Harcama nedir "Harcama" ile ilgili cümleler Hukuki terim anlamı: tasarruf. ~ işlemi: tasarrufî muamele, tasarruf muamelesi (karş. borçlanma işlemi). ~ özgürlüğü: tasarruf nisâbı. İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir şey satın almak içi...

 
 
 

Harcama değiştirici politikalar nedir ne demek

Harcama değiştirici politikalar nedir Harcama değiştirici politikalar; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Gelir düzeyini etkileyerek toplam yurtiçi harcamaları azaltmaya veya artırmaya yönelik uygulanan para politikası veya maliye...

Harcama esnekliği nedir ne demek

Harcama esnekliği nedir Harcama esnekliği; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir mala yönelik harcamadaki oransal değişmenin tüketicinin o mala yönelik istem miktarındaki oransal değişmeye oranını gösteren katsayı. ...

Harcama genişletici politikalar nedir ne demek

Harcama genişletici politikalar nedir Harcama genişletici politikalar; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir ekonomide toplam istemi, reel geliri ve işlendirmeyi artırmaya yönelik hükümet tarafından uygulanan genişletici maliye p...

Harcama kaydırıcı politikalar nedir ne demek

Harcama kaydırıcı politikalar nedir Harcama kaydırıcı politikalar; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ödemeler bilançosu dengesizliğini gidermek amacıyla dış ticaret açığının olduğu durumda toplam harcamaları yurtiçine, dış tic...

Harcama yöntemi nedir ne demek

Harcama yöntemi nedir Harcama yöntemi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir ekonomide genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde, iktisadi karar birimlerinin sonul mal ve hizmetlere yönelik yaptıkları harc...

Harcama çoğaltanı nedir ne demek

Harcama çoğaltanı nedir Harcama çoğaltanı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gelir harcama modelinde, otonom harcamalarda ortaya çıkan bir değişmenin reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı kendisinden dah...

Harcama daraltıcı politikalar nedir ne demek

Harcama daraltıcı politikalar nedir Harcama daraltıcı politikalar; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir ekonomide toplam istemi, reel geliri ve işlendirmeyi azaltmaya yönelik hükümet tarafından uygulanan daraltıcı maliye poli...

Harcama dengesi nedir ne demek

Harcama dengesi nedir Harcama dengesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Gelir harcama modelinde toplam harcamaların toplam gelire eşit olduğu noktaların geometrik yeri olan 45 derecelik doğruyla toplam harcama e...

Harcama farkı nedir ne demek

Harcama farkı nedir Harcama farkı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Planlanan ve gerçekleşen harcamalar arasındaki fark. Harca : Sık ve ufak salkımlı bir çeşit kırmızı üzüm Fark : Bir kimse veya nesnenin bir b...

Harcama kalemi nedir ne demek

Harcama kalemi nedir Harcama : Harcamak işi, sarf. Bir şey almak için elden çıkarılan para, gider. Kalem : Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer. Çeşit, tür. Bazı deyimlerde yazı. Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin ara...

Harcama vergisi nedir ne demek

Harcama vergisi nedir Harcama vergisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Tasarruf artışının sermaye birikimini artıracağı görüşünden hareketle tasarrufların özendirilmesi amacıyla kişinin bir yıl içinde yaptığı ha...

Harcamak nedir "Harcamak" ile ilgili cümle örnekleri Harcama : Harcamak işi, sarf. Bir şey almak için elden çıkarılan para, gider. Bozuk para gibi harcamak : Değerini düşürecek biçimde bir kimseden yararlanmaya kalkışmak. Çaba harcamak :...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim