Hakkı nedir Hakkı; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Hakkı isminin anlamı, Hakkı ne demek: Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili. Hakkı ismi;...

 
 
 

Çoğaltma hakkı saklı nedir ne demek

Çoğaltma hakkı saklı nedir Teknik terim anlamı: Çoğaltma hakkını izne bağlı tutan deyim. Çoğa : Bebek, çocuk. Kadınların iş yaparken giydikleri daha çok siyah r...

İki yanlı yazma hakkı ilişkileri nedir ne demek

İki yanlı yazma hakkı ilişkileri nedir Teknik terim anlamı: İki ulus arasındaki anlaşmalarla düzenlenen yapıt hakkı ilişkileri. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, h...

Öncelik hakkı isteme süresi nedir ne demek

Öncelik hakkı isteme süresi nedir Teknik terim anlamı: Öncelik hakkı istemek için verilen bir yıllık süre. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle...

Öncelik hakkı piyasası nedir ne demek

Öncelik hakkı piyasası nedir Öncelik hakkı piyasası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Borsada işlem gören şirketlerin nakit serma...

Telif hakkı ücreti nedir ne demek

Telif hakkı ücreti nedir Telif hakkı ücreti; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Gerçek veya tüzel bir kişiliğe lisans sözleşmes...

Yapıt hakkı belgesi nedir ne demek

Yapıt hakkı belgesi nedir Teknik terim anlamı: Hakkın doğumu için kütüğe yazım kuralını kabul eden ve uygulayan ülkelerde, kütüğe geçirildiğini ve hakkın doğdu...

Yapıt hakkı isteğinin kütüğe yazımı nedir ne demek

Yapıt hakkı isteğinin kütüğe yazımı nedir Teknik terim anlamı: Yapıt hakkının korunması için kütükte gereken işlemin yapılması. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakl...

Yapıt hakkı kitaplığı nedir ne demek

Yapıt hakkı kitaplığı nedir Yapıt hakkı kitaplığı; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yapıt hakkı yasasından yararlanmak amacıyla ...

Yapıt hakkı kütüğü nedir ne demek

Yapıt hakkı kütüğü nedir Yapıt hakkı kütüğü; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yapıt hakkının sağlanması ve ...

Yapıt hakkı odası nedir ne demek

Yapıt hakkı odası nedir Teknik terim anlamı: Yapıt hakkının doğumu için gereken işlemleri yürüten ve kütüğü tutan yönetim bölümü. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakk...

Yapıt hakkı olan yapıtların sınıflandırılması nedir ne demek

Yapıt hakkı olan yapıtların sınıflandırılması nedir Teknik terim anlamı: Yapıt hakkı olan yapıtların bir temele göre sınıflara ayrılması. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakl...

Yapıt hakkı tarihi nedir ne demek

Yapıt hakkı tarihi nedir Yapıt hakkı tarihi; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir düşün ya da sanat yapıtının her türlü hakla...

Yapıt hakkı yasası nedir ne demek

Yapıt hakkı yasası nedir Yapıt hakkı yasası; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Düşün ve sanat ürünü olan yapıtların bir başkas...

Adda öncelik hakkı nedir ne demek

Adda öncelik hakkı nedir Teknik terim anlamı: Benzer türden olan iki yapıtta aynı adın kullanılması halinde, daha önce kamuya sunulan (yayımlanan) yapıta ya d...

Alacak hakkı nedir ne demek

Alacak hakkı nedir Alacak hakkı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Herhangi bir işlem sonucu doğan akçalı hak. Hakk : Hak....

Ana hakkı nedir ne demek

Ana hakkı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gelinin annesine başlık sırasında verilen hediye. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adale...

Ard hakkı nedir ne demek

Ard hakkı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Mehr-i müeccel, kadınlara nikâh karşılığı, ölüm veya ayrılma halinde verilmesi kararlaştırılan para. Kız ev...

Ayrıcalık hakkı nedir ne demek

Ayrıcalık hakkı nedir Teknik terim anlamı: Ayrıcalık ile sağlanan ve sınırı böylece belli edilen hak. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve a...

Basım hakkı nedir ne demek

Basım hakkı nedir Teknik terim anlamı: Bir yapıtın basımı konusunda tanınan, yasadan doğan hak. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve ada...

Hakkı tümleyen biçimsel yönetim işlemi nedir ne demek

Hakkı tümleyen biçimsel yönetim işlemi nedir Teknik terim anlamı: Bulgu belgesi almak için, başvurmadan sonra yapılan işlem. Biçi : Erkek çocuk Hakk : Hak. Hak, hisse. Hakkı : Do...

Beklenen hakkı aktarma nedir ne demek

Beklenen hakkı aktarma nedir Teknik terim anlamı: Beklenen hakkı, karşılıkla ya da karşılıksız olarak başkasına bırakma. Beklenen hak : Bulgunun gerçekleşmesiyle ...

Her hakkı saklıdır nedir ne demek

Her hakkı saklıdır nedir Teknik terim anlamı: Bütün hakların saklı tutulduğunu göstermek üzere yayımlanan yapıtların üzerine konulan deyim. Hakk : Hak. Hak, h...

İsim hakkı sözleşmesi nedir ne demek

İsim hakkı sözleşmesi nedir İsim hakkı sözleşmesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir mal ya da hizmetin üretim ayrıcalığına s...

Öncelik hakkı iyesi nedir ne demek

Öncelik hakkı iyesi nedir Teknik terim anlamı: Daha önce başvurduğu için, öncelik hakkı kazanan kişi. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adale...

Örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı sözleşmesi nedir ne demek

Örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı sözleşmesi nedir Örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı sözleşmesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Toplu sözleşme düzen...

Toplumsal yapıt hakkı kuramı nedir ne demek

Toplumsal yapıt hakkı kuramı nedir Teknik terim anlamı: Her düşünü ürününün, yalnız onu yaratan iyesini değil, içinde yaşanılan toplumun da ürünü olduğunu savunan anlay...

Yapıt hakkı bildirimi nedir ne demek

Yapıt hakkı bildirimi nedir Teknik terim anlamı: Yapıt hakkının korunması için ilgili yere yapılan bildirim. Bildir : Geçen yıl Hakk : Hak. Hak, hisse. Hakkı : D...

Yapıt hakkı iyesi nedir ne demek

Yapıt hakkı iyesi nedir Yapıt hakkı iyesi; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yapıt hakkını taşıyan kimse. ...

Yapıt hakkı konusu yapıtların bölümlemeleri nedir ne demek

Yapıt hakkı konusu yapıtların bölümlemeleri nedir Teknik terim anlamı: Kütük işlemlerini düzenli olarak yürütebilmek ve hakların yokolmasını ve korunmasını sağlamak amacıyla yapılan s...

Yapıt hakkı negatifi nedir ne demek

Yapıt hakkı negatifi nedir Yapıt hakkı negatifi; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir film üzerindeki yapıt ...

Yapıt hakkı olan yapıt nedir ne demek

Yapıt hakkı olan yapıt nedir Teknik terim anlamı: Kimi ülkelerde kütüğe yazılarak korunan, belli süresi henüz geçip kamuya mal olmamış ve yasalarda belirtilmiş ko...

Yapıt hakkı ödemeliği nedir ne demek

Yapıt hakkı ödemeliği nedir Yapıt hakkı ödemeliği; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: İyelik hakkından doğan par...

Yapıt hakkı tüzesi nedir ne demek

Yapıt hakkı tüzesi nedir Teknik terim anlamı: Yapıt haklarının sınırını, nasıl kullanılıp korunacağını ve niteliklerini belirten bilim dalı. Hakk : Hak. Hak, ...

Yasal yapıt hakkı istemi nedir ne demek

Yasal yapıt hakkı istemi nedir Teknik terim anlamı: Yasadan doğan yapıt hakkının tanınması için gereken başvurma. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla v...

Ağa hakkı nedir ne demek

Ağa hakkı nedir Ağa hakkı; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: [bkz: kulluk hakkı]. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : ...

Alacak üzerinde tutu hakkı nedir ne demek

Alacak üzerinde tutu hakkı nedir Alacak üzerinde tutu hakkı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Pay, borç ve alacak belgitlerini tutulaya...

Anılma hakkı nedir ne demek

Anılma hakkı nedir Teknik terim anlamı: Bulgu iyesi adının, her zaman ve her yerde anılmasını zorunlu kılan yasalara bağlı kişi hakkı. Anıl : Amaç, erek...

Asaba hakkı nedir ne demek

Asaba hakkı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kızı olan dul bir kadının, başka bir kocaya vardığında, ondan olan çocuklarının önceki kocanın mirasından a...

Barut hakkı nedir ne demek

Barut hakkı nedir Barut : Ateşli silahla bir merminin atılmasına veya herhangi bir aracın fırlatılmasına yarayan, patlayıcı madde. Mermi : Ateşli silah...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim