Haber nedir Haber; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Haber" ile ilgili cümleler Kimya'daki anlamı: (1868-1934) Kendi adı ile anılan katalitik süreç ile azot ve hidrojenden amonyak sentezleyerek 1918 yılında Nobel ödülü kazanan Alma...

 
 
 

Haber borusu nedir ne demek

Haber borusu nedir Haber borusu; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Suyun genleşme deposuna kadar dolduğunu haber veren boru. Habe : Boş. Mide. Heybe. Kırmızı renkli, iki gözlü, omuza atılarak kullanılan yün tor...

Haber bülteni nedir ne demek

Haber bülteni nedir Haber : İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi. Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık. Bilgi. Yüklem. Bülten : Dergi. Özel veya resmî kurum, kuruluş veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili ola...

Haber düdüğü nedir ne demek

Haber düdüğü nedir Haber düdüğü; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Buhar basıncının çokluğunu haber veren düdük. Düdü : Kuzu. Kazmanın sap takılan deliği. Çam kozalağı. Sivrilik, kabarıklık. Kılıbık. Kuş gagası...

Haber filmi sineması nedir ne demek

Haber filmi sineması nedir Haber filmi sineması; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yalnız haber filmleri gösteren sinema salonu. Habe : Boş. Mide. Heybe. Kırmızı renkli, iki gözlü, omuza atılarak ku...

Haber izlencesi nedir ne demek

Haber izlencesi nedir Haber izlencesi; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Günün haberlerini söz ve görüntüyle yansıtan izlence. Habe : Boş. Mide. Heybe. Kırmızı renkli, iki gözlü, omuza atıla...

Haber kipi nedir ne demek

Haber kipi nedir Haber kipi; bir dil bilgisi terimidir. Haber kipi veya bildirme kipi, Türkçede fiillerin zaman eklerinden birini taşıyan, yani zaman anlamı taşıyan hallerinden her biri. Türkçede beş haber kipi vardır. Haber : Yüklem. İlet...

Haber stüdyosu nedir ne demek

Haber stüdyosu nedir Haber : İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi. Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık. Bilgi. Yüklem. Stüdyo : Bir odalı daire. Fotoğrafçının çalıştığı oda, alan, fotoğrafçı işliği. Sinema, televizyon ve...

Haberci nedir "Haberci" ile ilgili cümle Tiyatro'daki terim anlamı: Haber : Bilgi. İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi. Yüklem. Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık. Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeye...

Haber ajansı nedir ne demek

Haber ajansı nedir Haber : Bilgi. Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık. İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi. Yüklem. Ajan : Bir kimsenin, bir ortaklığın veya bir devletin bazı işlerini yapan kimse, temsilci. Casus. Yur...

Haber bilmek nedir ne demek

Haber bilmek nedir Teknik terim anlamı: Haber almak, bilgi edinmek. Habe : Boş. Mide. Heybe. Kırmızı renkli, iki gözlü, omuza atılarak kullanılan yün torba, heybe. (Argo) Karagöz ustalarının ekmek için kullandıkları sözcük. Karagöz ustaların...

Haber bölümü nedir ne demek

Haber bölümü nedir Haber bölümü; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Haber işliğinin, haber izlencesi metnini hazırlamakla görevli bölümü. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işare...

Haber bürosu nedir ne demek

Haber bürosu nedir Haber : Bilgi. Yüklem. Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık. İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi. Büro : Danışma ve yazı işlerinin yürütüldüğü iş yeri. Çalışma odası, yazıhane. Yazı masası. Bölüm, şu...

Haber filmi nedir ne demek

Haber filmi nedir Haber filmi; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Haber özelliği gösteren günlük önemli olayları ortaya çıktıkları anda saptayan, belirli aralıklarla piyasaya sürülen, sinema...

Haber işliği nedir ne demek

Haber işliği nedir Haber işliği; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Haberlerin hazırlanması ve yayınlanlanmasıyla görevli işlik bölümü. Habe : Boş. Mide. Heybe. Kırmızı renkli, iki gözlü,...

Haber kaynağı nedir ne demek

Haber kaynağı nedir "Haber kaynağı" ile ilgili cümle örnekleri Haber : Yüklem. Bilgi. Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık. İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi. Değer : Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, ...

Haber merkezi nedir ne demek

Haber merkezi nedir Haber : Yüklem. Bilgi. Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık. İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi. Merkez : Belirli bir yerin ortası. Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri. Bir kapalı eğrinin veya ...

Haberalma yeri nedir ne demek

Haberalma yeri nedir Haberalma yeri; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Edinilmesi gerekli görülen herhangi bir bilgi için başvurulacak öğrenim yeri. Habe : Boş. Mide. Heybe. Kırmızı renkli, iki gözlü, omuza atılara...

Haberci rna nedir ne demek

Haberci rna nedir Haberci rna; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Mesajcı RNA. Teknik terim anlamı: Özgül proteinlerin sentezi için DNA’dan bilgiyi alan ve ribozomlara taşıyan tek sarmallı nükleik as...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim