Havuz nedir Havuz; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Havuz" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: İyice olgunlaşmadan kuruyan buğday, arpa ve ...

 
 
 

Havuz etmek nedir ne demek

Havuz etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Fare buğdayı yiyerek toz haline getirmek: Sıçan buğday bırakmamış hepsini havuz etmiş. Etme : Etmek işi Hav...

Ortak havuz kaynakları nedir ne demek

Ortak havuz kaynakları nedir Ortak havuz kaynakları; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Tüketimde yarış ve dışarıda tutulamama özel...

Ağ havuz nedir ne demek

Ağ havuz nedir Teknik terim anlamı: Ağ kafes. Havu : Undan yapılan bir çeşit yiyecek. Ham deri. Şiddetli istek. İşte o Ağ : İplik, sicim, tel vb. in...

Havuzbaşı nedir ne demek

Havuzbaşı nedir Havuzbaşı; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: İzmir ili, Çırpı nahiyesine ...

Havuzcuk nedir Havuzcuk; bir anatomi terimidir. Orta Öğretim alanındaki anlamı: Havuz : Bir amaç güdülerek farklı kaynaklardan gelen paranın ilgilil...

Havuzdere nedir ne demek

Havuzdere nedir Havuzdere; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Yalova ilinde, Altınova ilçe...

Havuzlama nedir ne demek

Havuzlama nedir Havuz : Su biriktirme, yüzme, çevreyi güzelleştirme vb. amaçlarla altı ve yanları mermer, beton benzeri şeylerden yapılarak içine su ...

Havuzlanma nedir ne demek

Havuzlanma nedir Havuzlanma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Havu : Undan yapılan bir çeşit yiyecek. Ham deri. Şiddetli istek. ...

Havuzlu nedir Havuzlu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Havuzlu" ile ilgili cümleler Gezilecek görülecek bir yer, şehir ola...

Havuzsuz nedir Havuzsuz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Havuz : Kum, asit vb. konulan çukur yer. Su biriktirme, yüzme, çevr...

Atlama havuzu nedir ne demek

Atlama havuzu nedir Atlama havuzu; Atletizm alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Atlama yapan yarışçının atlayıştan sonra düştüğü kum...

Çöktürme havuzu nedir ne demek

Çöktürme havuzu nedir Bilimsel terim anlamı: Pissu temizleme döşemlerinde yumaklaşmış maddelerin çöktürüldüğü havuz. İngilizce'de Çöktürme havuzu ne demek?...

Havalandırma havuzu nedir ne demek

Havalandırma havuzu nedir Havalandırma havuzu; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Pissuya bol havanın karıştırıldığı havuz. Haval...

Kuluçka havuzu nedir ne demek

Kuluçka havuzu nedir Teknik terim anlamı: Balık yumurtalarının kuluçkaya alındığı havuz. Havu : Undan yapılan bir çeşit yiyecek. Ham deri. Şiddetli istek....

Pıhtılaştırma havuzu nedir ne demek

Pıhtılaştırma havuzu nedir Pıhtılaştırma havuzu; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Pissu arıtma düzenlerinde çöktürme işleminden ...

Su ürünleri üretme havuzları nedir ne demek

Su ürünleri üretme havuzları nedir Teknik terim anlamı: Su ürünleri yetiştiriciliği yapmak amacıyla, toprak, beton ve ağ havuzlarla plastik veya benzeri malzemeden yapı...

Yüzme havuzu nedir ne demek

Yüzme havuzu nedir "Yüzme havuzu" ile ilgili cümle Olimpik Yüzme Havuzu, Yüzme [#Federasyonu (FINA) standartlarına uygun yüzme havuzu. Dünyanın ilk kapa...

Havuz balığı nedir ne demek

Havuz balığı nedir Havuz balığı; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, ...

Havuz balık yetiştiriciliği nedir ne demek

Havuz balık yetiştiriciliği nedir Teknik terim anlamı: Ekonomik öneme sahip balıkların pazar büyüklüğüne kadar havuzlarda bakım ve beslemelerinin yapılması işlemi. Bal...

Kırmızı havuz balığı nedir ne demek

Kırmızı havuz balığı nedir Teknik terim anlamı: [bkz: altınbalık]. Kemikli balıklardan, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, boyu 45 cm, ağırlığı 3 kg olabil...

Ağ çevirmeli havuz nedir ne demek

Ağ çevirmeli havuz nedir Teknik terim anlamı: Deniz balığı yetiştiriciliğinde kullanılan, koy, körfez veya iki ada arasının ağlarla kapatılarak oluşturulan ha...

Yüzer havuz nedir ne demek

Yüzer havuz nedir Osmanlıca Yüzer havuz ne demek? Yüzer havuz Osmanlıca'da ne anlama gelir?: plastik tecrübesi Yüzer : Yüz sıfatının üleştirme biçimi, ...

Havuzcu nedir Havuz : Kum, asit vb. konulan çukur yer. Bir amaç güdülerek farklı kaynaklardan gelen paranın ilgililere daha sonra paylaştırılmak üz...

Havuzculuk nedir ne demek

Havuzculuk nedir Havuzculuk; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Havu : Undan yapılan bir çeşit yiyecek. Ham deri. Şiddetli istek. ...

Havuzköy nedir ne demek

Havuzköy nedir Havuzköy; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Gaziantep şehrinde, Yavuzeli ...

Havuzlamak nedir ne demek

Havuzlamak nedir Havu : Undan yapılan bir çeşit yiyecek. Ham deri. Şiddetli istek. İşte o Havuz : Su biriktirme, yüzme, çevreyi güzelleştirme vb. amaç...

Havuzlanmak nedir ne demek

Havuzlanmak nedir Havuz : Büyük gemilerin onarılmak için çekildikleri yer. Su biriktirme, yüzme, çevreyi güzelleştirme vb. amaçlarla altı ve yanları me...

Havuzluçam nedir ne demek

Havuzluçam nedir Havuzluçam; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Kilis şehrinde, Elbeyli bel...

Ahur havuzu nedir ne demek

Ahur havuzu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kışı ahırda geçiren hayvanların, içinde su içtikleri, taştan oyulmuş havuz. Ahur : Hayvanların su içtiği ta...

Balık havuzu nedir ne demek

Balık havuzu nedir Teknik terim anlamı: Su giriş ve çıkışı kontrol altında olan, suyu istenilen düzeyde ayarlanabilen, gerektiğinde kurutulabilen, balık...

Gen havuzu nedir ne demek

Gen havuzu nedir Gen havuzu; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Bir populasyonda bulunan genlerin hepsi....

Kapalı yüzme havuzu nedir ne demek

Kapalı yüzme havuzu nedir Kapalı : Açık ve kesin söz kullanmadan söylenen, müphem. İçe dönük yaradılışta olan. Geçilmez durumda olan. Açık olmayan (giyecek). G...

Kum havuzu nedir ne demek

Kum havuzu nedir Kum havuzu; bir spor terimidir. Havuz : Kum, asit vb. konulan çukur yer. Büyük gemilerin onarılmak için çekildikleri yer. Su biriktir...

Sağlık havuzu nedir ne demek

Sağlık havuzu nedir Sağlık : Sağ, canlı, diri olma durumu. Bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik durumunda olması, vücut esenliği, ese...

Yumurtlama havuzu nedir ne demek

Yumurtlama havuzu nedir Teknik terim anlamı: Doğal yumurtlamayı sağlamak için akuakültürde bu amaçla oluşturulan özel yapay havuz. Havu : Undan yapılan bir ç...

Çahavuz nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Akbaba. Çaha : Musluk. Çalı süpürgesi Akbaba : Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim