Hece nedir bir dil bilgisi terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Hece" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Nice. Dil bilgi...

 
 
 

Hece denkleşmesi nedir ne demek

Hece denkleşmesi nedir Teknik terim anlamı: Uzun ünlü taşıyan bir hecenin kısa ünlüsü olan iki heceye ayrılarak denkleşmesi olayı: Ana Altayca köke> Ana Tür...

Hece işareti nedir ne demek

Hece işareti nedir Teknik terim anlamı: Ses bakımından değeri hece olan işaret: v=ev, q=aq, l=al vb. İşare : İşaret Hece : Bir solukta çıkarılan ses vey...

Hece koşuğu nedir ne demek

Hece koşuğu nedir Hece koşuğu; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Hece ölçüsüyle söylenen koşuk. Hece : Bir solukta çıkarıl...

Hece ölçüsü nedir ne demek

Hece ölçüsü nedir Hece ölçüsü; bir edebiyat terimidir. Bilimsel terim anlamı: Dizelerin denkliği, hecelerinin sayısına dayanan koşuk ölçüsü. Osmanlıca ...

Hece tartısı nedir ne demek

Hece tartısı nedir Hece tartısı; Edebiyat alanında kullanılan bir kelimedir. Edebi anlamı: Belirli sayıdaki hece kümelerine dayanan nazım tartısı ki pa...

Hece vezni nedir ne demek

Hece vezni nedir Hece vezni; bir edebiyat terimidir. Hece : Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem. Hece ölçüsü. Ölçü : Belirlenmiş boyut....

Hece yanıltmacı nedir ne demek

Hece yanıltmacı nedir Hece yanıltmacı; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Hecelerinin yalnıltıcı kullanışıyla bir sözcüğün bulu...

Hece yutulması nedir ne demek

Hece yutulması nedir Teknik terim anlamı: Bir kelimede ses bakımından birbirine benzer veya eşit seslerden oluşmuş iki heceden birinin zamanla eriyip kayb...

Orta hece düşmesi nedir ne demek

Orta hece düşmesi nedir Orta hece düşmesi; bir dil bilgisi terimidir. "Orta hece düşmesi" ile ilgili cümleler Gramer anlamı: Son hecelerinde dar ünlü bulunan...

Anlamsız hece nedir ne demek

Anlamsız hece nedir Anlamsız hece; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Birkaç sesli ve sessiz harfin birleşmesinden oluşa...

Kısa hece nedir ne demek

Kısa hece nedir Kısa hece; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yalnızca ünlü veya ünsüz+ünlü kuruluşunda olan hece; ünlüsü...

Sondaki hece nedir ne demek

Sondaki hece nedir Sondaki hece; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir kelimenin son hecesi. Hece : Bir solukta çıkarı...

Uzun hece nedir ne demek

Uzun hece nedir Uzun hece; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: İçinde uzun ünlü bulunan hece: Nadir (okunuşu: nâdir) , zalim (zâlim...

Vurgusuz hece nedir ne demek

Vurgusuz hece nedir Vurgusuz hece; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Sözcüklerde baskılı söylenmeyen hece: Bence, yorgun musunuz, dur...

Hececilik nedir ne demek

Hececilik nedir Hececi : Millî Edebiyat döneminde hece ölçüsüyle şiirler yazan beş şairden her biri. Hece ölçüsüyle şiir yazan şair. Hece : Bir soluk...

Hecelemek nedir ne demek

Hecelemek nedir "Hecelemek" ile ilgili cümle örnekleri Bilimsel terim anlamı: Azerbaycan Türkçesi: hecalamag; Türkmen Türkçesi: bogna böölmek; Gagauz...

Heceletme nedir ne demek

Heceletme nedir Hece : Hece ölçüsü. Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem. Heceletmek : Hecelemesini sağlamak. Heceletmek işi...

Hecelettirme nedir ne demek

Hecelettirme nedir Hecelettirme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Hece : Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem. Hece ...

Heceleyerek okuma yöntemi nedir ne demek

Heceleyerek okuma yöntemi nedir Heceleyerek okuma yöntemi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Heceleri birleştirme temeline dayanan ...

Hece bilmecesi nedir ne demek

Hece bilmecesi nedir Hece bilmecesi; Edebiyat alanında kullanılan bir kelimedir. Edebi anlamı: Bir kelimeyi meydana getiren heceleri örtülü bir tarzda sö...

Hece binişmesi nedir ne demek

Hece binişmesi nedir Hece binişmesi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yanyana gelen iki benzer heceden birinin yok olma...

Hece doruğu nedir ne demek

Hece doruğu nedir Hece doruğu; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: [bkz: Doruk ve Hece]. Hecenin duyulma gücünün en yük...

Hece kaynaşması nedir ne demek

Hece kaynaşması nedir Teknik terim anlamı: Bir kelimede yanyana bulunan iki veya daha çok hecedeki seslerin yahut da yanyana bulunan iki kelimeden birincin...

Hece nazmı nedir ne demek

Hece nazmı nedir Hece nazmı; Edebiyat alanında kullanılan bir terimdir. Edebi anlamı: Hece tartısına dayanan nazım. Hece : Bir solukta çıkarılan ses ...

Hece sınırı nedir ne demek

Hece sınırı nedir Hece sınırı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir hecenin bitip ötekinin başladığını gösteren ses a...

Hece taşı nedir ne demek

Hece taşı nedir Yerel Türkçe anlamı: Mezar taşı. Diğer sözlük anlamları: Hece : Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem. Hece ölçüsü. Meza...

Hece vurgusu nedir ne demek

Hece vurgusu nedir Hece vurgusu; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kelimede hecelerden birini yükseklikleyeğinlikle ve...

Hece yazısı nedir ne demek

Hece yazısı nedir Hece yazısı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: [bkz: Yazı]. Bir dildeki kelimelerin her sesini değil...

Hece yutumu nedir ne demek

Hece yutumu nedir Hece yutumu; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. hece düşmesi, hece gizlenimi, büzülme, aşınma) Ünlüyle ...

Açık hece nedir ne demek

Açık hece nedir Açık hece; bir dil bilgisi terimidir. "Açık hece" ile ilgili cümleler Dil bilgisi olarak anlamı: Uzun olmayan ünlü ile biten hece : A...

Kapalı hece nedir ne demek

Kapalı hece nedir Kapalı hece; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Ünsüzle veya uzun ünlüyle biten hece: Kalk, bak, gelmek (gel-mek) ...

Orta hece nedir ne demek

Orta hece nedir Teknik terim anlamı: Hece sayısı ikiden fazla olan kelimede ortada bulunan hece: u-ğul-tu, ça-lış-mak, a-tı-lım, ka-ran-lık, a-la-ca,...

Tek doruklu hece nedir ne demek

Tek doruklu hece nedir Teknik terim anlamı: Duyulma gücü en yüksek olan sesin bir veya iki yanında açıklık derecelerine göre sıralanan seslerden oluşan hece...

Vurgulu hece nedir ne demek

Vurgulu hece nedir Vurgulu hece; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Sözcüklerde baskılı söylenen hece: Ankara, İsparta, ancak, gelme(...

Hececi nedir "Hececi" ile ilgili cümleler Hece : Hece ölçüsü. Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem. Hececilik : Hececi olma durumu. ...

Heceleme nedir "Heceleme" ile ilgili cümleler Gramer anlamı: Kelimeyi hecelere ayırma: baş-la-ya-bi-lir-mi-yim?, ge-le-cek-ler-di, o-tu-ru-yo-ruz ve...

Heceler nedir Heceler; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Bursa kenti, Orhangazi ilçesi,...

Heceletmek nedir ne demek

Heceletmek nedir Hece : Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem. Hece ölçüsü Heceletme : Heceletmek işi. Sağlamak : Bir işin olması için ge...

Hecelettirmek nedir ne demek

Hecelettirmek nedir Hecelettirme : Hecelettirmek işi Hece : Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem. Hece ölçüsü. Yaptırmak : Yapmasını sağlam...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim