Heteros nedir Heteros; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Farklı, değişik. Hete : Hata, yanlış...

 
 
 

Heteroscedastic two stages least squares nedir ne demek

Heteroscedastic two stages least squares nedir : Heteroskedastis. Ayrı varyanslı. Değişen varyans. Two : Çift. İkili. İki tane. 2. İki adet. İki. İskambilde ikili. İkisi. İki rakam...

Heteroseksüellik nedir ne demek

Heteroseksüellik nedir Heteroseksüellik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Hete : Hata, yanlışlık Hetero : Yunanca diğer anlamına gelen...

Heteroserk kuyruk yüzgeci nedir ne demek

Heteroserk kuyruk yüzgeci nedir Heteroserk kuyruk yüzgeci; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Balıklarda, üst parçanın alttakinden da...

Heteroses nedir ne demek

Heteroses nedir : Karşıcinsel. Karşı cinse ilgi duyan. Heterosexüel. Düzcinsel. Karşı cinse ait. Heteroseksüel. Zıtcinsel. Heterosexualism : Heterose...

Heterosexualism nedir ne demek

Heterosexualism nedir : Heteroseksüellik. Cinsel olarak karşıt cinse ilgi duyma durumu. Heterosexual : Heterosexüel. Karşı cinse ait. Düzcinsel. Karşıcinse...

Heterosexually nedir ne demek

Heterosexually nedir : Heterosexüel. Düzcinsel. Karşı cinse ilgi duyan. Zıtcinsel. Heteroseksüel. Karşıcinsel. Karşı cinse ait. Heterosexualism : Heterose...

Heterosiklik aminler nedir ne demek

Heterosiklik aminler nedir Heterosiklik aminler; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Proteinli, şekerli, nişastalı gıdal...

Heterosis nedir ne demek

Heterosis nedir : Heteroseksüel. Hetero. Farklı. Heteros. Farklı, değişik. Karşı cinse ilgi duyan kimse. Heteroscedastic : Heteroskedastis. Ayrı vary...

Heterospor nedir ne demek

Heterospor nedir Heterospor; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Mikrospor ve makrospor gibi morfolojik ve eşey bakımınd...

Heterospory nedir ne demek

Heterospory nedir : Birden fazla spor hücresi olan. Birden fazla spor hücresi olan (botanik terimi). [#Anizospor. Mikrospor ve makrospor gibi morfoloji...

Autoregressive conditional heteroscedasticity nedir ne demek

Autoregressive conditional heteroscedasticity nedir : Gelecekteki verileri tahmin etmeye temel olacak geçmiş istatistikler kullanımı (ticaret). Ar. Kendiyle bağlaşımlı. Özbağlanımlı. Co...

Autoregressive conditional heteroscedasticity model nedir ne demek

Autoregressive conditional heteroscedasticity model nedir : Özbağlanımlı. Kendiyle bağlaşımlı. Ar. Gelecekteki verileri tahmin etmeye temel olacak geçmiş istatistikler kullanımı (ticaret). Co...

Conditional heteroscedasticity nedir ne demek

Conditional heteroscedasticity nedir : Koşullu. Şart kipi. Şartlı. Meşrut. Bağlı. Bağıl. Mukayyet. Koşullara bağlı. Kayıtlı. Autoregressive conditional heteroscedasticity...

Conditionally heteroskedastic process nedir ne demek

Conditionally heteroskedastic process nedir : Şarta bağlı olarak. Meşruten. Yerine göre. Şartlı. Şartlı olarak. Process : Yönlendirmek. Bilgisayar, eğitim, ekonomi, fizik, kimya...

Double threshold autoregressive conditional heteroscedasticity model nedir ne demek

Double threshold autoregressive conditional heteroscedasticity model nedir : İki misli. Çift. İkiye katlamak. Duble. Yedeklemek. İkili. Bir filmin çevrilmesi sırasında bir oyuncunun bazı görünçlüklerdeki oyun...

Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity nedir ne demek

Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity nedir : Jeneralize. Genel olarak uygulanmış. Genellenmiş, yaygın, yaygınlaşmış. Genelleşmiş. Genellenmiş. Genelleştirilmiş. Yaygın. General...

Quadratic generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model nedir ne demek

Quadratic generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model nedir : İkinci dereceden. İkinci derece. İkilenik. Kareli. Karesel ikilenik. Dörtgen gibi. Karesel. İkinci dereceden denklem. Kare. General...

Unconditional heteroskedasticity nedir ne demek

Unconditional heteroskedasticity nedir : İtirazsız. Kayıtsız. Kesin. Şarta bağlı olmayan. Kayıtsız şartsız. Şartsız. Koşulsuz. Koşula bağlı olmayan. Mutlak. Unconditional b...

Heteroscedastic three stages least squares nedir ne demek

Heteroscedastic three stages least squares nedir : Değişen varyans. Ayrı varyanslı. Heteroskedastis. Three : Se. 3. İskambilde üçlü. Üç. Üç rakamı (3, ııı). Üçlü. [#Stages : Yönlendi...

Heteroseksüel nedir ne demek

Heteroseksüel nedir Heteroseksüel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Heteroseksüellik veya k...

Heteroserk nedir ne demek

Heteroserk nedir Heteroserk; Zooloji alanında kullanılan bir terimdir. Zooloji'deki anlamı: Balıklarda kuyruk yüzgecinin üst lobunun altdakinden daha...

Heteroserkal kuyruk yüzgeci nedir ne demek

Heteroserkal kuyruk yüzgeci nedir Teknik terim anlamı: Heteroserk kuyruk yüzgeci. Hete : Hata, yanlışlık Hetero : Yunanca diğer anlamına gelen ön ek. Farklılığı veya b...

Heterosexual nedir ne demek

Heterosexual nedir : Heteroseksüelizm. Heterosexuality : Cinsel olarak karşıt cinse ilgi duyma durumu. Heteroseksüellik. [#Heterosexually : Karşı cinsel...

Heterosexuality nedir ne demek

Heterosexuality nedir : Heteroseksüelizm. Heterosexual : Heterosexüel. Heteroseksüel. Karşıcinsel. Karşı cinse ilgi duyan. Zıtcinsel. Düzcinsel. Karşı cins...

Heterosexuals nedir ne demek

Heterosexuals nedir : Düzcinsel. Karşı cinse ait. Heteroseksüel. Heterosexüel. Karşıcinsel. Zıtcinsel. Karşı cinse ilgi duyan. Heterosexualism : Heterose...

Heterosiklik amino asitler nedir ne demek

Heterosiklik amino asitler nedir Heterosiklik amino asitler; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Prolin, hidroksiprolin, tript...

Heterosist nedir ne demek

Heterosist nedir Teknik terim anlamı: Mavi-yeşil alglerde normal hücrelerden daha büyük ve saydam görünüşlü, havanın serbest azotunu fiske edebilen öz...

Heterosporous nedir ne demek

Heterosporous nedir : Heterospor. Biçim, büyüklük, bazen de fonksiyon bakımından biri diğerinden farklı olan sporlar. Sözcükler, direkt olarak Heterospor...

Asymmetric power autoregressive conditional heteroscedastic model nedir ne demek

Asymmetric power autoregressive conditional heteroscedastic model nedir : Bilgisayar, ekonomi, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Bakışımsız. Asimetrik yük. Bakışımlı olmayan geometrik nesne, özdecik ya ...

Autoregressive conditional heteroscedasticity lagrange multiplier test nedir ne demek

Autoregressive conditional heteroscedasticity lagrange multiplier test nedir : Ar. Gelecekteki verileri tahmin etmeye temel olacak geçmiş istatistikler kullanımı (ticaret). Özbağlanımlı. Kendiyle bağlaşımlı. Co...

Conditional heteroscedastic arima model nedir ne demek

Conditional heteroscedastic arima model nedir : Bağıl. Meşrut. Koşullara bağlı. Şartlı. Bir oluş ve kılışın şart biçiminde düşünüldüğünü anlatan, dolayısıyla, hiç bir yargı bildir...

Conditionally heteroskedastic nedir ne demek

Conditionally heteroskedastic nedir : Yerine göre. Şartlı olarak. Meşruten. Şarta bağlı olarak. Şartlı. Conditionally heteroskedastic process : Koşullu çokdeğişirlilik s...

Double threshold autoregressive conditional heteroscedastic model nedir ne demek

Double threshold autoregressive conditional heteroscedastic model nedir : İki misli yapmak. Yedeklemek. Duble. Bir filmin çevrilmesi sırasında bir oyuncunun bazı görünçlüklerdeki oyununu başkasına oynatmak...

Exponential generalized autoregressive conditional heteroscedastic process nedir ne demek

Exponential generalized autoregressive conditional heteroscedastic process nedir : Üstel. Üslü. Üssel. Üsse ait. Katsayı ile ilgili. Hızlı ve büyük. Bir sayının çeşitli düzeydeki katları. İnatçı. Üsse ait sayı. Gen...

Groupwise heteroscedasticity nedir ne demek

Groupwise heteroscedasticity nedir conditional heteroscedasticity : Ardışık bağlanımlı koşullu değişen varyans. Kendiyle bağlaşımlı koşullu çokdeğişirlilik. Conditional...

Threshold autoregressive conditional heteroscedasticity model nedir ne demek

Threshold autoregressive conditional heteroscedasticity model nedir : Eşik. Alt sınır. Özellikle çarpışma olaylarında, yükünleşme, uyarma gibi işlemlerin ilk olabildiği erke. Sinirlerde impulsun başlad...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim