Gut nedir Gut; bir tıp terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Yerel Türkçe anlamı: Erken olgunlaşan sık taneli üzüm. Veterinerlik alanındaki anlamları: Damla hastalığı. İngilizce'de Gut ne demek? Gut ingilizcesi nedir?: g...

 
 
 

Gutan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Pulluk. Pulluk : Toprağı sürmek için kullanılan tarım aracı Pullu : Üzerine pul yapıştırılmış. Pulu olan. Üzerine pul işlenmiş. İngilizce'de Gustus ne demek ? : gustus ...

Gute koyunu nedir ne demek

Gute koyunu nedir Gute koyunu; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kuzey Avrupa kısa kuyruklu koyun sınıfında yer alan, İsveç’te bulunan, koçlarda boynuzun dip kısmında üçgen, dişilerde ise oval form ...

Guti nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kutu. Jose Maria Gutiérrez Hernández veya kısaca Guti (d. 31 Ekim 1976, Torrejón de Ardoz), orta saha mevkiinde görev yapan İspanyol futbolcu. Futbolu bırakmıştır. Madrid doğumlu olan Guti futbola...

Gutless nedir : Cesaret eksikliği. Ödleklik. Korkaklık. Çekingenlik. Gutlike : Bağırsaklara benzer. Bağırsak gibi. Bağırsağa benzeyen. Bağırsak benzeri. [#Gut edema : Ödem hastalığı. bağırsak duvarında biçimlenen ödem. Bağırsak ödemi. R...

Gutlike nedir : Gönülsüz. Korkak. İsteksiz. Çekingen. Yüreksiz. Gutlessness : Cesaret eksikliği. Çekingenlik. Ödleklik. Korkaklık. [#Gut edema : Bağırsak ödemi. Ödem hastalığı. bağırsak duvarında biçimlenen ödem. Red gut syndrome : Kırm...

Gutmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çukur, oyuk yer. Gütmek. Gütmek, otlatmak. Otlatmak : Hayvanı veya sürüyü otlayabileceği bir yere götürmek, otlamaya bırakmak, otlamasını sağlamak Otlatma : Otlatmak işi. Gütmek : Hayvan veya hayv...

Gutmu ğumaş nedir ne demek

Gutmu ğumaş nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arapça kökenli kutni: İpekli kumaş. Gutmu : Çeşitli renklerde işlenmiş elbiselik kumaş Kökenli : Asıllı. Belli bir kaynaktan çıkmış olan, bir kaynağa dayanan. İpekli : İpekten yapılmış veya içinde...

Gutnu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Pamuk ile ipek karıştırılarak dokunan kalın bir tür kumaş türü, kutnu. Teknik terim anlamı: [bkz: gutni]. Karıştır : Karıştırmak Karış : Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran eld...

Gut edema nedir ne demek

Gut edema nedir : Geçit. İçini çıkarmak. Kiriş. Boğaz. Şerit. Misina. Temizlemek. Bağırsaklarını çıkarmak. İçini temizlemek. İçini tahrip etmek. Edema : Ödem. Deri altı dokularında aşırı sıvı toplanması, şişlik. Su toplanması. Hücreler ar...

Gutalmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kurtulmak. Kurtulmak : Tehlikeli veya kötü bir durumu atlatmak. Bağını koparıp kaçmak. İstenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanılmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşmak. Doğurmak. Bir şey...

Gutarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kurtarmak. Kurtarmak : Bir canlıyı bir felaketten, tehlikeden veya zor durumdan uzaklaştırmak. Birinin cezalandırılmasına engel olmak. Uzaklaştırmak. Kurtulmasını sağlamak. Kazandırmak, yeniden el...

Gute sheep nedir ne demek

Gute sheep nedir : Koyun gibi tip. Geviş getirenlerin ovinae alt familyası içinde yer alan, eti, sütü, yapağısı ve derisi için yetiştirilen evcil hayvan. Koyun. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Ezik kimse. Davar. Evcil koyun....

Gutl ossun nedir ne demek

Gutl ossun nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kutlu olsun. Ossun : Olsun Kutlu : Uğurlu. İngilizce'de Gute koyunu ne demek ? : gute sheep ...

Gutlessness nedir ne demek

Gutlessness nedir : Korkak. Gönülsüz. İsteksiz. Yüreksiz. Çekingen. Sözcükler, direkt olarak Gutlessness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. [#Inhibition : Utangaçlık. Tutma. Engelle...

Gutlu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kutlu. Kutlu : Uğurlu İngilizce'de Gute koyunu ne demek ? : gute sheep ...

Gutmu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çeşitli renklerde işlenmiş elbiselik kumaş. Gutmu ğumaş : Arapça kökenli kutni: İpekli kumaş Elbiselik : Giysilik. Elbiseli : Giysili. Çeşitli : Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi. Elbise : Giysi. ...

Gutni nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İpek kumaş. Teknik terim anlamı: Bir tür kadın kumaşı. (Gücüllü Yalvaç Isparta). Isparta : Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri Yalvaç : Peygamber. Isparta iline bağlı ilçelerd...

Guts nedir English: No one seems to have the guts to do that anymore. Turkish: Artık hiç kimsenin onu yapmak için cesareti var gibi görünmüyor. English: People often spill their guts to bartenders. Turkish: İnsanlar genelli...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim