Hala nedir Hala; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Yerel Türkçe anlamı: Teyze. Hele, şimdilik Hala, babanın kız kardeşlerine verilen addır. birçok yerinde 'bibi' olarak da [#isimlendirilir. Baba : Çok kaliteli, üstün nitelikli. Gem...

 
 
 

Halacha nedir : Yahudi kanunu ve geleneklerinin tamamı. Forbidden by halachah : Yahudi geleneklerine göre müsade edilmeyen. Hallachac (tüm yahudi kural ve gelenekleri) tarafından yasaklanmış. [#Halachic : Yahudi din hukukunun ana bütünü...

Halachic nedir : Halaka. Halakha. Yahudi hukuku. Yahudi din hukukunun ana bütünü (incil kanunları, talmud kanunları ve sonraki zamanlarda ortaya çıkan kanunları içerir). Yahudi din hukuku. Halachah : Yahudi kanunu ve geleneklerinin tamam...

Halaça nedir Teknik terim anlamı: Kunduracılıkta, kalıpla deri arasına konan sıkıştırma meşini. Hala : Babanın kız kardeşi, bibi Halaç : İran'ın güneydoğusundaki bir Türk topluluğu veya bu topluluktan olan kimse. Kunduracılık : Kundura...

Halaççık nedir ne demek

Halaççık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bayırda yapılan üstü toprakla örtülü çingene evi. Hala : Babanın kız kardeşi, bibi Halaç : İran'ın güneydoğusundaki bir Türk topluluğu veya bu topluluktan olan kimse. Çingene : Hindistan'dan çıktı...

Halaçka nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Uzunlamasına kesilmiş yufkanın içine peynir, ceviz konularak yapılan bir çeşit börek. Hala : Babanın kız kardeşi, bibi Halaç : İran'ın güneydoğusundaki bir Türk topluluğu veya bu topluluktan olan ...

Halaçlı nedir ne demek

Halaçlı nedir Halaçlı; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Çankırı kenti, Kızılırmak belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Giresun ilinde, Tirebolu ilçesi, merkez ...

Haladıza nedir ne demek

Haladıza nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ekin biçilirken tarlalara dökülen tahıldan ertesi yıl kendiliğinden yetişen seyrek ekin. Haladız : Seyrek Hala : Babanın kız kardeşi, bibi. Kendiliğinden : İnsan eliyle ekilmeden yetişen, hudayina...

Halak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yavan, tatsız: Halak mısırın unundan iyi ekmek olmaz. Mahalle. Hala : Babanın kız kardeşi, bibi Halak ağızlı : Boşboğaz: Ali'ye güvenilmez halak ağızlıdır. Halaka : Çevre, dolay. Köy meydanı. Ev ö...

Hala hala nedir ne demek

Hala hala nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Köpek kışkırtma ünlemi: Fino hala hala. Hala : Babanın kız kardeşi, bibi Kışkırtma : Kışkırtmak işi, tahrik. Herhangi bir kişiye, gruba, kuruluşa veya devlete karşı girişilen ve onları sonradan ağ...

Hala oğlu nedir ne demek

Hala oğlu nedir Halazade : Halanın oğlu. Veya : Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz. Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, ya...

Halachah nedir by halachah : Yahudi geleneklerine göre müsade edilmeyen. Hallachac (tüm yahudi kural ve gelenekleri) tarafından yasaklanmış. Halacha : Halakha. Yahudi hukuku. Yahudi din hukuku. Halaka. Yahudi din hukukunun ana bütünü (in...

Halaç nedir Halaç; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Dolu. İğ. Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı: Ağrı kenti, Doğubayazıt ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. N...

Halaçça nedir ne demek

Halaçça nedir Halaçça; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. Halaçça veya Halaç Türkçesi, İran’da bir Türk lehçesidir. 1988 yılında konuşur sayısı 30.000 olarak belirtilmiştir. Yazı dili kimliği yoktur, ağız olarak konu...

Halaçi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dolu, dolu tanesi. Hala : Babanın kız kardeşi, bibi Halaç : İran'ın güneydoğusundaki bir Türk topluluğu veya bu topluluktan olan kimse. Dolu dolu : Dolu olarak. Tane : Herhangi bir sayıda olan şey...

Halaçlar nedir ne demek

Halaçlar nedir Halaçlar; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Bolu kenti, Gerede belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Uşak şehri, Banaz ilçesi, merkez bucağına bağlı bir ...

Haladız nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Seyrek. Hala : Babanın kız kardeşi, bibi Haladıza : Ekin biçilirken tarlalara dökülen tahıldan ertesi yıl kendiliğinden yetişen seyrek ekin. Seyrek : Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık ...

Halaha nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ortası boş, bilezik şeklindeki ekin sapı yığını. Halaha (Halakha, Halacha, Alaha, הלכה İbranice'de "gitmek" manasındadır) Musevi yasa sistemini tanımlayan bir kavramdır. Sözlü ve yazılı aktarılan ...

Halak ağızlı nedir ne demek

Halak ağızlı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Boşboğaz: Ali'ye güvenilmez halak ağızlıdır. Halak : Yavan, tatsız: Halak mısırın unundan iyi ekmek olmaz. Mahalle Ağız : Yüzde, avurtlarla iki çene arasında bulunan, ses çıkarmaya, soluk alıp ver...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim