Habela nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Böyle; bu tarafa; bunun gibi. Habe : Boş. Mide. Heybe. Kırmızı renkli, iki gözlü, omuza atılarak kullanılan yün torba, heybe. (Argo) Karagöz ustalarının ekmek için kullandıkları sözcük. Karagöz us...

Habendum nedir : Habena. Dizgin, şerit. Habenula : Habenula. Küçük dizgin. [#Habenular ganglion : Epitalamusun arka bölgesinde, iki yanda sinir hücrelerinden oluşmuş gangliyon. Habenüler gangliyon. Methabenzthiazuron : Metabenztiyazuron....

Habenneka nedir ne demek

Habenneka nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Aptal. Habe : Boş. Mide. Heybe. Kırmızı renkli, iki gözlü, omuza atılarak kullanılan yün torba, heybe. (Argo) Karagöz ustalarının ekmek için kullandıkları sözcük. Karagöz ustalarının "ekmek" e ver...

Habenular ganglion nedir ne demek

Habenular ganglion nedir : Yoğun sinir hücreleri yığını (anatomi terimi). Merkezi sinir sistemi dışında yerleşen sinir hücresi gövdeleri topluluğuna verilen genel ad. düğüm veya düğüm benzeri bir kitle. Boğum. Ganglion. Sinir düğümü. Lenf bezi. Me...

Haber nedir Haber; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Haber" ile ilgili cümleler Kimya'daki anlamı: (1868-1934) Kendi adı ile anılan katalitik süreç ile azot ve hidrojenden amonyak sentezleyerek 1918 yılında Nobel ödülü kazanan Alma...

Haber bilmek nedir ne demek

Haber bilmek nedir Teknik terim anlamı: Haber almak, bilgi edinmek. Habe : Boş. Mide. Heybe. Kırmızı renkli, iki gözlü, omuza atılarak kullanılan yün torba, heybe. (Argo) Karagöz ustalarının ekmek için kullandıkları sözcük. Karagöz ustaların...

Haber bölümü nedir ne demek

Haber bölümü nedir Haber bölümü; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Haber işliğinin, haber izlencesi metnini hazırlamakla görevli bölümü. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işare...

Haber bürosu nedir ne demek

Haber bürosu nedir Haber : Bilgi. Yüklem. Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık. İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi. Büro : Danışma ve yazı işlerinin yürütüldüğü iş yeri. Çalışma odası, yazıhane. Yazı masası. Bölüm, şu...

Habeas corpus nedir ne demek

Habeas corpus nedir : Organın esas kısmı. Mecmua. Ana sermaye. Sermaye. Külliyat. Yazarın tüm eserlerini içeren dizi. Yapı. Gövde, cisim, vücut, diyafiz. Ana para. Habeas corpus act : Haksız yakalamayı yasaklayan kanun. Haksız yakalama ya da ...

Habeas corpus act nedir ne demek

Habeas corpus act nedir : Ana sermaye. Külliyat. Gövde, cisim, vücut, diyafiz. Ana kısım. Sermaye. Yazarın tüm eserlerini içeren dizi. Mecmua. Organın esas kısmı. Kapital. Kitaplık. Act : Oyuncunun gerekli ses uygulayımı ve gövde hareketleri ile ...

Habena nedir Habena; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dizgin, şerit. Habe : Boş. Mide. Heybe. Kırmızı renkli, iki gözlü, omuza atılarak kullanılan yün torba, heybe. (Argo) Karagöz ...

Habene nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Testi. Habe : Boş. Mide. Heybe. Kırmızı renkli, iki gözlü, omuza atılarak kullanılan yün torba, heybe. (Argo) Karagöz ustalarının ekmek için kullandıkları sözcük. Karagöz ustalarının "ekmek" e ver...

Habenula nedir Habenula; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Küçük dizgin. Habe : Boş. Mide. Heybe. Kırmızı renkli, iki gözlü, omuza atılarak kullanılan yün torba, heybe. (Argo) Karagöz...

Habenüler gangliyon nedir ne demek

Habenüler gangliyon nedir Habenüler gangliyon; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Epitalamusun arka bölgesinde, iki yanda sinir hücrelerinden oluşmuş gangliyon. Habe : Boş. Mide. Heybe. Kırmızı renkli, iki gözlü, omu...

Haber ajansı nedir ne demek

Haber ajansı nedir Haber : Bilgi. Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık. İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi. Yüklem. Ajan : Bir kimsenin, bir ortaklığın veya bir devletin bazı işlerini yapan kimse, temsilci. Casus. Yur...

Haber borusu nedir ne demek

Haber borusu nedir Haber borusu; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Suyun genleşme deposuna kadar dolduğunu haber veren boru. Habe : Boş. Mide. Heybe. Kırmızı renkli, iki gözlü, omuza atılarak kullanılan yün tor...

Haber bülteni nedir ne demek

Haber bülteni nedir Haber : İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi. Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık. Bilgi. Yüklem. Bülten : Dergi. Özel veya resmî kurum, kuruluş veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili ola...

Haber düdüğü nedir ne demek

Haber düdüğü nedir Haber düdüğü; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Buhar basıncının çokluğunu haber veren düdük. Düdü : Kuzu. Kazmanın sap takılan deliği. Çam kozalağı. Sivrilik, kabarıklık. Kılıbık. Kuş gagası...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim