözleriyle kandırıldı. : Hilekar. Açıkgöz. Hileci. Kurnaz. Üçkağıtçı. Dala...

 
 
 

Guileless nedir ne demek

Guileless nedir : Samimiyetle. Saf bir şekilde. Masum bir şekilde. Dürüst bir şekilde. Dürüstçe. Guilelessness : Hilesiz. Samimilik. [#İçtenlik. Dürüstlük. Saflık. Günahsız olma. : Kurnazlık. Üçkağıtçılık. Açıkgözlük. Hilekarlık. Hinlik. ...

Guilelessness nedir ne demek

Guilelessness nedir : Art niyetsiz. Doğru. Riyasız. Dürüst. Saf. Samimi. Hilesiz. Sadedil. Guilelessly : Dürüst bir şekilde. Masum bir şekilde. Saf bir şekilde. [#Samimiyetle. Dürüstçe. Sözcükler, direkt olarak Guilelessness ile ilgili eş anl...

Guiles nedir : Ayartmak. Hoşça geçirmek. Aklını çelmek. Nasıl geçtiğini anlamamak. Kandırmak. Çekmek. Büyülemek. Eğlendirmek. Aldatmak. Saptırmak. Guile : Hinlik. [#Hilekarlık. Açıkgözlük. Hile. Kurnazlık. Üçkağıtçılık. : Açıkgöz. Hile...

Guileful nedir : Hilecilik. Hilekarlık. Sahtekarlık. [#Dolandırıcılık. Kurnazlık. Hainlik. Guile : Hile. Üçkağıtçılık. Hinlik. Hilekarlık. Kurnazlık. Açıkgözlük. : Riyasız. Dürüst. Art niyetsiz. Hilesiz. Saf. Samimi. Doğru. Sadedil. Guil...

Guilefulness nedir ne demek

Guilefulness nedir : Kurnaz. Hileci. Hain. Dalavereci. Açıkgöz. Üçkağıtçı. Hilekar. Sözcükler, direkt olarak Guilefulness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. [#Perfidiousness : Kalleş...

Guilelessly nedir ne demek

Guilelessly nedir : Riyasız. Hilesiz. Sadedil. Saf. Art niyetsiz. Samimi. [#Doğru. Dürüst. Guilelessness : Samimilik. Günahsız olma. Saflık. Dürüstlük. İçtenlik. Hilesiz. Sözcükler, direkt olarak Guilelessly ile ilgili eş anlamlı kelimeler ...

Guiler nedir : Kandıran. Aldatan. İkna eden. Baştan çıkaran. Ayartan. Cezp eden. Beguilers : Aldatan. Baştan çıkaran. İkna eden. Cezp eden. Ayartan. Kandıran. [#Guile : Kurnazlık. Açıkgözlük. Üçkağıtçılık. Hile. Hilekarlık. Hinlik. Gui...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim