Halo nedir Halo; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Halojen varlığını belirten ön ek. Gümüş halojenürleri : Jelatin içine kırılca biçiminde dağılarak duyarkatı oluşturan gümüş ile halojenlerin bileşimi (...

 
 
 

Halobacteria nedir ne demek

Halobacteria nedir Halobacteria; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Halobacterium. Halo : Halojen varlığını belirten ön ek Halobacter : Halobacterium. Halobacterium : Tuzlanmış ürünlerde pembe, turunc...

Halococcus nedir ne demek

Halococcus nedir Halococcus; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Balık, et ve et ürünleri gibi yoğun biçimde tuzlanmış ürünlerde, turuncu-kırmızı pigment oluşturarak bozulmaya neden olan, Gram negatif...

Haloenzim nedir ne demek

Haloenzim nedir Haloenzim; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Apoenzim ve kofaktör tarafından oluşturulan tam bir enzimi ifade eden terim. Halo : Halojen varlığını belirten ön ek Apoenzim : Koenziml...

Halofil nedir Halofil; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Tuz seven, tuzlu ortamda gelişen. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yaşamaları ve çoğalmaları için % 12-15 oranında tuza gereksinim duyan...

Halofit nedir Halofit; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Tuzlu topraklarda, deniz kıyılarında yetişen bitkiler. Halo : Halojen varlığını belirten ön ek Yetişen : Ulaşan, kavuşan. Van şehri, Kocapınar nahi...

Halogen lamp nedir ne demek

Halogen lamp nedir : Tuzüreten. Halojen. Madenlerle birleşince tuz verebilen element. Tuzveren. Lamp : Işık üretmek için yapılmış yapay kaynak. Vurmak. Kandil. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Işıtaç. Elektriksel ya da kimyasal erk...

Halogenated nedir ne demek

Halogenated nedir : Halojenlemek. Halojenle birleşmek. Halogenating : Halojenle birleşmek. Halojenlemek. [#Halogenation : Halojenleşme. Tuzüretenleşme. Bir organik bileşikte bir hidrojen atomunun geçmesi işlemi. Halojenleme. Dehalogenation ...

Halogenation nedir ne demek

Halogenation nedir : Bir bileşikten ilaç metabolizmasında halojen madde kaybı. Dehalojenasyon. Halogenating : Halojenle birleşmek. Halojenlemek. [#Halogenate : Halojenle birleşmek. Halojenlemek. Halogenated : Halojenli. Halojenle birleşmek. ...

Halo effect nedir ne demek

Halo effect nedir : Nur aylası. Olasılı yanlış. Işık halkası. Ülkü. Hale. Önyargıların etkisinde kalmaktan kaynaklanan hata ihtimali. Ağıl. Duyarkatın üzerine gelen ışığın tabana çarpıp yansıyarak aynı duyarkatı ikinci kez etkilemesinden do...

Halobacter nedir ne demek

Halobacter nedir Halobacter; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Halobacterium. Halo : Halojen varlığını belirten ön ek Halobacteria : Halobacterium. Halobacterium : Tuzlanmış ürünlerde pembe, turuncu...

Halobacterium nedir ne demek

Halobacterium nedir Halobacterium; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tuzlanmış ürünlerde pembe, turuncu veya kırmızı renkte pigment oluşturarak bozulmaya neden olan, Gram negatif, çomak biçiminde, yoğ...

Haloed nedir : Işık halkasıyla çevrilmiş. Bir ışık hüzmesiyleymiş gibi etrafını çevrelemek. Bir ışık halesi ile kuşatmak. Halelenmiş. Haloes : Hale. Işık halkası. Ayla. Ülkü. [#Enhaloes : Bir ışık hüzmesiyleymiş gibi etrafını çevreleme...

Haloes nedir : Bir ışık halesi ile kuşatmak. Bir ışık hüzmesiyleymiş gibi etrafını çevrelemek. Haloed : Işıkla çevrili. [#Ağıllı. Haleli. : Halelenmiş. Bir ışık halesi ile kuşatmak. Bir ışık hüzmesiyleymiş gibi etrafını çevrelemek. Işı...

Halofilik nedir ne demek

Halofilik nedir Halofilik; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Halofil. Halo : Halojen varlığını belirten ön ek Halofil : Tuz seven, tuzlu ortamda gelişen. Yaşamaları ve çoğalmaları için % 12-15 oran...

Halogen nedir lamp : Halojen ampul. Halojen lamba. Quartz halogen lamp : Kuvars ışıtacı. S. dingin bir atmosferde tuzverenleri (iyot ya da brom) kullanan, ufak boyda olmalarına karşın güçlü olan, özenci sinemasında başlıca aydınlatma ar...

Halogenate nedir ne demek

Halogenate nedir : Halojenlemek. Halojenli. Halojenle birleşmek. Halojenize. Halogenating : Halojenlemek. Halojenle birleşmek. [#Halogenation : Halojenleşme. Halojenleme. Tuzüretenleşme. Bir organik bileşikte bir hidrojen atomunun geçmesi ...

Halogenating nedir ne demek

Halogenating nedir : Halojenleme. Bir organik bileşikte bir hidrojen atomunun geçmesi işlemi. Halojenleşme. Tuzüretenleşme. Dehalogenation : Bir bileşikten ilaç metabolizmasında halojen madde kaybı. Dehalojenasyon. [#Halogenate : Halojenleme...

Halogenoid nedir ne demek

Halogenoid nedir : Halojenlendirici. Halojene ait veya ilgili (kimyasal elementler sınıfı). Halojenöz. Tuzüretenli. Halojenli. Halogen lamp : Halojen ampul. Halojen lamba. [#Quartz halogen lamp : S. dingin bir atmosferde tuzverenleri (iyot...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim