Hücre nedir Hücre; anatomi, biyoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Hücre" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Köy evlerinde ocakların yanında bulunan, çay bardaklarını, kahve fin...

 
 
 

Hücre aracılı bağışıklık nedir ne demek

Hücre aracılı bağışıklık nedir Hücre aracılı bağışıklık; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hücresel bağışıklık. Bağı : Büyü. Hayvanların ayağının altında, zorlamadan ileri gelen şiş, ur Aracı : Ara bulucu. Üreti...

Hücre bilimi nedir ne demek

Hücre bilimi nedir Biyoloji'deki anlamı: (Yun. kytos: hücre; logos: bilim) Hücrenin yapı, görev, çoğalma gibi özelliklerini inceleyen biyolojinin bir dalı. Sitoloji, hücre biyolojisi. Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Hücrenin yapı, göre...

Hücre biyolojisi nedir ne demek

Hücre biyolojisi nedir Hücre biyolojisi; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: hücre bilimi]. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hücre bilimi. Biyo : [bkz: böğez]. [bkz: biyol]. Bir kere. Bu defa, bu se...

Hücre çeperi nedir ne demek

Hücre çeperi nedir Hücre çeperi; bir biyoloji terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Fransızca'da Hücre çeperi ne demek?: paroi cellulaire Hücre duvarı, (hücre çeperi) bitki, mantar ve prokaryot hücrelerde hücrelerinde görülen bir yapıdır. Hücre z...

Hücre dışı nedir ne demek

Hücre dışı nedir Hücre dışı; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Hücre zarının dışında. Ekstrasellüler. Zooloji'deki anlamı: [bkz: göze-dışı]. Hücre : İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdek...

Hücre dışı sıvı nedir ne demek

Hücre dışı sıvı nedir Hücre dışı sıvı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hücreler arası sıvı ve plazmadan oluşan, hücre dışındaki sıvı, ekstrasellüler sıvı. Hücre dışı : Hücre zarının dışında. Ekstrasel...

Hücre duvarı nedir ne demek

Hücre duvarı nedir Hücre duvarı; bir biyoloji terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Bakteri, mantar ve bitki hücrelerinde plazma zarının üzerinde yer alan yapı. Gram pozitif bakterilerde kalın bir peptidoglikan ve periplazmadan, gram negatif bakt...

Hücre erimesi nedir ne demek

Hücre erimesi nedir Hücre erimesi; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Hücre zarının parçalanması ile hücre içeriğinin açığa çıkması. Erim : Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil. Muştu Erime : Erimek işi. Hücre ...

Hücre ağzı nedir ne demek

Hücre ağzı nedir Hücre ağzı; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Bazı bir hücrelilerde besinin alındığı ve hücre yutağına açılan açıklık. Sitostom. Zooloji'deki anlamı: [bkz: göze ağzı]. Hücre : İ...

Hücre anüsü nedir ne demek

Hücre anüsü nedir Hücre anüsü; Biyoloji, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Bazı bir hücrelilerde besin artıklarının hücreden atıldığı açıklık. Sitopig. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kimi tek hüc...

Hücre bağlantıları nedir ne demek

Hücre bağlantıları nedir Hücre bağlantıları; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bağlayıcı kompleksler. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla ...

Hücre bilimsel nedir ne demek

Hücre bilimsel nedir Hücre bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Hücre : Küçük oda. Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk. Tutukluların veya hü...

Hücre bölünmesi nedir ne demek

Hücre bölünmesi nedir Hücre bölünmesi; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: mitoz, mayoz]. Zooloji'deki anlamı: [bkz: göze bölünmesi]. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işaretlerinin oku...

Hücre devri nedir ne demek

Hücre devri nedir Hücre devri; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Birbirini izleyen iki mitoz bölünme (M safhası) arasında geçen süre. Hücre siklusu. Hücre : İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten ol...

Hücre dışı dondurma nedir ne demek

Hücre dışı dondurma nedir Teknik terim anlamı: Dondurma işlemi sırasında donma hızı yüksek olmadığı için hücre içi suyunun hücre dışına çıkarak buz kristallerinin hücre dışında oluşması. Hücre dışı : Hücre zarının dışında. Ekstrasellüler. [bkz: göz...

Hücre dışı sindirim nedir ne demek

Hücre dışı sindirim nedir Hücre dışı sindirim; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Süngerler dışta kalmak üzere bütün çok hücreli hayvanlarda olduğu gibi sindirim olayının hücre dışında, mide ya da sindirim kanallarınd...

Hücre eksudasyonu nedir ne demek

Hücre eksudasyonu nedir Hücre eksudasyonu; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Akut yangıda endotelyal tabakada bir bozukluk oluşmasını takiben, damar içindeki nötrofillerin damar dışına çıkması, lökodiyape...

Hücre eşitsizliği nedir ne demek

Hücre eşitsizliği nedir Hücre eşitsizliği; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kandaki alyuvarların büyüklükleri bakımından aşırı derecede değişikliğin olması, anizositozis. Eşit : Yapı, değer, boyut, niceli...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim