Halk nedir Halk; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Halk" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Ahali, halk. bk. helk Sosyoloji'deki anlamı: Ekinleri ortak olan bireylerin, kümelerin oluşturduğu nüfus. Veterinerlik alanındaki an...

 
 
 

Halk alası nedir ne demek

Halk alası nedir Halk alası; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Dinleyenleri eğlendirmek amacıyla düzenlenen, içi kurnazlık, dalavere ve alalarla dolu olan geleneksel anlatı türü. bk. ala. karşılığ...

Halk aşçılığı nedir ne demek

Halk aşçılığı nedir Halk aşçılığı; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halkın geleneksel yollardan öğrenerek uyguladığı, değişik bölgelere göre ayrılıklar gösteren aşçılık türü. karşılığı halk giysisi....

Halk bilgisi nedir ne demek

Halk bilgisi nedir "Halk bilgisi" ile ilgili cümle örnekleri Sosyoloji'deki anlamı: Bir halkın yaşayan bilgileri, sanatları, inançları, atasözleri, türküleri, masal ve destanları, gelenekleri ve benzeri nin tümü. İngilizce'de Halk bilgisi ne...

Halk bilimcilik nedir ne demek

Halk bilimcilik nedir Halk bilimcilik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bilimcilik : Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem verme, ilimcilik. Bütün bilginin temeli olarak, fizikötesi ya da tanrıbilim yerine bil...

Halk bilimsel nedir ne demek

Halk bilimsel nedir Halk bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Halk : Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali. Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu. Yaratma. Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür öze...

Halk bitkibilimi nedir ne demek

Halk bitkibilimi nedir Halk bitkibilimi; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halkın bitki dünyasıyla ilgili bilgi ve uygulamalarını içeren bilim dalı bk. halkbilim, karşılığı halk hayvan bilimi, halk hava...

Halk büyüsü nedir ne demek

Halk büyüsü nedir Halk büyüsü; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir isteği gerçekleştirmek amacıyla halkın ortaklaşa oluşturduğu büyü türü. bk. büyü. krş, ölü büyüsü. Büyü : Tabiat kanunlarına ayk...

Halk dili nedir ne demek

Halk dili nedir Gramer anlamı: Bir dilin ses, şekil ve anlam bakımından, ağızlardan da etkilenerek yazı diline oranla bazı değişiklikler gösteren ve halk tarafından konuşulan biçimi. Söz gelişi mağara kelimesinin māra, zâhir kelimesi...

Halk adamı nedir ne demek

Halk adamı nedir Halk : Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu. Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu. Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk. Bir ü...

Halk ağzı nedir ne demek

Halk ağzı nedir Halk : Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu. Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk. Yaratma. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali. Aynı soyda...

Halk anamalcılığı nedir ne demek

Halk anamalcılığı nedir Halk anamalcılığı; İktisat, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: [bkz: halk kapitalizmi]. Sosyoloji'deki terim anlamı: Üretim araçları iyeliğini elbirliklerine, halka açık ortaklıklara kaz...

Halk bankası nedir ne demek

Halk bankası nedir Halk bankası; Maliye, İktisat alanlarında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: [bkz: Türkiye Halk Bankası]. Teknik terim anlamı: Tecim bankalarından sayca sağlayamayan küçük tecimen ve sanatçılara borç para verm...

Halk bilimci nedir ne demek

Halk bilimci nedir Halk : Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri. Yaratma. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu. Aynı ülkede yaş...

Halk bilimi nedir ne demek

Halk bilimi nedir Folklor : Halk bilimi. Halk : Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri. Yaratma. Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine...

Halk bilmecesi nedir ne demek

Halk bilmecesi nedir Halk bilmecesi; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halk ürünü olan bilmece türü. bk. bilmece, karşılığı sanat bilmecesi, bilgin bilmecesi, yazınsal bilmece. Bilme : Bilmek işi. Bir...

Halk buluşu nedir ne demek

Halk buluşu nedir Halk buluşu; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Daha önceleri varolup da uzun süre unutulmuş olan halk kültür ürün ve olaylarının halkça yeniden ortaya çıkarılışı, bk. buluş. karşı...

Halk dansı nedir ne demek

Halk dansı nedir Halk dansı; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Halktan ve halk geleneklerinden kaynaklanan dans. Dans : Müzik temposuna uyularak yapılmış olan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri...

Halk dini nedir ne demek

Halk dini nedir Halk dini; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplumda halkın sözlü gelenek yoluyla benimsediği din türü. bk. din. karşılığı ilkel din, uygar din, büyü. Halk : Aynı ülkede yaşa...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim