Hakkı nedir Hakkı; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Hakkı isminin anlamı, Hakkı ne demek: Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili. Hakkı ismi; Arapça kökenli olup bir Erkek ismidir. allah hakkı için : ant içmek veya ant vermek için...

 
 
 

Hakkıhıyar nedir ne demek

Hakkıhıyar nedir Hakkıhıyar; bir hukuk terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Seçme : Seçkin, seçilmiş. Seçmek işi, intihap, seleksiyon. Seçme hakkı : Bir sözleşme ile belirlenen ödeme biçimi yerine bir diğerini koyabilme yetkisi, ...

Hakkıldamak nedir ne demek

Hakkıldamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kahkahayla gülmek. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili. Kahkaha : Yüksek sesle gülme. Gülmek : İnsan, hoşuna veya tuhafına giden olaylar, durumlar karşısında, genel...

Hakkın düşmesi nedir ne demek

Hakkın düşmesi nedir Hakkın düşmesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yasalarda yazılı koşullara uyulmaması sonunda hakkın ortadan kalkması. Bir tecim belgitinin ilgilisine belirli süresi içinde bir uyarı yapılma...

Hakkın kötüye kullanılması nedir ne demek

Hakkın kötüye kullanılması nedir Hakkın kötüye kullanılması; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: hakkın sû-i isti'mâli. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili. Kötü : İstenilen, beğenile...

Hakkına komak nedir ne demek

Hakkına komak nedir Teknik terim anlamı: Hakkından gelmek, lâyık olduğu dersi vermek. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili. Komak : Durdurmak, kaçırmamak. Delik. Koyuvermek, bırakmak: Aman kardeşim şunu koma kaç...

Hakkından çıkmak nedir ne demek

Hakkından çıkmak nedir Teknik terim anlamı: Hakkından gelmek. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili. Çıkma : Çıkmak işi. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak. Çıkmış. Desteklemek amacıyla ...

Hakkısükut nedir ne demek

Hakkısükut nedir Hakkısükut; bir hukuk terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Sus payı : Susması, karşı gelmemesi veya bildiği bir sırrı yaymaması için birine verilen para vb. şey, susmalık, hakkısükût, sükût hakkı. Sus : Süsleme v...

Hakkı tümleyen biçimsel yönetim işlemi nedir ne demek

Hakkı tümleyen biçimsel yönetim işlemi nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgesi almak için, başvurmadan sonra yapılan işlem. Biçi : Erkek çocuk Hakk : Hak. Hak, hisse. Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım. Tümleyen : E evren...

Hakkıbeyli nedir ne demek

Hakkıbeyli nedir Hakkıbeyli; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Adana ili, Yüreğir ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukl...

Hakkıhuzur nedir ne demek

Hakkıhuzur nedir Hakkıhuzur; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Huzur : Ön, yan, kat, makam, yamaç. Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık, erinç. Bir yerde bulunma. Padişah katı. Huzur hakkı : Belli bir konuyu görüşmek için topl...

Hakkımüktesep nedir ne demek

Hakkımüktesep nedir Hakkımüktesep; bir hukuk terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Kazan : Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap. Ankara iline bağlı ilçelerden biri. Buhar makinelerinde, kalori...

Hakkın iyesine dönmesi nedir ne demek

Hakkın iyesine dönmesi nedir Teknik terim anlamı: Akçalı hakkın, amacın ortadan kalkması ya da sürenin bitimi ile iye tarafından kullanılabilir duruma gelmesi. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili. Dönme : Dönmek işi. Bi...

Hakkın yokluğu nedir ne demek

Hakkın yokluğu nedir Teknik terim anlamı: Çeşitli nedenlerle hakkın ortadan kalkması. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili. Yoklu : Yoksul. Fakir, mühtaç, yoksul. Ortadan kalkma : Zevâl (bk. sona erme). Çeşitli :...

Hakkında nedir ne demek

Hakkında nedir Hakkında; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Hakkında" ile ilgili cümle örnekleri Hakkından gelmek : Yenmek, öç almak veya cezasını vermek. zor bir işi başarı ile sona erdirmek. Dinsizin hakkından iman...

Hakkırdamak nedir ne demek

Hakkırdamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kahkahayla gülmek. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili. Kahkaha : Yüksek sesle gülme. Gülmek : İnsan, hoşuna veya tuhafına giden olaylar, durumlar karşısında, genel...

Hakkıyla nedir ne demek

Hakkıyla nedir Hakkıyla; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Hakkıyla" ile ilgili cümle örnekleri Bileğinin hakkıyla : Kendi gücü ve kendi çalışması ile. Gibi : İmişçesine, benzer biçimde. -e benzer. -e yakışır biçimd...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim