Halka nedir Halka; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Halka" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Halka, daire Bir çeşit hayvan hastalığı. ...

 
 
 

Halka açılma nedir ne demek

Halka açılma nedir Halka açılma; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için borsa...

Halka biçimli sineşi nedir ne demek

Halka biçimli sineşi nedir Halka biçimli sineşi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dairesel sineşi. Biçi : Erkek çocuk...

Halka dizilişli nedir ne demek

Halka dizilişli nedir Halka dizilişli; bir bitki bilimi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Halka dizilişli" ile ilgili cüm...

Halka dönüklük nedir ne demek

Halka dönüklük nedir Halka dönüklük; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen ad. Genellikle 400...

Halka kapalı şirket nedir ne demek

Halka kapalı şirket nedir Halka kapalı şirket; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Çıkardığı hisse senetleri sermaye piyasasında ...

Halka kromozom nedir ne demek

Halka kromozom nedir Halka kromozom; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Ucu olmayan kusurlu bir kromozom. İk...

Halka oyunları nedir ne demek

Halka oyunları nedir Halka : Bir tür ufak, yağlı ve tuzlu simit. Çember biçiminde çeşitli nesnelerden yapılmış tutturma aracı. Su gibi sıvıların içine kat...

Vasküler halka anomalisi nedir ne demek

Vasküler halka anomalisi nedir Vasküler halka anomalisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Aortik dallardan köken alan vask...

Gebe halka nedir ne demek

Gebe halka nedir Gebe halka; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sestodların yumurta içeren ve konak dışkısıyl...

Noksan halka nedir ne demek

Noksan halka nedir Noksan halka; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Canlının evriminde bir formdan daha yüksek forma geçe...

Timpanik halka nedir ne demek

Timpanik halka nedir Timpanik halka; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dış işitme yolunun cavum tympa...

Halkabük nedir ne demek

Halkabük nedir Halkabük; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Kastamonu ilinde, Hanönü bele...

Halkacılık nedir ne demek

Halkacılık nedir Halka : Uykusuzluk, yorgunluk, üzüntü vb. sebeplerle göz altında beliren koyuluk. Değerli metallerden yapılmış olan çember biçimindek...

Halkaçayırı nedir ne demek

Halkaçayırı nedir Halkaçayırı; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Kahramanmaraş şehrinde, me...

Halkalama nedir ne demek

Halkalama nedir Halka : Su gibi sıvıların içine katı bir nesnenin düşmesiyle oluşan, gittikçe büyüyerek açılan çembere benzeyen biçim. Uykusuzluk, yo...

Halkalanış nedir ne demek

Halkalanış nedir Halkalanış; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Halk : Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, ...

Halkalanma teoremi nedir ne demek

Halkalanma teoremi nedir Halkalanma teoremi; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: Zamanla bozulmayan bir dizgede (kütle ...

Halkalar nedir Halkalar; Jimnastik, Aerobik, Gösteri alanlarında kullanılan bir terimdir. Spor'daki anlamı: Yerden yüksekliği ayarlanabilen aralıkl...

Halkalı nedir Halkalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Halkalı" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Üveyik kuş...

Halka açık anonim şirket nedir ne demek

Halka açık anonim şirket nedir Halka açık anonim şirket; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Hisse senetlerinin bir kısmı ya da tamamı...

Halka açıklık oranı nedir ne demek

Halka açıklık oranı nedir Halka açıklık oranı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Halka sunulmuş hisse senetlerinin nominal değe...

Halka ada nedir ne demek

Halka ada nedir Halka ada; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Halka biçiminde ve ortasında dairesel denizkulağı b...

Halka blok nedir ne demek

Halka blok nedir Halka blok; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İnfiltrasyon anestezisinde infitrasyonun oper...

Halka dönük nedir ne demek

Halka dönük nedir Halka dönük; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. "Halka dönük" ile ilgili cümle örnekleri Halka : Bir tür ...

Halka jimnastikçisi nedir ne demek

Halka jimnastikçisi nedir Halka jimnastikçisi; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Halkalarla çalışan sanatçı. Halk : Aynı ülkede y...

Halka kıkırdak nedir ne demek

Halka kıkırdak nedir Teknik terim anlamı: Gırtlağın, kıkırdaktan oluşan ve yüzük kaşına benzeyen tarafı arkaya çevrilmiş olarak nefes borusunun üstüne otu...

Halka olunmak nedir ne demek

Halka olunmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Halk olmak yaratılmak. Halk : Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki ins...

Halka yay nedir ne demek

Halka yay nedir Halka yay; bir teknik terimidir. Halka : Değerli metallerden yapılmış olan çember biçimindeki süs eşyası. Uykusuzluk, yorgunluk, üzün...

Alt halka nedir ne demek

Alt halka nedir Alt halka; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir halkanın, indirgenmiş işlemlere göre halka ol...

Halkalanmış halka nedir ne demek

Halkalanmış halka nedir Halkalanmış halka; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: İki ya da üç alfa heliksten oluşan ve birbiriyl...

Polar halka nedir ne demek

Polar halka nedir Polar halka; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sporozoit ve merezoitlerin ön ucunda hücre z...

Halkaavlu nedir ne demek

Halkaavlu nedir Halkaavlu; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Manisa ili, Gelembe nahiyesi...

Halkacı nedir Halka : Bir tür ufak, yağlı ve tuzlu simit. Değerli metallerden yapılmış olan çember biçimindeki süs eşyası. Çember biçiminde olan. S...

Halkaçayır nedir ne demek

Halkaçayır nedir Halkaçayır; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Sivas ilinde, Yavu nahiyesi...

Halkahavlı nedir ne demek

Halkahavlı nedir Halkahavlı; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Samsun ilinde, Vezirköprü b...

Halkalamak nedir ne demek

Halkalamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sıralamak. Halk : Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu...

Halkalanma nedir ne demek

Halkalanma nedir Halkalanma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Halk : Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, ...

Halkalanmak nedir ne demek

Halkalanmak nedir Halka : Çember biçiminde dizilmiş topluluk. Bir tür ufak, yağlı ve tuzlu simit. Uykusuzluk, yorgunluk, üzüntü vb. sebeplerle göz altı...

Halkalayış nedir ne demek

Halkalayış nedir Halkalayış; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Halk : Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim